Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Smidary

Informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,

dnešním dnem, 14. 6., končí distanční výuka. Žáci prvního stupně pokračují ještě do konce příštího týdne, tedy do 21. 6. Výuka pro vás – druhý stupeň - bude příští týden již probíhat pouze přímo ve škole. Podle rozpisu se v pondělí 15. 6. dostaví žáci 6. třídy (samozřejmě na základě dobrovolnosti), v úterý 16. 6. žáci 7. třídy a ve středu 17. 6. žáci 8. ročníku. Kromě vracení učebnic proběhne opakování matematiky, českého jazyka a některých dalších předmětů. Žáci, kteří se nedostaví, vrátí učebnice až 24. 6. při přebírání vysvědčení.

Ráda bych alespoň touto cestou poděkovala vám, zákonným zástupcům, za vaši pomoc v nelehkém období distanční výuky.


Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení zákonní zástupci,
žáci 1. stupně pokračují v distanční výuce ještě příští týden, tedy do 21. 6. 2020.
Učebnice žáci budou vracet až v září.
Vysvědčení si budou moci žáci vyzvednout podle určeného plánu 24. 6. 2020. Plán zveřejním zde během příštího týdne.


Pozvánka na setkání pro předškoláky a rodiče

Pozvánka


Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
od pondělí 8. 6. 2020 umožnilo MŠMT návrat žáků 2. stupně do škol. V přiloženém dokumentu najdete bližší informace o účelu tohoto uvolnění. Žáci se vrací především formou třídnických hodin. Abychom dodrželi všechna nařízení, budou moci žáci docházet podle tříd vždy v jasně určený den v týdnu. Součástí hodin bude i výuka některých předmětů, především matematiky, aby došlo k upevnění látky, která byla probírána formou on-line výuky.

V den nástupu si žáci přinesou podepsaný doklad, který najdete v příloze tohoto textu. Vstup do školy bude umožněn nejdříve v 7.30 hodin, hodiny začnou v 7.40 hodin a skončí ve 12.00 hodin. Obědy nebudou z provozních důvodů zajištěny.

Každý žák si s sebou přinese dvě roušky a sáček na roušku, dále svačinu a pití a samozřejmě i psací potřeby.

Návrat do školy je dobrovolný. Pokud nebude moct žák odevzdat učebnice v určeném termínu, obraťte se na třídní učitelku či učitele a řešte náhradní termín s nimi.

Rozpis tříd
Zpráva MŠMT
Čestné prohlášení o bezinfekčnost


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vyhláška o hodnocení


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do mateřské školy

Schůzka se bude konat ve středu 3. 6. 2020 v mateřské škole od 10.00 hodin. Z důvodu přísných hygienických opatření proběhne bez přítomnosti dětí. Těšíme se na vás.


Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ 2020/2021

Seznam naleznete zde.


Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Vážení rodiče, z organizačních důvodů bude výsledek přijímacího řízení do MŠ zveřejněn ve čtvrtek 21. 5. 2020. Děkuji za pochopení.


Informace - vzdělávací aktivity 1. stupeň

Informace - vzdělávací aktivity 1. stupeň zde.


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Zde je seznam přijatých.


Informace k nástupu žáků prvního stupně

Informace k nástupu žáků prvního stupně zpět do školy.
Informace

Závazné přihlášení žáka ke vzdělávání ZŠ.
Čestné prohlášení bezinfekčnost


Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče. V souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připraveno znovuotevření mateřské školy od pondělí 11. května 2020 v plném rozsahu za těchto hygienických podmínek:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
- Při příchodu doprovod předá dítě pracovníkovi MŠ u vstupu do školky.
- Při odchodu bude dítě opět předáno u vstupu nebo na zahradě MŠ.
- Doprovodu je zakázán vstup do prostorů budovy mateřské školy.
- Pokud počasí dovolí, bude dle doporučení MŠMT většina aktivit prováděna na školní zahradě.
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
- V MŠ budou dodržovány veškeré hygienické pokyny dle dokumentu MŠMT: Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020

Organizace předškolního vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel) ani jiných onemocnění. Pokud se jedná o alergickou reakci, bude vyžadováno potvrzení od alergologa.

Pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude navštěvovat mateřskou školu, je povinností zákonného zástupce podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha) a předat jej učitelce v den nástupu.

Na adresu skolka@zssmidary.cz můžete zasílat žádosti o docházku do MŠ. V úterý 5. 5. 2020 mezi 8.30 a 12.00 vás budu telefonicky kontaktovat a informovat o dalších podrobnostech (Mateřinka, plavání, školka v přírodě).

S přáním pěkného dne Kamila Prouzová
Čestné prohlášení


Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne 2. 5. - 15. 5. 2020, osobně v pondělí 4. 5. 2020, 11. 5. 2020 od 9:00 do 12:00hod. - BEZ DĚTÍ.
K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (viz příloha) je třeba přiložit:

- rodný list dítěte (kopii, která bude po ověření údajů skartována - nebude součástí spisu)
- kopii očkovacího průkazu + čestné prohlášení zákonného zástupce (viz příloha)
nebo pokud již máte vystavené
- potvrzení o očkování dítěte (viz příloha)


PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ: - osobně 4. 5. 2020 a 11. 5. 2020
- datovou schránkou (ID s7vmhkt)
- poštou
- e-mailem s elektronickým podpisem
Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.
Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií (viz příloha).
Přílohy:

Potvrzení o očkování
Čestné prohlášení o očkování
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kritéria pro přijetí


TĚŠÍME SE NA VÁS


Kancelář 27.4.

V pondělí 27. 4. bude od 9.00 hodin do 12.00 hodin otevřena kancelář školy. Bude možné odevzdat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.


Informace pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu

Vážení rodiče, dnes jsem se zúčastnila videokonference s řediteli mateřských škol, kterou pořádal školský odbor Královéhradeckého kraje. Abychom mohli opět zahájit provoz mateřské školy, čekáme na manuál k hygienickým opatřením od MZČR a MŠMT ČR. Poté vás budeme na těchto stránkách informovat o podmínkách provozu.
Na základě tohoto dokumentu bude také proveden průzkum zájmu o znovuotevření mateřské školy.

Přeji všem pěkné, pokud možno klidné dny. Kamila Prouzová


Kancelář 24.4.2020

V pátek 24.4. bude od 9.00 hodin do 10.00 hodin otevřena kancelář školy.


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče letošní zápis proběhne dle nařízení MŠMT pouze formou podání žádosti o přijetí, bez přímé účasti vás a vašich dětí. Zápis proběhne v termínu od 2.5. do 15. 5. 2020. Žádost o přijetí a další instrukce najdete zde na webových stránkách školy od 27. 4. 2020.

Přeji vám všem především pevné zdraví. Mgr. Hana Špinková


Kancelář 14.4.2020

V úterý 14. 4. bude od 9.00 do 12.00 hodin otevřena kancelář školy.


Kancelář 6.4.2020

V pondělí 6. 4. bude od 9.00 do 12.00 hodin otevřena kancelář školy.


Upozornění pro rodiče žáků 2. stupně

Upozornění pro rodiče žáků 2. stupně

Tento týden zkušebně rozjíždíme výuku pomocí webinářů v předmětech matematika, český jazyk a fyzika, proto pozastavuji výuku v ostatních předmětech. Pokud byly zadány úkoly, žáci je odevzdají až v příštím týdnu. Webináře proběhnou podle rozvrhu, který najdete vždy v jednotlivých třídách.

Věřím, že vám tímto ulehčíme domácí výuku. Pokud máte nějaké připomínky k výuce, neváhejte se na mne obrátit na tel. číslo 775 160 459, či na mail h.spinkova@gmail.com


Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy bude probíhat elektronickou formou v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí je možné těmito způsoby:

1. elektronicky do datové schránky školy: s7vmhkt
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : vedeni@zssmidary.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ, Smidary, J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary

Pro zápis je nutné zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítěte. V případě odkladu i žádost o odklad školní docházky. Obě žádosti jsou ke stažení v příloze článku.

Budete-li žádat odklad školní docházky, je nutné doložit zprávu ze školského poradenského zařízení. Lze zaslat i dodatečně po vystavení zprávy poradnou.

Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – informace pro rodiče budoucích prvňáčků


Dle rozhodnutí MŠMT proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Podrobnější informace stanoví ředitel školy.

Rozhodla jsem se využít k zápisu k povinné školní docházce následující postup:
1. 30. 3. 2020 na tomto místě najdete Žádost o přijetí k povinné školní docházce.
2. Tuto žádost si vytisknete a vyplníte, co je důležité podepíšete.
3. V termínu od 1. 4. do 30. 4. odešlete žádost v obálce doporučeně poštou na adresu:

Mgr. Hana Špinková
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary

4. Vaše žádost bude zapsána do přijaté pošty.
5. Pokud žádáte o odložení školní docházky, ozvěte se mi na telefonní číslo 775 160 459.
6. Poté budou následovat z mé strany další kroky, které povedou k vydání rozhodnutí o přijetí.
7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v termínu nejpozději do 15. 5. 2020 zde na webové stránce školy a ve vývěsce školy.
8. Pokud bude potřeba cokoli doložit z Vaší strany, obrátíme se na Vás telefonicky.
9. Po ukončení mimořádných opatření uspořádá paní učitelka první třídy Mgr. Jana Kocourková se zapsanými dětmi a jejich rodiči setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem atd.


Kancelář školy 23.3

Kancelář školy bude otevřena pro potřeby potvrzení žádosti o ošetřovné v pondělí 23.3 od 9:00 do 12:00 hodin.

Potvrzení poskytne i rodičům dětí z MŠ.


!!! UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY !!!

Na základě rozhodnutí zřizovatele se od zítřka 17. 3. 2020 do odvolání mateřská škola uzavírá.

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout v mateřské škole v úterý 17. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin.


Kancelář 16.3.2020

Kancelář školy bude otevřena zítra - v pondělí 16.3. - od 9.00 do 12.00 hodin pro rodiče, kteří požadují potvrzení na čerpání ošetřovného.


Upozornění pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu

V případě příznaků jakéhokoli onemocnění (rýma, kašel, žaludeční nevolnost apod.) nesmí dítě navštěvovat mateřskou školu.
Děkujeme za pochopení.


Provoz MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele probíhá provoz MŠ beze změny.


!!!! UZAVŘENÍ ŠKOLY !!!!

!!!Pozor nová informace!!!
Na základě posledních informací musí zákonný zástupce předložit žádost zaměstnavateli NEPRODLENĚ! Proto bude zítra a ve čtvrtek otevřena kancelář školy od 9.00 do 13.00 hodin.

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu se od zítřka 11.3. 2020 uzavírají základní školy.
Výuka se proto ruší. Děti zůstávají do odvolání doma.
Sledujte, prosím, webové stránky školy www.zssmidary.cz, kde budou průběžně aktuální informace. V záložce třídy najdete úkoly k vypracování.

Obědy byly všem zrušeny.. Plavání v pátek 13. 3. 2020 je odvoláno.
nařízení ministerstva zdravotnictví

Dokumenty:
Karanténa a ošetřovné
Žádost o ošetření


Pozor! Důležité informace pro rodiče!

Mimořádné opatření!


Jak snížit riziko nákazy Covid-19

Se dočtete v následujícím dokumentu.


Informace k lyžařskému výcviku žáků I. stupně + vybraných žáků 6. třídy

Místo konání: Kořenov 884 – SKI areál Mýtiny, Chata Sport Ski Kořenov Termín: 16. 2. – 21. 2. 2020 Čas odjezdu: 10:00 od ZŠ Smidary Předpokládaný čas příjezdu: 11:00 k ZŠ Smidary Sjezdové boty (max. o jedno číslo větší), oblečení na sjezdové lyžování (silná bunda a oteplováky), čepice, možno přidat i čelenku, boty vhodné na chození ve sněhu. Tepláková souprava, trička, teplý svetr či mikina, soupravy spodního prádla na každý den, punčochové kalhoty, spodky, termo-prádlo nebo bavlněné elasťáky (též dle zvyklosti jedince), 3 páry silných ponožek, jedny silné podkolenky + slabé ponožky do chaty, šátek na krk nebo kuklu, kapesníky, 2 páry rukavic na lyžování (jedny nepromokavé, ne z úpletu), mobilní telefony nedoporučujeme (na noc budou vybírány), kapesné dle uvážení (min. 500 Kč). Lyžařské helmy jsou povinné!!! Hygienické potřeby: ručník velký a malý, kartáček, pasta, mýdlo, šampon a sprchový gel, pyžamo nebo noční košile, přezůvky do chaty, brýle proti slunci a na lyžování, krém na ruce a obličej, kniha na čtení, společenské hry, psací potřeby. Lyže musí být svázané nebo ve vaku s holemi a označené jménem, nebo podepsané lihovým fixem. Léky, které žák užívá, předají rodiče s řádným poučením vedoucímu kurzu nebo zdravotníkovi. Při odjezdu žák odevzdá: fotokopii karty zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu, posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti a doklad o seřízení vázání (ne starší než 3 měsíce) – odborný servis s razítkem.


Sněhulácký karneval

Z důvodu velké nemocnosti dětí se Sněhulácký karneval v mateřské škole přesouvá na středu 19. 2. 2020.


Informace k přijímacím zkouškám SŠ 2019

Zobrazit celý pdf soubor


Sběr papíru

Do odvolání přerušen sběr papíru z důvodu nulové ceny výkupu.


Postoj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, Smidary k vyhlášené stávce dne 6.11. 2019

Vážení rodiče, na středu 6.11. ČMOS vyhlásil jednodenní stávku. Jelikož nesouhlasíme s úzkým vymezením důvodu stávky, tj. navýšení platů pedagogických pracovníků, ke stávce se aktivně nepřipojujeme.
Domníváme se, že ve školství je řada dalších závažných problémů, které je třeba bezodkladně řešit. Například nedostatečně připravená inkluze, nedostatek finančních prostředků na pomůcky a učebnice, nedostatek absolventů vysokých škol ochotných pracovat ve školství, nekoncepčnost vývoje školství.
Velice nás mrzí, že problémy současného školství byly shrnuty pod jeden bod, a to platy pedagogických pracovníků.
V případě, že by se jednalo o stávku s cílem řešit problémy současného školství jako celek, velice rádi se ke stávce připojíme.

za kolektiv pedagogických pracovníků
Mgr. Jana Kocourková
Mgr. Jiří Suchánek


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na čtvrtek a pátek 31.10. a 1.11.2019

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. Školského zákona, ustanovení § 24, odst.2, v plném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové Mgr. Hana Špinková z provozních důvodů, v období školního vyučování pro žáky základní školy i děti mateřské školy ve čtvrtek 31.10.2019 a v pátek 1.11.2019 ředitelské volno.

Školní jídelna bude v tyto dny mimo provoz i pro cizí strávníky, a to včetně 29.-30.10.2019 ve dny podzimních prázdnin.


Projekt -Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“

V letošním roce 2019/ 2020 se žáci 8. - 9. třídy zúčastní projektu - Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji),podpořeném z programu Erasmus+. Žáci se zúčastní motivačního pobytu v Horním Maršově, poté zmapují vize, jak by obec měla vypadat za 10let, navrhnou a zrealizují projekt. Cílem je spolupráce v kolektivu a se zastupitelstvem obce. Na závěr se žáci zúčastní konference, kde budou prezentovat svůj projekt.


Přírodovědný kroužek

Od 1.10. do 30.5. se bude konat přírodovědný kroužek, budeme se scházet každé úterý od 12:15 do 13:15hod, cena 300Kč na celý školní rok, zájemci se hlaste u Mgr. Petry Bydžovské


Sběr kaštanů

Sběr kaštanů suché, zvážené kaštany přijímáme u školní jídelny od 30.9. každé pondělí od 7:10 do 7:25 Nejlepší sběrači budou odměněni


Pracovní pozice

ZŠ a MŠ, Smidary přijme od 1. 10. 2019 kvalif. školní asistentku/ asistenta a speciálního pedagoga/žku.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na adrese: vedeni@zssmidary.cz
(775 160 459) nejpozději do 22. 9. 2019. S nástupem od 2. pololetí škol. roku 2019/2020 dále přijmeme kvalif. učitele/lku (aprobace D, HV není podmínkou).


Zahájení školního roku 2019/2020

Oznamuji rodičům, že v pondělí 2. 9. 2019 proběhne zahájení školního roku 2019/2020 v době od 7. 40 do 8.25 hodin, odpolední výuka začne od středy 4. 9. 2019.


Sběr papíru

1. sběr papíru bude 9. 9. 2019 od 7:00 do 7:25 u školní jídelny, papír, prosím, svažte Další sběry budou vždy první pondělí v měsíci


Oznámení - školní pomůcky

Oznamujeme rodičům, že na výtvarné potřeby bude vybráno 300,00 Kč/žák. Nekupujte tedy žádné výtvarné potřeby.


Pomůcky pro školní rok 2019/2020

Seznam pomůcek pro školní rok je možné stáhnout na následujících odkazech.

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Druhý stupeň 6.-9.


Odhlášení obědů

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v den vysvědčení 28. 6. 2019 budou obědy pro žáky odhlášeny.

Dále Vás informujeme, že v pondělí dne 2. 9. 2019 budou obědy taktéž pro žáky odhlášeny.

Ti, co budou chtít oběd, musí si ho přihlásit. V tyto dny bude výdej oběda v 11:00 hod.
Družina bude v tyto dny otevřena.


DŮLEŽITÁ INFORMACE

Oznamuji rodičům, že dnes 7. 6. ve 13:00 hodin mne informovalo Klicperovo divadlo v Hradci Králové, že z provozních důvodů ruší pondělní dopolední představení pro školy. V pondělí 10. 6. proběhne normální vyučování. Vybrané peníze budou žákům ihned vráceny.


Zápis do mateřské školy


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků naleznete zde.


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ SE KONAJÍ
VE STŘEDU 24. DUBNA 2019 OD 15 DO 17 HODIN.


Soutěž v digitálním vyhledávání

Dne 28. 3. na Den učitelů se žáci zúčastnili soutěže v digitálním vyhledávání.
Výsledky jsou dostupné zde


Okresní finále v Basketbalu

Postup chlapců 7. a 8. třídy do krajského finále v basketbale
Dne 19. 3. se žáci naší školy zúčastnili okresního finále v basketbale v Novém Bydžově. V kategorii mladších žáků se zúčastnilo celkem šest družstev z celého okresu. Naši kluci si postupně poradili se ZŠ Chlumec n. C., ZŠ Štefovou, ZŠ Kukleny, ZŠ Svobodné Dvory a ve finále i se ZŠ Skřivany v poměru 7:0. Jako jediní jsme nepokusili pocit porážky a při celkovém skóre 44:13 jsme mohli slavit postup do krajského finále, které se bude konat 25.4. v Jičíně.

Klukům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském finále.


Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 17.2. až 22.2.2019 se žáci druhého stupně naší školy ve spolupráci s DDM Nový Bydžov zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Kořenově.

Ubytování formou plné penze bylo zajištěno na Chatě sport ski, která má vlastní sjezdovku s vlekem o délce 400m. V zimním období sjezdovku pravidelně upravují vlastní rolbou. Sjezdovka je osvětlená pro večerní lyžování, kterého jsme se ve středu zúčastnili. Součástí sjezdovky je i rychlé občerstvení s teplými nápoji.

Lyžařský kurz je tradiční školní akce a je součástí ŠVP. Letošního lyžařského kurzu se zúčastnilo celkem 32 žáků a 4 dospělí.

Výuka na svahu probíhala pod vedením instruktorů ve třech družstvech (snowboard, lyžaři pokročilí a lyžaři začátečníci/nelyžaři). Na závěr kurzu proběhl závod ve slalomu a závod na běžkách. Při závěrečném společném vyhodnocení LVK byly žákům předány diplomy a medaile v jednotlivých kategoriích.

Letošní LVK hodnotíme velmi kladně. Žáci zodpovědně plnili pokyny vyučujících, chovali se slušně jak na svahu, tak i na chatě. Cíl LVK, naučit a zdokonalit techniku lyžování/snowboardu, nést zodpovědnost za své chování ke spolužákům i sám za sebe, posílit sportovní zdatnost, byl splněn.

Část fotografií z lyžařského výcviku najdete zde: (postupem času budou přidány ještě další)


Žádost o vyplnění dotazníků

Vážení rodiče,
rádi bychom i nadále zlepšovali pedagogickou činnost na naší škole, proto jsem si zadala u firmy SCIO vypracování MAPY ZŠ a MŠ. Tato studie je založena na odpovědích Vás rodičů, Vaších dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ, Smidary.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro rodiče. Dotazník Vám přinesou Vaše děti.

V dotazníku se objevují údaje:
Kód školy: vyplňte :ACHL
Třída:
Budova: (rodiče žáků z MŠ zaškrtnou budova č. 2, rodiče žáků ze ZŠ budova č.1)

Vyplněný dotazník pošlete po svých dětech nejpozději do 21.2.2019 třídním učitelům. Žáci, kteří se účastní lyžařského výcvikového zájezdu, odevzdají tento dotazník nejpozději 17.2.2019 před odjezdem na LVZ (budu přítomna u odjezdu).
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

Mgr. Hana Špinková ředitelka ZŠ a MŠ, SmidaryKARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Karneval ve školní družině se koná ve středu 13. 2. 2019 od 13:00 do 14:30.
Uvítáme jakékoliv masky dětí!
Nejlepší masky budou oceněny!


Uzavření mateřské školy v době pololetních prázdnin

Z důvodu malého počtu přihlášených dětí bude mateřská škola v pátek 1. 2. 2019 uzavřena.


Lyžařský výcvikový kurz

Místo konání: Kořenov - Chata Sport Ski Kořenov

Termín: 17. 2. – 22. 2. 2019

Čas odjezdu:10:00 od ZŠ Smidary

Předpokládaný čas návratu: 12:00 k ZŠ Smidary

Potřebné lyžařské vybavení (sjezdové lyže nebo snowboard a běžky) si můžete zapůjčit v DDM Nový Bydžov po tel. domluvě s p. Vychytilem.

Při odjezdu žák odevzdá: fotokopii karty zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu a doklad o seřízení vázání sjezdových lyží (ne starší než 3 měsíce) – odborný servis s razítkem.

Soupis potřebného vybavení a potřebné dokumenty budou žákům předány v tištěné podobě v příštím týdnu


Adventní trhy v Německu

Odjezd na adventní trhy do Německa do města Pirna je dne 6. 12. 2018 v 6:30 hod. od základní školy.


Sběr pomerančové kůry

Vyhlašujeme soutěž ve sběru sušené kůry sbírá se z pomerančů, citrónů a mandarinek Důležité informace: - kůru bez zbytků dužniny dobře usušte - uchovávejte v papírových obalech - nemíchat pomerančovou a mandarinkovou kůru s citrónovou -odevzdávejte zváženou ve sborovně - soutěž potrvá do konce března Nejlepší sběrači budou odměněni


Upozornění - od 1. 1. 2019 se mění ceny jídel


Obec Smidary hledá pracovníky na přechod pro chodce

PRÁCE PRO OBEC - DPP/DPČ
Obec Smidary hledá pracovníky na ranní, polední a odpolední dohled na přechodu pro chodce ve dnech školního vyučování za 80 Kč/hodinu.
NÁPLŇ PRÁCE:
Zajištění bezpečnosti na přechodu pro chodce u autobusové zastávky ve Smidarech. Vhodné pro aktivní důchodce, rodiče, uchazeče o zaměstnání evidovaných na úřadu práce.
PRACOVNÍ DOBA:
• Ranní převod 7,00 hod. – 7,40 hod.
• Polední převod 12,00 hod. – 12,30 hod.
• Odpolední převod 14,45 hod. – 15,30 hod.
POŽADAVKY:
Řidičský průkaz, trestní bezúhonnost, spolehlivost. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, e-mailem: podatelna@smidary.cz nebo tel: 495 496 127.
Obec Smidary hledá pracovníky na ranní, polední a odpolední dohled na přechodu pro chodce ve dnech školního vyučování za 80 Kč/hodinu.


Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021


Základní škola a Mateřská škola Smidary, okres Hradec Králové přijme od 1. 1. 2019 kuchaře/kuchařku do školní jídelny.

Místo výkonu práce: J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary, okres Hradec Králové
Náplň práce: kuchař/kuchařka ve školní jídelně
Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: PP na 1 rok s možností prodloužení
Pracovní doba: pondělí - pátek od 6:00 do 14:00 hod.
Nástup: od 1. 1. 2019
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Požadujeme: min. praxe 2 roky
Mzdové rozpětí: od 16 800 Kč/měsíc
V případě zájmu nás kontaktujte osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba: Vaníčková Iveta, tel.: 495 496 909 (v době od 8:00 do 13:00 hod.), e-mail: jidelna@zssmidary.cz


100 let republiky

Naše základní škola se připojila k oslavám výročí 100 let od vzniku republiky. Slavnostní den proběhl ve čtvrtek 25. 10. 2018, spočíval v dopoledním celoškolním projektu, na jehož konceptu jsme spolupracovali se členem Okrašlovacího spolku Smidarska, Mgr. Vilémem Zábranským, Ph.D.
Během dopoledního projektového vyučování jsme rozdělili 100 let na jednotlivá desetiletí, každé z nich měla na starosti jedna třída, přičemž 9. třída zpracovala desetiletí dvě. Jednotlivá období byla charakterizována osmi oblastmi, kterým se žáci věnovali (historické události, stavby, film/rozhlas, sport, vynálezy do domácnosti/hračky, osobnosti, hudba, móda). Výstupy aktivit byly prezentovány na společný arch papíru s obrysem mapy republiky z daného období.
Na odpoledne jsme pozvali veřejnost, abychom se podělili o získané informace. Žáci 2. stupně prezentovali své práce z projektového dne, následovala výstava dobových fotografií Smidar a okolí a také výstava výtvarných prací žáků naší školy.
Na závěr jsme společně zasadili lípu v zahradě školy.
Moc děkujeme Mgr. Vilému Zábranskému, Ph.D., za jeho koncept projektu.
Dík patří také všem žákům za práci při projektovém vyučovaní, i rodičům, se kterými jsme se mohli podělit o tento slavnostní okamžik.


Vyhlášení volného dne ředitelkou školy 1.11.2018


Odkaz zde


Poslední sběr

V pondělí 24. 10. 2018 je poslední sběr kaštanů.


Smidary ovládly Memoriál Václava Runda ve všestranném pětiboji

Dne 5. října 2018 se naše škola již tradičně zúčastnila Memoriálu Václava Runda, který pořádá VOŠ a SOŠ Nový Bydžov a podařilo se nám nevídané – zvítězit v obou v kategoriích. Navíc naše další dívčí družstvo skončilo druhé. Soutěžilo celkem 24 tříčlenných družstev chlapců a dívek, kteří museli absolvovat pět disciplín: hod granátem na cíl, transport raněného přes překážky, střelba ze vzduchovky, chůze po slack line a plížení pod překážkami. To vše stihnout v co nejkratším čase a bez trestných minut. Děkujeme za perfektní reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému výsledku.

Fotogalerie


Orientační závod hlídek

Dne 4. 10. 2018 jsme v areálu školy uspořádali první ročník orientačního závodu hlídek. Závodu se zúčastnilo 15 tříčlenných družstev složených ze žáků 7. - 9. tříd ZŠ Smidary. Úkolem bylo v co nejkratším čase proběhnout zvolenou trasu a splnit zadané úkoly na celkem sedmi stanovištích (např. střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, vlajky států, místa ČR…), které museli nejprve družstva najít podle mapky. Gratulujeme vítězům a všem zúčastněným děkujeme.

Fotogalerie


Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu

LVZ - ZŠ a MŠ Smidary
Ubytování - Chata Sport Ski Kořenov https://www.chata-sport-ski.cz/.
Lyžování v areálu.
Věková skupina: 6 - 16 let
Cena: 3200 Kč
Dny konání: 17.02.2019 10:00 - 22.02.2019 12:00
Kapacita:35
Přihlašujte online přes DDM zde :
Přihlásit online


Sběr kaštanů

Suché, zvážené kaštany přijímáme u školní jídelny od 1. 10. každé pondělí od 7:10 do 7:25 hod. Nejlepší sběrači budou odměněni.


Přírodovědný kroužek

1 krát týdně od října do června ve třídě i venku pro žáky 1. – 5. třídy cena 1000Kč Budeme se setkávat každý čtvrtek od 12:15 do 13:15. Zájemci se hlaste u paní učitelky Bydžovské


Sběr papíru

1. sběr papíru bude 10. 9. 2018 od 7:00 do 7:25 u školní jídelny, papír, prosím, svažte
Další sběry budou vždy první pondělí v měsíci


Co děti potřebují do mateřské školy

Co děti potřebují do mateřské školy


Míčový víceboj

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 proběhl na 2. stupni míčový víceboj tříd. Žáci se utkali ve fotbale, házené a basketbalu.
1. místo- 9. třída
2. místo- 8. třída
3. místo- 7. třída
4. místo- 6. třída
Všem zúčastněným děkujeme za skvělé sportovní výkony!
Fotogalerie


Music Stars with Marv

Dne 22. 6. 2018 navštívil naši školu rodilý mluvčí z Nového Zélandu. Společně se svým doprovodem žákům představil zábavnou formou hudbu 60.-80. let. Pořad byl založen na metodě CLIL, tedy propojoval hudební výchovu s anglickým jazykem.
Fotogalerie


Výlety 8. třídy

Dne 21. 6. 2018 se 8. třída vypravila do Hradce Králové. Zde si nejdříve zahráli Laser game. Byli rozděleni na čtyři týmy, vybaveni elektronickými vestami a v zatměné aréně s nejrůznějšími druhy překážek stříleli po soupeřích laserovými paprsky. Poté zkusili Únikovou hru, kde se rozdělili na dva týmy, každý z nich měl jiný druh hry. Vyzkoušeli černé vězení i bílou past, oba týmy úspěšně unikly.

Fotogalerie


Loučení s 1. třídou

Na úterní odpoledne 26. 6. si prvňáčci pro své rodiče i prarodiče připravili krátké pásmo, ve kterém předvedli, co všechno se v 1. třídě naučili. Součástí programu bylo i vyhodnocení a odměnění celoroční soutěže s Krtečkem. Protože si všechny děti zasloužily za celoroční snahu a píli odměnu, podaroval je Krteček dalšími dárky – logickou hrou, pexesem a krásnou knížkou, kterou si už budou umět o prázdninách samy přečíst. Touto poslední akcí jsme ukončili úspěšný celoroční třídní projekt „My se máme, že se máme“, jehož cílem bylo vytvoření pozitivního třídního klimatu, pocitu sounáležitosti, pomoci, podpory, úcty, vzájemného respektu, zdravého sebevědomí a cílevědomosti dětí. Velice důležitou součástí tohoto projektu byla též vzájemná spolupráce s rodiči, která byla naprosto báječná.
Mgr. Renata Truxová, tř. uč. 1. třídy


Fotogalerie


Cirkus Happy kids


Fotografie ze školy v přírodě

Vážení rodiče, informujeme Vás, že z důvodu špatného internetové připojení v areálu školy v přírodě, budou fotografie vloženy na stránky školy až po návratu tj. 28. 6. 2018. Děkujeme za pochopení.


Poděkování sponzorům

Blíží se konec školního roku 2017/2018 a já bych ráda poděkovala firmě ARDAGH METAL PACKAGING CZECH REPUBLIC, panu Ladislavu Divíškovi z Nového Bydžova a panu Vladimíru Horákovi ze Smidar za sponzorské dary, kterými nám pomohli zlepšit prostředí naší mateřské a základní školy.
Z finančního daru od pana Divíška jsme potěšili naše nejmenší pod vánočním stromkem v podobě mnoha didaktických a zábavných her.
Za získané finanční prostředky od firmy Ardagh Metal jsme zakoupili nové herní prvky do mateřské školy, dále koloběžky, kola a branku. Dar pana Horáka potěšil děti v naší základní škole ve formě výtvarných potřeb.
Všem ještě jednou moc děkuji.
Mgr. Hana Špinková
ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


Konzultační hodiny pro rodiče s vedením školy

Vážení rodiče, informujeme Vás, že konzultační hodiny pro rodiče s vedením školy jsou stanoveny na každé pondělí od 8:00 do 16:00 hodin.


Přemístění školní družiny do budovy školy od 15. 6. 2018

Od 15. 6. 2018 bude školní družina, z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení, přemístěna do budovy školy.


Německo

Žáci 2. stupně ZŠ Smidary měli možnost zúčastnit se výletu do Německa dne 31. 5. 2018. Naším cílem byl svět železnic Eisenbahnwelten Rathen. Toto místo patří ke skvostům krajiny Labských pískovců. V prostředí nedaleko lázní Rathen a skalního útvaru Bastei se pohybuje 36 modelových železnic v měřítku 1:25. Tyto vláčky projíždějí krajinou od Horní Lužice až po Míšeň. Měli jsme také možnost prohlédnout si dispečerské centrum řízení provozu všech modelových železnic. Dále žáci navštívili Saurier park Kleinwelka, kde prožili zábavné chvíle v prostředí dinosaurů.
Fotogalerie


Výlet 1. třídy do Podorlického skanzenu Krňovice

Dne 22. 5. 2018 byla 1. třída na školním výletu spojeném s tvůrčí dílnou a naučným programem. Děti si prohlédly skanzen a seznámily se se způsobem života v minulých dobách. Prakticky si vyzkoušely mlácení obilí, sledovaly spuštění vodního mlýna a viděly mnoho domácích zvířat. Velice si též užily projížďku na voze taženém koňmi. Ve tvůrčí dílničce si vyrobily motýla z vlny, kterého si jako suvenýr odvážely domů. Bonusem bylo krásné počasí a plno nasbíraných čtyřlístků.
Fotogalerie


Školní akce

Zde naleznete soupis školních akcí, které se konají koncem školního roku 2017/2018:

21.5. Divadelní představení "Husité" (1.-9. třída)
22. 5. Výlet do skanzenu Krňovice (1. třída)
25.5. Nábřeží umělců v Hradci Králové (výtvarná výchova, 8. a 9. třída)
29.5. Exkurze na kolech do bioplynné stanice v Kněžicích (8. a 9. třída)
30. 5. Výlet do Prahy (5. třída)
31. 5. Výlet do Německa
1. 6. Výlet do Hradce Králové- Planetárium a Ekologický program v lese (4. třída)
4.- 8. 6. Cirkusová akademie (1.-9. třída)
12. 6. Výlet na Malou Skálu (6. a 7. třída)
19. 6. Výlet na Sněžku (8. a 9. třída)
21. 6. Výlet do Hradce Králové- Laser game a Úniková hra (8. třída)
21. 6. Program "Hrajeme si hlavou" v Hradci Králové (6. a 7. třída)
22. 6. Hudební pořad s rodilým mluvčím z Nového Zélandu, v rámci výuky anglického jazyka pro 3.-9. třídu
24. -28. 6. Škola v přírodě (2. a 3. třída)
25.-28.6. Sportovní týden
27. 6. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy


Den otevřených dveří aneb Mami, tati, přijď se podívat, jak mi to jde

23. 4. 2018 proběhl v rámci celoročního třídního projektu Den otevřených dveří aneb Mami, tati, přijď se podívat, jak mi to jde. Rodiče měli možnost zavítat do 1. třídy kdykoli během vyučování, prožít alespoň část obyčejného školního dne se svými dětmi, srovnávat výkony dětí a sdílet radost z jejich snahy a úspěchů. Pro všechny bylo připraveno i malé pohoštění.
Fotogalerie


Den Země 20. 4. 2018

V pátek 20. 4.2018 jsme i my prožili svůj Den Země, který probíhal následovně.
Nejdříve se nám představila paní Vendula Kvasničková, dozvěděli jsme se od ní co je to CANISTERAPIE a k čemu slouží, pak proběhla ukázka DOG DANCINGU s fenou Jenny. Ta sklidila velký úspěch, když skákala přes překážky, které byly tvořené dětmi. Byla to opravdu moc pěkná podívaná. Potom jsme se, ale už museli rozloučit, protože náš nový psí kamarád měl před sebou dalekou cestu.
Následující program:
1. třída - VV a PČ k tématu Den Země
2. třída - procházka po Smidarech, pozorovaní přírody a poznávání rostlin
3. třída - odjezd na plavání, tak jako každý pátek
4. třída - odjezd na plavání, tak jako každý pátek
5. třída - úklid kolem areálu školy
6. třída - sběr papíru po Smidarech
7. třída - sběr papíru po Smidarech
8. třída - úprava školního parku (plevel, rozvoz kůry, atd.)
9. třída - úprava školního parku (plevel, rozvoz kůry, atd.)
Fotogalerie


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do mateřské školy, který se uskuteční ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2018 vždy od 10:00 do 15:00 hodin v budově mateřské školy.
Plakát


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Okrskové kolo v minikopané 2018

Dne 5. 4. se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v malé kopané na umělé trávě v Chlumci nad Cidlinou. V kategorii mladších žáků se zúčastnilo celkem pět družstev. Naši kluci skončili po dramatickém boji v posledním zápase na krásném druhém místě, za což jim patří velká pochvala.


Okrskové kolo ve vybíjené 3. - 5. tříd

Dne 15. 3. se žáci a žákyně naší školy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené 3. - 5. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem pět družstev z každé kategorie. Chlapci skončili na krásném druhém místě a dívky na místě čtvrtém. Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Fotogalerie


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 - plakát

Plakát


Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 naleznete v dokumentech školyInformace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky


Informace o zákazu vjezdu do ulice J. A. Komenského (u školy)

Prosíme řidiče, aby v průběhu stavebních prací v ulici J. A. Komenského (u školy) dodržovali zákaz vjezdu a parkování. Vjezd je povolen pouze záchranným složkám a zásobování!!!


Přijmeme ihned učitele/učitelku HV a VV

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové přijme ihned na částečný úvazek (10 hodin týdně) na zástup do 30. 6. 2018 s možností prodloužení učitele/ku HV a VV. Vysokoškolské vzdělání není podmínkou, požadujeme vzdělání pro výuku HV a VV na základní škole, uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady podle zákona o pedagogických pracovnících č.563/2004 v platném znění. Vhodné i pro absolventy. Zájemce prosíme o kontaktování na tel. 495 496 223 nebo na email: kancelar@zssmidary.cz Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové J. A. Komenského 326 503 53 Smidary


Zhodnocení lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2017/18

Ve dnech 11.2. až 16.2.2018 se žáci druhého stupně naší školy ve spolupráci s DDM Nový Bydžov zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování formou plné penze bylo zajištěno na juniorhotelu Roxana, který se nachází přímo u sjezdovek v areálu Studenov. Lyžařský kurz je tradiční školní akce a je součástí ŠVP.

Letošního lyžařského kurzu se zúčastnilo celkem 26 žáků, 3 instruktoři školního lyžování a 1 zdravotník. Vedoucím kurzu a instruktorem skupiny snowboardistů byl pověřen ředitel DDM Nový Bydžov Mgr. Zdeněk Vychytil. Instruktory pro lyžaře byli Bc. Lenka Kalugin Drobná a Mgr. Jakub Lán. Funkci zdravotníka vykonávala zdravotní sestra Radka Kreibichová.

Výuka na svahu probíhala pod vedením instruktorů ve třech družstvech (snowboard, lyžaři pokročilí a lyžaři začátečníci/nelyžaři). Pokročilejší lyžaři a snowboardisti využívali především sjezdovku Studenov, zbylí žáci se zdokonalovali na mírnější sjezdovce zvané Hranice.

Na závěr kurzu proběhl závod ve slalomu a závod na běžkách. Při závěrečném společném vyhodnocení LVK byly žákům předány diplomy a medaile v jednotlivých kategoriích.

Doprovodný program pro žáky obsahoval večerní přednášky, společenské hry, stolní tenis a diskotéku v místním dětském klubu Šnekoland. Po dobu LVK se stal na svahu jednomu z našich žáků úraz na snowboardu - zlomená zápěstní kůstka, žák byl na místě ošetřen horskou službou a následně pak v nemocnici v Jilemnici.

Letošní LVK hodnotím velmi kladně. Žáci zodpovědně plnili pokyny vyučujících, chovali se slušně jak na svahu, tak i na chatě. Cíl LVK, naučit a zdokonalit techniku lyžování/snowboardu, nést zodpovědnost za své chování ke spolužákům i sám za sebe, posílit sportovní zdatnost, byl splněn.Fotogalerie


Den etikety v 1. třídě

14. 2. 2018 proběhl v 1. třídě v rámci celoročního projektu „My se máme, že se máme“ hravý projektový den, jehož cílem bylo uvědomění si nutnosti vhodného, slušného a ohleduplného chování ve vztahu k rodičům, kamarádům i ostatním lidem. Hráli jsme si na hřiště, restauraci a návštěvu divadla. Na závěr byl pro jednotlivá družstva připraven kvíz, který zvládly všechny děti na výbornou.

Mgr. Renata Truxová, tř. uč.
Fotogalerie