<>
  • slideshow obrázek 1
  • slideshow obrázek 2
  • slideshow obrázek 3

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Smidary

Lyžařský kurz pro žáky II. stupně

I přes současnou situaci prozatím stále počítáme s uskutečněním lyžařského výcvikového kurzu pro žáky II. stupně, který by se měl uskutečnit v termínu 14.02.2021 - 19.02.2021. Místo konání je stejné jako v loňském roce, tedy Chata Tatran v Rokytnici nad Jizerou. Celková cena 3600 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, pojištění a stravu, v ceně nejsou zahrnuty vleky (cca 1000 Kč dle lyžařských schopností). Přihlášení přes webové stránky DDM Nový Bydžov v sekci Tábory - Lyžařské kurzy. V případě, že výcvik nebude možné uskutečnit, budou peníze vráceny v plné výši.


Lyžařský kurz pro žáky I. stupně

I přes současnou situaci prozatím stále počítáme s uskutečněním lyžařského výcvikového kurzu pro žáky I. stupně, který by se měl uskutečnit v termínu 07.02.2021 - 12.02.2021. Místo konání je stejné jako v loňském roce, tedy Chata Sport Ski Kořenov. Celková cena 4200 Kč zahrnuje ubytování, dopravu, pojištění, vleky a stravu. Přihlášení přes webové stránky DDM Nový Bydžov v sekci Tábory - Lyžařské kurzy. V případě, že výcvik nebude možné uskutečnit, budou peníze vráceny v plné výši.


Informace o ošetřovném

Informace o ošetřovném zde


Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
z důvodů nového nařízení vlády uzavírám na týden od 12. 10. – 16. 10. 6. a 8. třídu. Do školy ke klasické výuce nastoupí třída 7. a 9. Všechny další informace najdete v žákovských knížkách vašich dětí. Distanční výuka 6. a 8. třídy proběhne dle rozvrhu, který dnes žáci obdrželi.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na mne, tel. Číslo 775 160 459.
Usnesení


Sběr kaštanů

Opět sbíráme kaštany pro lesní zvířátka, nasbírané plody noste paní učitelce Bydžovské nebo panu školníkovi.


Výuka 25.9.2020

Upozornění pro rodiče V pátek 25. 9. probíhá výuka beze změny.


Doporučení COVID-19

Doporučení k COVID-19


!!Mimořádné opatření!!

Mimořádné opatření


Informace pro školní rok 2020-2021

Nové informace k provozu školy a organizační zajištění pro školní rok nyní nově naleznete v části dokumenty


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
jistě očekáváte informace o nástupu Vašich dětí zpět do školy. Informace Vám velice ráda dodám, ale jak sami vidíte, každý den přicházejí jiné a zcela opačné. Nechci Vás zatěžovat spoustou protichůdných zpráv, proto vyčkám do středy 26. 8. a tento den Vás seznámím s posledním rozhodnutím MŠMT. Nejdůležitější informací, kterou dosud mám, je, že do školy děti 1. září nastupují.


Pomůcky pro školní rok 2020/2021

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

2. stupeň


Pozvánka na setkání pro předškoláky a rodiče

Pozvánka


Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,
od pondělí 8. 6. 2020 umožnilo MŠMT návrat žáků 2. stupně do škol. V přiloženém dokumentu najdete bližší informace o účelu tohoto uvolnění. Žáci se vrací především formou třídnických hodin. Abychom dodrželi všechna nařízení, budou moci žáci docházet podle tříd vždy v jasně určený den v týdnu. Součástí hodin bude i výuka některých předmětů, především matematiky, aby došlo k upevnění látky, která byla probírána formou on-line výuky.

V den nástupu si žáci přinesou podepsaný doklad, který najdete v příloze tohoto textu. Vstup do školy bude umožněn nejdříve v 7.30 hodin, hodiny začnou v 7.40 hodin a skončí ve 12.00 hodin. Obědy nebudou z provozních důvodů zajištěny.

Každý žák si s sebou přinese dvě roušky a sáček na roušku, dále svačinu a pití a samozřejmě i psací potřeby.

Návrat do školy je dobrovolný. Pokud nebude moct žák odevzdat učebnice v určeném termínu, obraťte se na třídní učitelku či učitele a řešte náhradní termín s nimi.

Rozpis tříd
Zpráva MŠMT
Čestné prohlášení o bezinfekčnost


Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vyhláška o hodnocení


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do mateřské školy

Schůzka se bude konat ve středu 3. 6. 2020 v mateřské škole od 10.00 hodin. Z důvodu přísných hygienických opatření proběhne bez přítomnosti dětí. Těšíme se na vás.


Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ 2020/2021

Seznam naleznete zde.


Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Vážení rodiče, z organizačních důvodů bude výsledek přijímacího řízení do MŠ zveřejněn ve čtvrtek 21. 5. 2020. Děkuji za pochopení.


Informace - vzdělávací aktivity 1. stupeň

Informace - vzdělávací aktivity 1. stupeň zde.


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Zde je seznam přijatých.


Informace k nástupu žáků prvního stupně

Informace k nástupu žáků prvního stupně zpět do školy.
Informace

Závazné přihlášení žáka ke vzdělávání ZŠ.
Čestné prohlášení bezinfekčnost


Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče. V souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připraveno znovuotevření mateřské školy od pondělí 11. května 2020 v plném rozsahu za těchto hygienických podmínek:

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
- Při příchodu doprovod předá dítě pracovníkovi MŠ u vstupu do školky.
- Při odchodu bude dítě opět předáno u vstupu nebo na zahradě MŠ.
- Doprovodu je zakázán vstup do prostorů budovy mateřské školy.
- Pokud počasí dovolí, bude dle doporučení MŠMT většina aktivit prováděna na školní zahradě.
- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
- V MŠ budou dodržovány veškeré hygienické pokyny dle dokumentu MŠMT: Provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020

Organizace předškolního vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel) ani jiných onemocnění. Pokud se jedná o alergickou reakci, bude vyžadováno potvrzení od alergologa.

Pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude navštěvovat mateřskou školu, je povinností zákonného zástupce podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha) a předat jej učitelce v den nástupu.

Na adresu skolka@zssmidary.cz můžete zasílat žádosti o docházku do MŠ. V úterý 5. 5. 2020 mezi 8.30 a 12.00 vás budu telefonicky kontaktovat a informovat o dalších podrobnostech (Mateřinka, plavání, školka v přírodě).

S přáním pěkného dne Kamila Prouzová
Čestné prohlášení


Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne 2. 5. - 15. 5. 2020, osobně v pondělí 4. 5. 2020, 11. 5. 2020 od 9:00 do 12:00hod. - BEZ DĚTÍ.
K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (viz příloha) je třeba přiložit:

- rodný list dítěte (kopii, která bude po ověření údajů skartována - nebude součástí spisu)
- kopii očkovacího průkazu + čestné prohlášení zákonného zástupce (viz příloha)
nebo pokud již máte vystavené
- potvrzení o očkování dítěte (viz příloha)


PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ: - osobně 4. 5. 2020 a 11. 5. 2020
- datovou schránkou (ID s7vmhkt)
- poštou
- e-mailem s elektronickým podpisem
Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.
Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií (viz příloha).
Přílohy:

Potvrzení o očkování
Čestné prohlášení o očkování
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kritéria pro přijetí


TĚŠÍME SE NA VÁS


Kancelář 27.4.

V pondělí 27. 4. bude od 9.00 hodin do 12.00 hodin otevřena kancelář školy. Bude možné odevzdat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.


Kancelář 24.4.2020

V pátek 24.4. bude od 9.00 hodin do 10.00 hodin otevřena kancelář školy.


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče letošní zápis proběhne dle nařízení MŠMT pouze formou podání žádosti o přijetí, bez přímé účasti vás a vašich dětí. Zápis proběhne v termínu od 2.5. do 15. 5. 2020. Žádost o přijetí a další instrukce najdete zde na webových stránkách školy od 27. 4. 2020.

Přeji vám všem především pevné zdraví. Mgr. Hana Špinková


Kancelář 14.4.2020

V úterý 14. 4. bude od 9.00 do 12.00 hodin otevřena kancelář školy.


Kancelář 6.4.2020

V pondělí 6. 4. bude od 9.00 do 12.00 hodin otevřena kancelář školy.


Upozornění pro rodiče žáků 2. stupně

Upozornění pro rodiče žáků 2. stupně

Tento týden zkušebně rozjíždíme výuku pomocí webinářů v předmětech matematika, český jazyk a fyzika, proto pozastavuji výuku v ostatních předmětech. Pokud byly zadány úkoly, žáci je odevzdají až v příštím týdnu. Webináře proběhnou podle rozvrhu, který najdete vždy v jednotlivých třídách.

Věřím, že vám tímto ulehčíme domácí výuku. Pokud máte nějaké připomínky k výuce, neváhejte se na mne obrátit na tel. číslo 775 160 459, či na mail h.spinkova@gmail.com


Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy bude probíhat elektronickou formou v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí ve škole. Podání žádostí je možné těmito způsoby:

1. elektronicky do datové schránky školy: s7vmhkt
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : vedeni@zssmidary.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ, Smidary, J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary

Pro zápis je nutné zaslat vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítěte. V případě odkladu i žádost o odklad školní docházky. Obě žádosti jsou ke stažení v příloze článku.

Budete-li žádat odklad školní docházky, je nutné doložit zprávu ze školského poradenského zařízení. Lze zaslat i dodatečně po vystavení zprávy poradnou.

Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.
Žádost o odklad školní docházky
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání


Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – informace pro rodiče budoucích prvňáčků


Dle rozhodnutí MŠMT proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Podrobnější informace stanoví ředitel školy.

Rozhodla jsem se využít k zápisu k povinné školní docházce následující postup:
1. 30. 3. 2020 na tomto místě najdete Žádost o přijetí k povinné školní docházce.
2. Tuto žádost si vytisknete a vyplníte, co je důležité podepíšete.
3. V termínu od 1. 4. do 30. 4. odešlete žádost v obálce doporučeně poštou na adresu:

Mgr. Hana Špinková
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary

4. Vaše žádost bude zapsána do přijaté pošty.
5. Pokud žádáte o odložení školní docházky, ozvěte se mi na telefonní číslo 775 160 459.
6. Poté budou následovat z mé strany další kroky, které povedou k vydání rozhodnutí o přijetí.
7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v termínu nejpozději do 15. 5. 2020 zde na webové stránce školy a ve vývěsce školy.
8. Pokud bude potřeba cokoli doložit z Vaší strany, obrátíme se na Vás telefonicky.
9. Po ukončení mimořádných opatření uspořádá paní učitelka první třídy Mgr. Jana Kocourková se zapsanými dětmi a jejich rodiči setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem atd.


Kancelář školy 23.3

Kancelář školy bude otevřena pro potřeby potvrzení žádosti o ošetřovné v pondělí 23.3 od 9:00 do 12:00 hodin.

Potvrzení poskytne i rodičům dětí z MŠ.


!!! UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY !!!

Na základě rozhodnutí zřizovatele se od zítřka 17. 3. 2020 do odvolání mateřská škola uzavírá.

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout v mateřské škole v úterý 17. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin.


Kancelář 16.3.2020

Kancelář školy bude otevřena zítra - v pondělí 16.3. - od 9.00 do 12.00 hodin pro rodiče, kteří požadují potvrzení na čerpání ošetřovného.


Upozornění pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu

V případě příznaků jakéhokoli onemocnění (rýma, kašel, žaludeční nevolnost apod.) nesmí dítě navštěvovat mateřskou školu.
Děkujeme za pochopení.


Provoz MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele probíhá provoz MŠ beze změny.


!!!! UZAVŘENÍ ŠKOLY !!!!

!!!Pozor nová informace!!!
Na základě posledních informací musí zákonný zástupce předložit žádost zaměstnavateli NEPRODLENĚ! Proto bude zítra a ve čtvrtek otevřena kancelář školy od 9.00 do 13.00 hodin.

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu se od zítřka 11.3. 2020 uzavírají základní školy.
Výuka se proto ruší. Děti zůstávají do odvolání doma.
Sledujte, prosím, webové stránky školy www.zssmidary.cz, kde budou průběžně aktuální informace. V záložce třídy najdete úkoly k vypracování.

Obědy byly všem zrušeny.. Plavání v pátek 13. 3. 2020 je odvoláno.
nařízení ministerstva zdravotnictví

Dokumenty:
Karanténa a ošetřovné
Žádost o ošetření


Jak snížit riziko nákazy Covid-19

Se dočtete v následujícím dokumentu.


Informace k lyžařskému výcviku žáků I. stupně + vybraných žáků 6. třídy

Místo konání: Kořenov 884 – SKI areál Mýtiny, Chata Sport Ski Kořenov Termín: 16. 2. – 21. 2. 2020 Čas odjezdu: 10:00 od ZŠ Smidary Předpokládaný čas příjezdu: 11:00 k ZŠ Smidary Sjezdové boty (max. o jedno číslo větší), oblečení na sjezdové lyžování (silná bunda a oteplováky), čepice, možno přidat i čelenku, boty vhodné na chození ve sněhu. Tepláková souprava, trička, teplý svetr či mikina, soupravy spodního prádla na každý den, punčochové kalhoty, spodky, termo-prádlo nebo bavlněné elasťáky (též dle zvyklosti jedince), 3 páry silných ponožek, jedny silné podkolenky + slabé ponožky do chaty, šátek na krk nebo kuklu, kapesníky, 2 páry rukavic na lyžování (jedny nepromokavé, ne z úpletu), mobilní telefony nedoporučujeme (na noc budou vybírány), kapesné dle uvážení (min. 500 Kč). Lyžařské helmy jsou povinné!!! Hygienické potřeby: ručník velký a malý, kartáček, pasta, mýdlo, šampon a sprchový gel, pyžamo nebo noční košile, přezůvky do chaty, brýle proti slunci a na lyžování, krém na ruce a obličej, kniha na čtení, společenské hry, psací potřeby. Lyže musí být svázané nebo ve vaku s holemi a označené jménem, nebo podepsané lihovým fixem. Léky, které žák užívá, předají rodiče s řádným poučením vedoucímu kurzu nebo zdravotníkovi. Při odjezdu žák odevzdá: fotokopii karty zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu, posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti a doklad o seřízení vázání (ne starší než 3 měsíce) – odborný servis s razítkem.


Sněhulácký karneval

Z důvodu velké nemocnosti dětí se Sněhulácký karneval v mateřské škole přesouvá na středu 19. 2. 2020.


Informace k přijímacím zkouškám SŠ 2019