Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Smidary

Den Země

Dne 21. 4. 2017 pořádá ZŠ a MŠ Smidary u příležitosti Dne Země sběr papíru.
Ve školním roce 2015/2016 jsme díky sběru papíru vybrali celkem 22 100 Kč, tyto peníze byly použity na nákup pomůcek k mimoškolním aktivitám.
Tento rok nás obyvatelé Smidar a okolí (Červeněves, Loučná Hora, Křičov, Chotělice) mohou opět podpořit. V případě zájmu zanechte svázaný papír před domem ráno dne 21. 4. 2017, žáci ZŠ Smidary jej vyberou.
Děkujeme za podporu!


Informace o volných místech ve školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině se uvolnila dvě místa. V případě zájmu je možné podat přihlášku přímo ve školní družině.


Informace o sociometrickém měření

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v 6. třídě bude probíhat sociometrické měření (mapování sociálního klimatu třídního kolektivu).

Více informací zde v odkazu

Informační dokument o sociometrickém měření


Zápis do MŠ

Zápis do MŠ


Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc květen 2017

Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc květen 2017 budou přijímány v kanceláři školní jídelny od úterý 25. 4. 2017 do čtvrtka 27. 4. 2017 vždy od 8.00 hod. do 14.30 hod. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, nejpozději 27. 4. 2017, strávníkovi nebude oběd vydán!


Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Smidary, okres Hradec Králové pro školní rok 2017/2018

Ve středu dne 12. 4. 2017 se od 15 do 17 hodin uskuteční třídní schůzky.


Informace k zápisu do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018


Zápis do první třídy

Zápis do první třídy


Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc duben 2017

Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc duben 2017 budou přijímány v kanceláři školní jídelny od pondělí 27. 3. 2017 do středy 29. 3. 2017 vždy od 8.00 hod. do 14.30 hod. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, nejpozději 29.3.2017, strávníkovi nebude oběd vydán!


Kroužek florbalu

Od 1. března začíná na naší škole pracovat Kroužek florbalu. Žáci 2. – 4. ročníku mohou kroužek navštěvovat každé pondělí od 12:10 do 12:55, žáci 5. a 6. ročníku každý pátek od 12:10 do 13:40. Po závazném přihlášení bude nutno nepřítomnost žáka omluvit zákonnými zástupci.

Kroužek vede zástupce ředitelky Mgr. Jiří Suchánek. Jednorázový poplatek 100,- Kč.

Případné dotazy na tel. 495 496 226.


Sběr papíru

Další termíny SBĚRU PAPÍRU jsou vždy první středu v měsíci od 7:00 do 7:30 hodin za družinou

5. dubna, 3. května a 7. června 2017.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat odklad školní docházky svého dítěte

Vážení rodiče,

doporučení školského poradenského zařízení k odkladu školní docházky nemusíte předat ředitelství školy hned u zápisu. Vy, kteří budete mít naplánována vyšetření až po termínu zápisu, tj. po 3. 4. 2017, doložíte doporučení dodatečně. Nejpozději však do 30. 4. 2017.

Žádosti o vyšetření školní zralosti, které budou podány až po termínu zápisu do školy (nejčastěji se bude jednat o děti, jejichž zákonným zástupcům byla možnost odkladu školní docházky doporučena až u zápisu), budou vyřizovány dle kapacitních možností pracoviště. Snahou celého týmu bude stanovit termín vyšetření a žádost kompletně vyřídit do 1 měsíce od jejího podání.


Hotovostní platby za stravné na březen 2017

Hotovostní platby za stravné na březen 2017 můžete nosit do kanceláře školní jídelny od pondělí 27. 2. 2017 do středy 1. 3. 2017 vždy od 8.00 hod. do 14.30 hod.


Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 3. 4. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření na poradně v dostatečném předstihu před zápisem. O samotném odkladu si můžete rozhodnout i později. Čili jinak řečeno - to, že Vám poradna napíše doporučení na odklad školní docházky už v únoru, neznamená, že dítě musí mít doopravdy odklad. Rodič musí podat žádost v době zápisů do 30. 4. a ředitel může poskytnout lhůtu na opravy a doložení dokladů, většinou v délce 30 dní (tedy do 31.5.) Poslední slovo mají vždy rodiče. Takže pokud se rozhodnete dát dítě do školy, půjde prostě do školy.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se bude konat ve dnech 2. - 16. 5. 2017. Termín bude ještě upřesněn.

Dále doporučujeme rodičům, kteří zvažují odklad školní docházky, přečtení ebooku, který naleznete v dokumentech školy.

dokumenty mateřské školy


Dětský maškarní ples 19. 2. 2017

Kulturní komise Smidary pořádá v neděli dne 19. 2. 2017 od 14.00 hodin v Sokolovně ve Smidarech dětský maškarní ples.Plakát


Lyžařský výcvik

Žáci ZŠ Smidary si v termínu 5. 2.- 10. 2. 2017 užívají na lyžařském výcviku v Rokytnici nad Jizerou. Jejich počiny na lyžích či snowboardu můžete průběžně sledovat ve fotogalerii.


Projekt Obědy pro děti (příspěvek na stravné)

Od 2. 1. 2017 naše škola získala na základě žádosti finanční prostředky z projektu Obědy pro děti příspěvek na stravné za podpory Obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN o. p. s. (zabývá se poskytováním konkrétních projektů a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení jejich situace).

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Jedná se o děti, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem.

Druhou podmínkou k získání této dotace je, že rodiče těchto dětí se snaží svou špatnou situaci řešit.

Pomoc těmto dětem je poskytována prostřednictvím základní školy na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem a finanční pomoc nemohla být zneužita.

Do programu jsme zařadili děti samoživitelů a děti, jimž se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje (děti jsou pak vyřazené z kolektivu a nemohou se účastnit školních akcí). Zařazením těchto žáků do projektu předpokládáme zlepšení této situace. Jedná se o žáky, kteří mají pravidelnou docházku do školy, je vidět jejich snaha zapojovat se do školních akcí a jejich zákonní zástupci se o ně řádně starají. Zařazení žáci nesmí mít neomluvené hodiny.

V současné době se jedná o 16 žáků.

Mgr. Hana Špinková, ředitelka školy

Více zde:

Obědy pro děti

nebo v dokumentech školy

dokumenty školy


Nové informace a podmínky k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017

Nové informace a podmínky k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017 nalezte zde:Nové informace a podmínky k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017


Nové informace k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017

Vážení rodiče, v září 2016 naše škola spustila zkušební proces bezhotovostního placení stravného a školkovného. Umožnila i možnost webového rozhraní. Na základě četných dotazů a přání rodičů jsme se rozhodli o změnu dodavatelské firmy, která zajistí modernější služby ve stravovacím systému naší školy. Nový systém má řadu nových výhod - mimo jiné i aplikaci na mobilní telefon, kde si budete moci nastavit a ovládat správu obědů Vašich dětí.

Na webových stránkách naší školy naleznete odkaz na nové přihlášení:

www.strava.cz - přihlášení

provedete přihlášení: výběr jídelny: Smidary nebo 5067

Uživatelské jméno a heslo obdržíte e-mailem nebo u vedoucí školní jídelny.

Následně si heslo můžete změnit a provést nastavení, které Vám bude vyhovovat.

ÚHRADA STRAVNÉHO zůstává platná dle Vašeho vyplnění na přihlášce ke stravování ze září 2016. VARIABILNÍ SYMBOL zůstává také nezměněn!!!


Informace pro cizí strávníky

V pátek dne 3. 2. 2017 školní jídelna pro cizí strávníky nevaří.

Během jarních prázdnin v termínu 13. 2. - 17. 2. 2017 školní jídelna pro cizí strávníky vaří.


Provoz mateřské školy v době pololetních a jarních prázdnin

Z důvodu malého počtu přihlášených dětí bude mateřská škola v době pololetních prázdnin (3. 2. 2017) uzavřena.

Z téhož důvodu bude mateřská škola uzavřena i v době jarních prázdnin (13. 2. - 17. 2. 2017).

Provoz bude opět zahájen v pondělí 20. 2. 2017


Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2017, žáci nastoupí zpět do školy v pondělí 6. 2. 2017

Jarní prázdniny: 13. 2. - 19. 2. 2017, žáci nastoupí zpět do školy 20. 2. 2017

Organizace školního roku 2016/2017


Informace k lyžařskému výcviku 2017

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou - Areál Studenov, Chata – Roxana 279

Termín: 05. 02. – 10. 02. 2017

Čas odjezdu: od ZŠ Smidary 10:00

Vybavení potřebné na lyžařský výcvik:

Sjezdové boty (max. o jedno číslo větší), oblečení na sjezdové lyžování (silná bunda a oteplováky), oblečení na běžky (slabá šusťáková souprava), 2x čepice, možno přidat i čelenku, boty vhodné na chození ve sněhu. Tepláková souprava, trička, teplý svetr, soupravy spodního prádla na každý den, punčochové kalhoty, spodky, termo-prádlo nebo bavlněné elasťáky (též dle zvyklosti jedince), 3 páry silných ponožek, jedny silné podkolenky + slabé ponožky do chaty, šátek na krk nebo šála, kapesníky, 2 páry rukavic na lyžování (jedny nepromokavé, ne z úpletu), min. 600 Kč jízdné na vleky, kapesné dle uvážení. Lyžařské helmy jsou povinné!!!

Hygienické potřeby: ručník velký a malý, kartáček, pasta, mýdlo, šampon a sprchový gel, pyžamo nebo noční košile, přezůvky do chaty, brýle proti slunci a na lyžování, krém na ruce a obličej, šitíčko, kniha na čtení, společenské hry, psací potřeby.

Žáci si sami obstarají sjezdové a běžkové vosky (ve skupinkách). Stačí i korek na roztírání vosku (koupíte v drogerii). Uvedené vybavení bude uloženo v batohu (velké tašky nedoporučujeme). Lyže musí být svázané nebo ve vaku s holemi a označené jménem, nebo podepsané lihovým fixem. Léky, které žák užívá, předají rodiče s řádným poučením vedoucímu kurzu nebo zdravotníkovi.

Při odjezdu žák odevzdá: fotokopii karty zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu, posudek od lékaře na zotavovací akci a doklad o seřízení vázání sjezdových lyží (ne starší než 3 měsíce) – odborný servis s razítkem.


Hotovostní platby za stravné a školkovné na únor 2017

Hotovostní platby za stravné a školkovné na únor 2017 můžete nosit do kanceláře školní jídelny v termínu 6. - 8. 2. 2017 od 7.00 hod. do 14.30 hod. V mateřské škole hotovostní platby probíhat nebudou, prosíme, aby rodiče platbu uhradili přímo v kanceláři školní jídelny.


Sběr papíru

Další termín SBĚRU PAPÍRU je ve středu 25. 1. 2017 od 7:00 do 7:30 hodin za družinou.


Projekt Podpora obnovy a rozvoje venkova

Základní škola Smidary dostala nabídku ke spolupráci s Okrašlovacím spolkem Smidarska na projektu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Do projektu se zapojila 7. třída pod vedením Mgr. A. Havlíčkové. Cílem tohoto projektu je podpora vybudování či obnovy místa aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny. Podmínkou získání dotace je zapojení mládeže do příprav projektu tak, aby se zde promítly jejich konkrétní potřeby. Jako konkrétní místo k realizaci projektu byl vybrán park ve Smidarech na Hradčanech.
Žáci 7. třídy se rozdělili do 4 skupin. 1. skupina: Hana Macáková, Štěpánka Víchová, Tomáš Dítě, Matěj Zechovský, 2. skupina: Sabina Šrajerová, Kateřina Vránová, Věra Krulišová, Eliška Cejnarová, 3. skupina: Kristián Dostál, Lukáš Zvolenský, Matěj Fulín, Vojtěch Hyršál, 4. skupina: Natálie Dočekalová, Barbora Záhoříková, Valérie Kuncová, Dominik Stránský.
Skupiny se shodly na vybudování následujících prvků: workoutové hřiště (soustava cvičících prvků pro mládež a dospělé), rozmístění 5 posilovacích strojů volně po parku, posezení u centrální sochy osazené lavičkami, altán k posezení, houpačky s prolézačkou a skluzavkou, rozmístění odpadkových košů, stojanů na kola aj. Cílovými skupinami pro jednotlivé prvky jsou malé děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí a senioři.

Harmonogram akcí:
1) Na začátku října proběhl průzkum parku na Hradčanech, zmapování terénu, zjištění nedostatků v parku
2) Brainstorming, analýza potřeb pro konkrétní cílové skupiny, hlasování o nejdůležitějších prvcích
3) Stanovení rozpočtu projektu (550 000 Kč), vyhledávání vhodného vybavení na internetu, konkrétní vyčíslení rozpočtu
4) Vytvoření výstupu- obhajoby, rozpočtu a nákresu parku.
5) Výsledek žáci prezentovali začátkem listopadu 216 před Ing. Josefiovou, projektantkou z OK Zahrad, a Ing. Havlíčkem, členem Okrašlovacího spolku Smidarska.
Pokud se podaří a dotace bude schválena, zabudování nových prvků do parku na Hradčanech by mělo proběhnout v rozmezí duben- září 2017.


Fotogalerie


Tříkrálová sbírka

Jako každý rok proběhla i v tomto roce Tříkrálová sbírka. Naše škola ji uspořádala ve dnech 5. a 6. ledna 2017. Sbírka se uskutečnila celkem ve čtyřech obcích: Smidary, Loučná Hora, Chotělice a Červeněves. Po sečtení kasiček jsme s paní Petrou ZÍKOVOU, zástupkyní Oblastní charity Hradec Králové, došly k celkové částce 19 437 Kč.
Ráda bych poděkovala vedoucím jednotlivých skupin králů a samozřejmě všem žákům v rolích králů za pořádání této sbírky. Poděkování patří i Vám všem, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do kasičky Tří králů.

1. skupina vybrala celkem 5 940 Kč ve Smidarech, vedení Mgr. Aneta Havlíčková, 3 králové: Natálie Hlavatá, Jiří Janďourek, Vendula Weissová
2. skupina vybrala celkem 5 432 Kč ve Smidarech, vedení Bc. Jana Šustová, 3 králové: Barbora Šustová, Tereza Havelková, Sára Havelková
3. skupina vybrala celkem 1 929 Kč v Loučné Hoře, vedení pan Bohuslav Šedivý, 3 králové: Jakub Šedivý, Daniel Šedivý, Andrea Kautmanová
4. skupina vybrala celkem 3 403 Kč v Chotělicích pod vedením paní Vendulky Záhoříkové, 3 králové: Kateřina Vránová, Barbora Záhoříková, Jakub Záhořík
5. skupina vybrala celkem 2 309 Kč pod vedením paní Markéty Stoklasové, 3. králové: Ondřej Stoklas, Josef Barták, Jan Dvořák

Mgr. Hana Špinková

Fotogalerie


Tělesná výchova na běžkách

Žáci 6.- 9. třídy využili krásného zimního počasí k jízdě na běžkách pod vedením pana učitele Mgr. Jakuba Lána. Mohli se tak připravit na blížící se lyžařský výcvik.
Všichni si tuto hodinu tělocviku moc užili.
Fotogalerie


Nové informace k přihlašování a odhlašování obědů (sms brána)

Přihlášení oběda - strávník má přihlášené obědy na celý měsíc. Odhlášené obědy se musí znovu přihlásit přes webové rozhraní nebo sms: tel. číslo: 910 308 574 (platí pro T-Mobile, Vodafone). Z důvodu neustálých problémů operátora O2 a jeho blokace sms brány prosíme zasílat na tel. číslo 234 498 574 (platí pouze pro O2). Uzávěrka přihlášení oběda do 10,00 hod předchozího dne.

Odhlašování oběda - strávník si odhlašuje obědy přes webové rozhraní nebo sms tel. číslo: 910 308 574 (platí pro T-Mobile,Vodafone) nebo tel. číslo 234 498 574 (platí pouze pro O2) do 10,00 hod. předchozího dne. Pokud strávník náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže být již přijata, má strávník nárok si první den zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté a neskleněné) nádoby v době od 10,45 do 11,00 ve školní jídelně. V případě, že si strávník další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, tak v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 o škol. stravování, mu jsou veškeré další neodhlášené obědy účtovány v plné ceně. Strávník má nárok na dotovaný oběd pouze, je-li přítomen ve škole nebo se účastní akcí školy. Automaticky jsou odhlášeni pouze strávníci, kteří ukončili řádně školní docházku. Prázdniny a svátky jsou odhlašovány automaticky. Hromadné odhlášky stravy (výlety, školy v přírodě apod.) se odhlašují nejméně týden dopředu. I tyto odhlášky musí provést rodiče žáků. V případě, že se strávník rozhodne k přerušení, nebo zrušení stravování, musí odhlášku provést písemnou formou.


Informace pro rodiče dětí s projevy ADHD

Dne 9. 1. 2017 od 17.00 hodin otevírá školské poradenské pracoviště Mozaika, Hradec Králové, klub rodičů dětí s projevy ADHD.

Služba je pro rodiče bezplatná, není nijak vázána, odkud dítě či rodiče jsou. Není podmínkou, že dítě musí mít ADHD diagnostikováno.

Je Vaše dítě hodně živé a nadměrně aktivní? Projevuje se jako roztěkané a nesoustředěné? Má problém udržet kolem sebe pořádek? Musíte mu vše několikrát opakovat? Stává se mu, že často zapomíná, ztrácí věci a zdá se, že si věcí neváží?

Výchova těchto dětí klade na rodiče zvýšené nároky, především na jejich důslednost, trpělivost a schopnost nevzdávat se. Což jim může brát potřebnou energii.

Klub rodičů přináší novou službu - odbornou poradenskou péči od zaměstnanců ŠPP Mozaika, ale i sdílení prožitků jiných rodičů. Cílem této služby je zmírnění nežádoucích projevů chování dětí a posílení unavených či osamělých rodičů.

Kontakt: spphk@seznam.cz , tel: 606 613 450 nebo 606 613 455

Více na: Školské poradenské centrum MOZAIKA


Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Děkujeme vám, že jste se zúčastnili tradičního vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. I přes avizovanou negativní kampaň jsme společně vypustili k Ježíškovi 78 535 balónků s přáníčky. Rekord jsme sice nepřekonali, ale i tak věříme, že se akce ve vašich místech povedla a vykouzlila úsměv nejen na dětských tvářích.

Český Ježíšek

Český Ježíšek


Připomenutí pro rodiče žáků 8. a 9. třídy

V pondělí dne 9. 1. 2017 od 15 hod. proběhne v základní škole setkání žáků 8. a 9. třídy a jejich zákonných zástupců s představiteli středních škol.


Hotovostní platby za stravné na leden 2017

Hotovostní platby za stravné na leden 2017 můžete nosit do kanceláře školní jídelny ve čtvrtek 5. 1. 2017 do 14.30 hod. a v pátek 6. 1. 2017 od 6.30 hod. do 14.30 hod.

Hotovostní platby v mateřské škole proběhnou v pondělí 9. 1. 2017 od 6.30 hod do 8.00 hod. přímo v mateřské škole.


Soutěž v anglickém jazyce

Dne 8. 12. 2016 se jako každoročně konala soutěž v anglickém jazyce v DDM v Novém Bydžově. Soutěžilo se ve třech kategoriích- 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Zúčastnily se školy ZŠ Karla IV., ZŠ V. Klicpery, ZŠ a MŠ Nechanice, ZŠ a MŠ Hlušice, ZŠ Městec Králové, ZŠ a MŠ Skřivany, ZŠ Nepolisy, ZŠ Chlumec nad Cidlinou a také ZŠ a MŠ Smidary. Celkem dorazilo 85 soutěžících. Body do celkového hodnocení žáci sbírali nejprve v testu, který se skládal z poslechu a čtení s porozuměním, a ústní konverzační části na vybrané téma.
Z naší školy se zúčastnili žáci: Valentýna Trejbalová, Matěj Fulín, Tomáš Dítě, Lucie Řeháčková, Šimon Rychetník, Hana Macáková, Andrea Marešová, Kateřina Fulínová, Jiří Janďourek a Veronika Mádlová.
Nejlépe se umístili Matěj Fulín (14. místo) a Tomáš Dítě (15. místo) v kategorii pro 6. a 7. ročník.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy!
Fotogalerie


Platby za stravné

Vážení rodiče,

z provozních důvodů musíme posunout platby stravného na leden 2017. Inkasní příkazy budou vyslány v 1. pol. ledna, termíny hotovostní platby budou vyvěšeny na webových stránkách, v MŠ a jídelně ZŠ. Bezhotovostní platby můžete i nadále bez problémů zasílat na účet školy, kde budou následně spárovány do systému.

Děkujeme za pochopení.


Plavání dětí z MŠ

Plavání dětí z MŠ proběhne v Plavecké škole Janderova 2156, Hořice v Podkrkonoší v těchto pondělních termínech:

Únor: 27.2., Březen: 6.3, 13.3., 20.3., 27.3, Duben: 3.4., 10.4., 24.4., Květen: 15.5., 22.5.

Odjezd dětí od Obecního úřadu ve Smidarech v 7.00 hodin. Návrat (odjezd z Hořic z Plavecké školy) do ZŠ v 10.30 hodin. Kurzovné i dopravu hradí zákonní zástupci. Zálohu 1150,- Kč odevzdejte p. Prouzové do MŠ do konce ledna 2017.


Plavání žáků 3. a 4. tříd

Plavání žáků 3. a 4. tříd proběhne v Plavecké škole Janderova 2156, Hořice v Podkrkonoší v těchto pondělních termínech:

Únor: 27.2., Březen: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., Duben: 3.4., 10.4., 24.4., Květen: 15.5., 22.5.

Odjezd žáků od ZŠ v 7.00 hodin. Návrat (odjezd z Hořic z Plavecké školy) do ZŠ v 10.30 hodin. Kurzovné je hrazeno ZŠ. Dopravu hradí žáci: zálohu 450,- Kč odevzdejte třídní učitelce do konce ledna 2017.


Poděkování za pomoc při organizaci akce Mikulášská nadílka aneb přáníčka pro Ježíška

Základní škola a Mateřská škola, Smidary děkuje SDH Smidary a Obci Smidary za pomoc při organizaci akce Mikulášská nadílka aneb přáníčka pro Ježíška, která proběhla v základní škole v pátek dne 9. 12. 2016.

Mgr. Hana Špinková, ředitelka školy v zastoupení


Konkurz

Obec Smidary vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku Základní a Mateřské školy, Smidary. Více informací v dokumentech školy.


Mikulášská nadílka

Dne 6. 12. 2016 nás v ZŠ a MŠ Smidary navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Nadílka se jim vydařila, děkujeme!


Víčka pro Verunku

Dne 1. 12. 2016 proběhlo slavnostní předání plastových víček pro Verunku, která jsme sbírali na její léčbu. Této akce se účastnila nejen ZŠ a MŠ Smidary, ale také OÚ Smidary a hasiči. Celkem bylo sebráno přes 85 kg víček, za 1 kg Verunka dostane 7 Kč. Ve sběru budeme i nadále pokračovat.
Fotogalerie


Sběr kaštanů

Dne 1. 12. 2016 proběhlo vyhodnocení SBĚRU KAŠTANŮ. Žáci, kteří nasbírali nejvíce kaštanů, obdrželi hodnotné ceny.
1.místo: Jakub Vobořil (3. třída)
2. místo: Filip Deyl (5. třída)
3. místo: Natálie Schertlerová (4. třída) a Denis Schertler (2. třída)

Všem děkujeme za účast!


Fotogalerie


Stravné - znovu zpřístupnění webu

Vážení rodiče, odhlašování a přihlašování stravného přes internet je již zprovozněno.


Vypouštění balónků


Víčka pro Verunku

Ve čtvrtek dne 1. 12. 2016 proběhne společně s SDH Smidary slavnostní předání víček pro Verunku.

Prosíme všechny učitele i žáky, aby se před 10.00 hod. shromáždili v chodbě v přízemí.


Uzavření MŠ dne 18. 11. 2016

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí je mateřská škola dne 18. 11. 2016 uzavřena.

Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky.


Provoz MŠ a ZŠ během Vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v termínu 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 uzavřena. Nástup dětí do MŠ je 2. 1. 2017.

Základní škola bude uzavřena v termínu 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017. Nástup žáků do ZŠ je 3. 1. 2017.


Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 3. 4. 2017.


Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. - 16. 5. 2017. Termín bude ještě upřesněn.


Sběr papíru

Dne 16. 11. 2016 se od 7:00 do 7:30 hodin bude konat SBĚR PAPÍRU.


Třídní schůzky

Dne 1. 12. 2016 se od 15 do 17 hodin uskuteční třídní schůzky.


Ředitelské volno

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 24, odst. 2, v platném znění, vyhlašuje ředitelka v zastoupení Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové Mgr. Hana Špinková z provozních důvodů v období školního vyučování pro žáky základní školy v termínu 18. 11. 2016 ředitelské volno.

Tento den bude uzavřena pouze základní škola a družina na adrese Komenského 326, Smidary.

Provoz mateřské školy bude zajištěn při 10 a více dětech.

Provoz školní jídelny pro mateřskou školu a cizí strávníky bude bez omezení.

Upozorňujeme zákonné zástupce: V případě, že dítě navštěvující mateřskou školu bude na tento den odhlášeno, je třeba odhlásit i stravné, a to přes webové rozhraní nebo sms na tel. číslo: 910308574. Žáci základní školy jsou automaticky odhlášeni.

webové rozhraní


Třetí místo na okresním finále v basketbalu

Dne 3. 11. 2016 se naši chlapci z VIII. a IX. třídy zúčastnili Okresního finále v basketbalu pořádaného DDM Nový Bydžov a po velice vyrovnaných zápasech vybojovali konečné třetí místo. Sestava ZŠ a MŠ Smidary: Zvoník, Stoklas, Šoltys, Čáp, Záhořík a Bydžovský. V naší sestavě jsme se museli bohužel obejít bez nejvyššího hráče týmu Kristiána Deyla, který se den před finále smolně zranil.

Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon a bojovnost.


FOTOGALERIE


Život bez bariér

Dne 31. 10. 2016 naši školu navštívili klienti z občanského sdružení pro zdravotně postižené Život bez bariér z Nové Paky. Žáci naší školy s nimi mohli diskutovat o běžném životě zdravotně postižených lidí.
Fotogalerie


Třetí místo na Okrskovém finále ve florbalu

Dne 19. 10. 2016 se naši chlapci z VIII. a IX. třídy zúčastnili Okrskového finále ve florbalu pořádaného DDM Nový Bydžov a obsadili z celkem sedmi družstev krásné třetí místo. Postup do okresního finále v Hradci Králové si vybojovala ZŠ a MŠ Chlumec nad Cidlinou před ZŠ V. Kl. Klicpery. Sestava ZŠ a MŠ Smidary: Kulich- Zvoník, Stoklas- Deyl, Šoltys, Čížek.
Celkové pořadí družstev: 1. ZŠ a MŠ Chlumec nad Cidlinou, 2. ZŠ V. Kl. Klicpery, 3. ZŠ a MŠ Smidary, 4. ZŠ a MŠ Hlušice, 5. ZŠ a MŠ Nechanice, 6. ZŠ Karla IV., 7. ZŠ a MŠ Skřivany.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.


Obhájené vítězství na Memoriálu Václava Runda ve všestranném pětiboji

Dne 12. října 2016 se naše škola již tradičně zúčastnila Memoriálu Václava Runda, který pořádá VOŠ a SOŠ Nový Bydžov a podařilo se nám obhájit loňské vítězství v kategorii chlapců (Šoltys, Dostál, Čáp). Druhé chlapecké družstvo (Deyl, Zvoník, Stoklas) také obhájilo loňské 2. místo. Dívky (Marešová, Fulínová, Caleková) skončil ve své kategorii na 3. místě. Na 10. místě pak skončily dívky ve složení- Kleinová, Slováková a Kautmanová.
Soutěžilo celkem 24 tříčlenných družstev chlapců a dívek, kteří museli absolvovat pět disciplín: hod granátem na cíl, transport raněného přes překážky, střelba ze vzduchovky, chůze po slack line a plížení pod překážkami. To vše stihnout v co nejkratším čase a bez trestných minut.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
FOTOGALERIE


Poslední možnost sběru kaštanů

Dne 17. 10. 2016 budou mít žáci poslední příležitost zúčastnit se SBĚRU KAŠTANŮ. Zvážené kaštany mohou odevzdávat za školní jídelnou od 7:10 do 7:30 hodin.


Ochránce přírody

Dne 5. 10. 2016 se naši žáci zúčastnili přírodovědné soutěže „Ochránce přírody“ v DDM v Novém Bydžově. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Nejlépe se umístila Tereza Strunová na 4. - 5. místě. Žáci poznávali živočichové a rostliny.
Fotografie ZDE


Třídní schůzky

Dne 5. 10. 2016 se konají třídní schůzky od 15 do 17 hodin.


Den královéhradeckého zemědělství

Dne 16. 9. 2016 se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili akce s názvem "Den královéhradeckého zemědělství" v Hradci Králové. Pro žáky bylo připraveno 10 stanovišť se zemědělskou technikou a hospodářskými zvířaty. Žáci plnili pod vedením lektorů úkoly doplněné pracovními listy, které budou vyhodnoceny. Fotografie z akce naleznete veFOTOGALERII.


Kroužky pro školní rok 2016/2017

Nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017 naleznete v sekci KROUŽKY.
Všechny kroužky jsou vedeny pod Domem dětí a mládeže v Novém Bydžově. Přihlášení je možné přes webové stránky DDM: http://ddm.novybydzov.cz/


Přihlášky ke stravování

Přihlášky ke stravování na školní rok 2016/2017 naleznete v sekci FORMULÁŘE.