Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Smidary

Tříkrálová sbírka

Jako každý rok proběhla i v tomto roce Tříkrálová sbírka. Naše škola ji uspořádala ve dnech 5. a 6. ledna 2017. Sbírka se uskutečnila celkem ve čtyřech obcích: Smidary, Loučná Hora, Chotělice a Červeněves. Po sečtení kasiček jsme s paní Petrou ZÍKOVOU, zástupkyní Oblastní charity Hradec Králové, došly k celkové částce 19 437 Kč.
Ráda bych poděkovala vedoucím jednotlivých skupin králů a samozřejmě všem žákům v rolích králů za pořádání této sbírky. Poděkování patří i Vám všem, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do kasičky Tří králů.

1. skupina vybrala celkem 5 940 Kč ve Smidarech, vedení Mgr. Aneta Havlíčková, 3 králové: Natálie Hlavatá, Jiří Janďourek, Vendula Weissová
2. skupina vybrala celkem 5 432 Kč ve Smidarech, vedení Bc. Jana Šustová, 3 králové: Barbora Šustová, Tereza Havelková, Sára Havelková
3. skupina vybrala celkem 1 929 Kč v Loučné Hoře, vedení pan Bohuslav Šedivý, 3 králové: Jakub Šedivý, Daniel Šedivý, Andrea Kautmanová
4. skupina vybrala celkem 3 403 Kč v Chotělicích pod vedením paní Vendulky Záhoříkové, 3 králové: Kateřina Vránová, Barbora Záhoříková, Jakub Záhořík
5. skupina vybrala celkem 2 309 Kč pod vedením paní Markéty Stoklasové, 3. králové: Ondřej Stoklas, Josef Barták, Jan Dvořák

Mgr. Hana Špinková

Fotogalerie


Tělesná výchova na běžkách

Žáci 6.- 9. třídy využili krásného zimního počasí k jízdě na běžkách pod vedením pana učitele Mgr. Jakuba Lána. Mohli se tak připravit na blížící se lyžařský výcvik.
Všichni si tuto hodinu tělocviku moc užili.
Fotogalerie


Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 3. 4. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud zvažujete odklad, je vhodné požádat o vyšetření na poradně v dostatečném předstihu před zápisem. O samotném odkladu si můžete rozhodnout i později. Čili jinak řečeno - to, že Vám poradna napíše doporučení na odklad školní docházky už v únoru, neznamená, že dítě musí mít doopravdy odklad. Rodič musí podat žádost v době zápisů do 30. 4. a ředitel může poskytnout lhůtu na opravy a doložení dokladů, většinou v délce 30 dní (tedy do 31.5.) Poslední slovo mají vždy rodiče. Takže pokud se rozhodnete dát dítě do školy, půjde prostě do školy.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole. Nově je totiž v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018 se bude konat ve dnech 2. - 16. 5. 2017. Termín bude ještě upřesněn.

Dále doporučujeme rodičům, kteří zvažují odklad školní docházky, přečtení ebooku, který naleznete v dokumentech školy.

dokumenty školy


Nové informace k přihlašování a odhlašování obědů (sms brána)

Přihlášení oběda - strávník má přihlášené obědy na celý měsíc. Odhlášené obědy se musí znovu přihlásit přes webové rozhraní nebo sms: tel. číslo: 910 308 574 (platí pro T-Mobile, Vodafone). Z důvodu neustálých problémů operátora O2 a jeho blokace sms brány prosíme zasílat na tel. číslo 234 498 574 (platí pouze pro O2). Uzávěrka přihlášení oběda do 10,00 hod předchozího dne.

Odhlašování oběda - strávník si odhlašuje obědy přes webové rozhraní nebo sms tel. číslo: 910 308 574 (platí pro T-Mobile,Vodafone) nebo tel. číslo 234 498 574 (platí pouze pro O2) do 10,00 hod. předchozího dne. Pokud strávník náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže být již přijata, má strávník nárok si první den zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté a neskleněné) nádoby v době od 10,45 do 11,00 ve školní jídelně. V případě, že si strávník další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, tak v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 o škol. stravování, mu jsou veškeré další neodhlášené obědy účtovány v plné ceně. Strávník má nárok na dotovaný oběd pouze, je-li přítomen ve škole nebo se účastní akcí školy. Automaticky jsou odhlášeni pouze strávníci, kteří ukončili řádně školní docházku. Prázdniny a svátky jsou odhlašovány automaticky. Hromadné odhlášky stravy (výlety, školy v přírodě apod.) se odhlašují nejméně týden dopředu. I tyto odhlášky musí provést rodiče žáků. V případě, že se strávník rozhodne k přerušení, nebo zrušení stravování, musí odhlášku provést písemnou formou.


Informace pro rodiče dětí s projevy ADHD

Dne 9. 1. 2017 od 17.00 hodin otevírá školské poradenské pracoviště Mozaika, Hradec Králové, klub rodičů dětí s projevy ADHD.

Služba je pro rodiče bezplatná, není nijak vázána, odkud dítě či rodiče jsou. Není podmínkou, že dítě musí mít ADHD diagnostikováno.

Je Vaše dítě hodně živé a nadměrně aktivní? Projevuje se jako roztěkané a nesoustředěné? Má problém udržet kolem sebe pořádek? Musíte mu vše několikrát opakovat? Stává se mu, že často zapomíná, ztrácí věci a zdá se, že si věcí neváží?

Výchova těchto dětí klade na rodiče zvýšené nároky, především na jejich důslednost, trpělivost a schopnost nevzdávat se. Což jim může brát potřebnou energii.

Klub rodičů přináší novou službu - odbornou poradenskou péči od zaměstnanců ŠPP Mozaika, ale i sdílení prožitků jiných rodičů. Cílem této služby je zmírnění nežádoucích projevů chování dětí a posílení unavených či osamělých rodičů.

Kontakt: spphk@seznam.cz , tel: 606 613 450 nebo 606 613 455

Více na: Školské poradenské centrum MOZAIKA


Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Děkujeme vám, že jste se zúčastnili tradičního vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. I přes avizovanou negativní kampaň jsme společně vypustili k Ježíškovi 78 535 balónků s přáníčky. Rekord jsme sice nepřekonali, ale i tak věříme, že se akce ve vašich místech povedla a vykouzlila úsměv nejen na dětských tvářích.

Český Ježíšek

Český Ježíšek


Připomenutí pro rodiče žáků 8. a 9. třídy

V pondělí dne 9. 1. 2017 od 15 hod. proběhne v základní škole setkání žáků 8. a 9. třídy a jejich zákonných zástupců s představiteli středních škol.


Hotovostní platby za stravné na leden 2017

Hotovostní platby za stravné na leden 2017 můžete nosit do kanceláře školní jídelny ve čtvrtek 5. 1. 2017 do 14.30 hod. a v pátek 6. 1. 2017 od 6.30 hod. do 14.30 hod.

Hotovostní platby v mateřské škole proběhnou v pondělí 9. 1. 2017 od 6.30 hod do 8.00 hod. přímo v mateřské škole.


Soutěž v anglickém jazyce

Dne 8. 12. 2016 se jako každoročně konala soutěž v anglickém jazyce v DDM v Novém Bydžově. Soutěžilo se ve třech kategoriích- 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Zúčastnily se školy ZŠ Karla IV., ZŠ V. Klicpery, ZŠ a MŠ Nechanice, ZŠ a MŠ Hlušice, ZŠ Městec Králové, ZŠ a MŠ Skřivany, ZŠ Nepolisy, ZŠ Chlumec nad Cidlinou a také ZŠ a MŠ Smidary. Celkem dorazilo 85 soutěžících. Body do celkového hodnocení žáci sbírali nejprve v testu, který se skládal z poslechu a čtení s porozuměním, a ústní konverzační části na vybrané téma.
Z naší školy se zúčastnili žáci: Valentýna Trejbalová, Matěj Fulín, Tomáš Dítě, Lucie Řeháčková, Šimon Rychetník, Hana Macáková, Andrea Marešová, Kateřina Fulínová, Jiří Janďourek a Veronika Mádlová.
Nejlépe se umístili Matěj Fulín (14. místo) a Tomáš Dítě (15. místo) v kategorii pro 6. a 7. ročník.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci školy!
Fotogalerie


Platby za stravné

Vážení rodiče,

z provozních důvodů musíme posunout platby stravného na leden 2017. Inkasní příkazy budou vyslány v 1. pol. ledna, termíny hotovostní platby budou vyvěšeny na webových stránkách, v MŠ a jídelně ZŠ. Bezhotovostní platby můžete i nadále bez problémů zasílat na účet školy, kde budou následně spárovány do systému.

Děkujeme za pochopení.


Plavání dětí z MŠ

Plavání dětí z MŠ proběhne v Plavecké škole Janderova 2156, Hořice v Podkrkonoší v těchto pondělních termínech:

Únor: 27.2., Březen: 6.3, 13.3., 20.3., 27.3, Duben: 3.4., 10.4., 24.4., Květen: 15.5., 22.5.

Odjezd dětí od Obecního úřadu ve Smidarech v 7.00 hodin. Návrat (odjezd z Hořic z Plavecké školy) do ZŠ v 10.30 hodin. Kurzovné i dopravu hradí zákonní zástupci. Zálohu 1150,- Kč odevzdejte p. Prouzové do MŠ do konce ledna 2017.


Plavání žáků 3. a 4. tříd

Plavání žáků 3. a 4. tříd proběhne v Plavecké škole Janderova 2156, Hořice v Podkrkonoší v těchto pondělních termínech:

Únor: 27.2., Březen: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., Duben: 3.4., 10.4., 24.4., Květen: 15.5., 22.5.

Odjezd žáků od ZŠ v 7.00 hodin. Návrat (odjezd z Hořic z Plavecké školy) do ZŠ v 10.30 hodin. Kurzovné je hrazeno ZŠ. Dopravu hradí žáci: zálohu 450,- Kč odevzdejte třídní učitelce do konce ledna 2017.


Poděkování za pomoc při organizaci akce Mikulášská nadílka aneb přáníčka pro Ježíška

Základní škola a Mateřská škola, Smidary děkuje SDH Smidary a Obci Smidary za pomoc při organizaci akce Mikulášská nadílka aneb přáníčka pro Ježíška, která proběhla v základní škole v pátek dne 9. 12. 2016.

Mgr. Hana Špinková, ředitelka školy v zastoupení


Konkurz

Obec Smidary vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku Základní a Mateřské školy, Smidary. Více informací v dokumentech školy.


Mikulášská nadílka

Dne 6. 12. 2016 nás v ZŠ a MŠ Smidary navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Nadílka se jim vydařila, děkujeme!


Víčka pro Verunku

Dne 1. 12. 2016 proběhlo slavnostní předání plastových víček pro Verunku, která jsme sbírali na její léčbu. Této akce se účastnila nejen ZŠ a MŠ Smidary, ale také OÚ Smidary a hasiči. Celkem bylo sebráno přes 85 kg víček, za 1 kg Verunka dostane 7 Kč. Ve sběru budeme i nadále pokračovat.
Fotogalerie


Sběr kaštanů

Dne 1. 12. 2016 proběhlo vyhodnocení SBĚRU KAŠTANŮ. Žáci, kteří nasbírali nejvíce kaštanů, obdrželi hodnotné ceny.
1.místo: Jakub Vobořil (3. třída)
2. místo: Filip Deyl (5. třída)
3. místo: Natálie Schertlerová (4. třída) a Denis Schertler (2. třída)

Všem děkujeme za účast!


Fotogalerie


Stravné - znovu zpřístupnění webu

Vážení rodiče, odhlašování a přihlašování stravného přes internet je již zprovozněno.


Vypouštění balónků


Víčka pro Verunku

Ve čtvrtek dne 1. 12. 2016 proběhne společně s SDH Smidary slavnostní předání víček pro Verunku.

Prosíme všechny učitele i žáky, aby se před 10.00 hod. shromáždili v chodbě v přízemí.


Uzavření MŠ dne 18. 11. 2016

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí je mateřská škola dne 18. 11. 2016 uzavřena.

Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky.


Provoz MŠ a ZŠ během Vánočních prázdnin

Mateřská škola bude v termínu 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 uzavřena. Nástup dětí do MŠ je 2. 1. 2017.

Základní škola bude uzavřena v termínu 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017. Nástup žáků do ZŠ je 3. 1. 2017.


Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne dne 3. 4. 2017.


Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 2. - 16. 5. 2017. Termín bude ještě upřesněn.


Sběr papíru

Dne 16. 11. 2016 se od 7:00 do 7:30 hodin bude konat SBĚR PAPÍRU.


Třídní schůzky

Dne 1. 12. 2016 se od 15 do 17 hodin uskuteční třídní schůzky.


Ředitelské volno

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 24, odst. 2, v platném znění, vyhlašuje ředitelka v zastoupení Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové Mgr. Hana Špinková z provozních důvodů v období školního vyučování pro žáky základní školy v termínu 18. 11. 2016 ředitelské volno.

Tento den bude uzavřena pouze základní škola a družina na adrese Komenského 326, Smidary.

Provoz mateřské školy bude zajištěn při 10 a více dětech.

Provoz školní jídelny pro mateřskou školu a cizí strávníky bude bez omezení.

Upozorňujeme zákonné zástupce: V případě, že dítě navštěvující mateřskou školu bude na tento den odhlášeno, je třeba odhlásit i stravné, a to přes webové rozhraní nebo sms na tel. číslo: 910308574. Žáci základní školy jsou automaticky odhlášeni.

webové rozhraní


Lyžařský výcvikový kurz 5. 2.-10. 2. 2017

V termínu 5. 2. až 10. 2. 2017 naše škola ve spolupráci s DDM Nový Bydžov pořádá lyžařský výcvikový kurz v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování s plnou penzí v překrásném hotelu ROXANA, který se nachází přímo u sjezdovek. Tento lyžařský kurz je díky možnosti výběru náročnosti sjezdových tratí vhodný i pro úplné začátečníky! Cena včetně dopravy činí 3.200 Kč + cca 500 Kč na vleky. Přihlášení přes webové stránky DDM Nový Bydžov, případně osobně v DDM Nový Bydžov.
V případě zájmu je možné využít bezplatného vypůjčení lyžařského vybavení (sjezdové/snowboardové i běžecké) ve škole nebo DDM Nový Bydžov.
Cenu lyžařského kurzu (3.200 Kč) je nutno uhradit do konce prosince 2016.


Třetí místo na okresním finále v basketbalu

Dne 3. 11. 2016 se naši chlapci z VIII. a IX. třídy zúčastnili Okresního finále v basketbalu pořádaného DDM Nový Bydžov a po velice vyrovnaných zápasech vybojovali konečné třetí místo. Sestava ZŠ a MŠ Smidary: Zvoník, Stoklas, Šoltys, Čáp, Záhořík a Bydžovský. V naší sestavě jsme se museli bohužel obejít bez nejvyššího hráče týmu Kristiána Deyla, který se den před finále smolně zranil.

Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon a bojovnost.


FOTOGALERIE


Život bez bariér

Dne 31. 10. 2016 naši školu navštívili klienti z občanského sdružení pro zdravotně postižené Život bez bariér z Nové Paky. Žáci naší školy s nimi mohli diskutovat o běžném životě zdravotně postižených lidí.
Fotogalerie


Třetí místo na Okrskovém finále ve florbalu

Dne 19. 10. 2016 se naši chlapci z VIII. a IX. třídy zúčastnili Okrskového finále ve florbalu pořádaného DDM Nový Bydžov a obsadili z celkem sedmi družstev krásné třetí místo. Postup do okresního finále v Hradci Králové si vybojovala ZŠ a MŠ Chlumec nad Cidlinou před ZŠ V. Kl. Klicpery. Sestava ZŠ a MŠ Smidary: Kulich- Zvoník, Stoklas- Deyl, Šoltys, Čížek.
Celkové pořadí družstev: 1. ZŠ a MŠ Chlumec nad Cidlinou, 2. ZŠ V. Kl. Klicpery, 3. ZŠ a MŠ Smidary, 4. ZŠ a MŠ Hlušice, 5. ZŠ a MŠ Nechanice, 6. ZŠ Karla IV., 7. ZŠ a MŠ Skřivany.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.


Obhájené vítězství na Memoriálu Václava Runda ve všestranném pětiboji

Dne 12. října 2016 se naše škola již tradičně zúčastnila Memoriálu Václava Runda, který pořádá VOŠ a SOŠ Nový Bydžov a podařilo se nám obhájit loňské vítězství v kategorii chlapců (Šoltys, Dostál, Čáp). Druhé chlapecké družstvo (Deyl, Zvoník, Stoklas) také obhájilo loňské 2. místo. Dívky (Marešová, Fulínová, Caleková) skončil ve své kategorii na 3. místě. Na 10. místě pak skončily dívky ve složení- Kleinová, Slováková a Kautmanová.
Soutěžilo celkem 24 tříčlenných družstev chlapců a dívek, kteří museli absolvovat pět disciplín: hod granátem na cíl, transport raněného přes překážky, střelba ze vzduchovky, chůze po slack line a plížení pod překážkami. To vše stihnout v co nejkratším čase a bez trestných minut.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
FOTOGALERIE


Poslední možnost sběru kaštanů

Dne 17. 10. 2016 budou mít žáci poslední příležitost zúčastnit se SBĚRU KAŠTANŮ. Zvážené kaštany mohou odevzdávat za školní jídelnou od 7:10 do 7:30 hodin.


Ochránce přírody

Dne 5. 10. 2016 se naši žáci zúčastnili přírodovědné soutěže „Ochránce přírody“ v DDM v Novém Bydžově. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Nejlépe se umístila Tereza Strunová na 4. - 5. místě. Žáci poznávali živočichové a rostliny.
Fotografie ZDE


Třídní schůzky

Dne 5. 10. 2016 se konají třídní schůzky od 15 do 17 hodin.


Den královéhradeckého zemědělství

Dne 16. 9. 2016 se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili akce s názvem "Den královéhradeckého zemědělství" v Hradci Králové. Pro žáky bylo připraveno 10 stanovišť se zemědělskou technikou a hospodářskými zvířaty. Žáci plnili pod vedením lektorů úkoly doplněné pracovními listy, které budou vyhodnoceny. Fotografie z akce naleznete veFOTOGALERII.


Kroužky pro školní rok 2016/2017

Nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017 naleznete v sekci KROUŽKY.
Všechny kroužky jsou vedeny pod Domem dětí a mládeže v Novém Bydžově. Přihlášení je možné přes webové stránky DDM: http://ddm.novybydzov.cz/


Přihlášky ke stravování

Přihlášky ke stravování na školní rok 2016/2017 naleznete v sekci FORMULÁŘE.