Aktuality

Sběr papíru

Nejlepší sběrači papíru budou zveřejněni na nástěnce vedle ředitelny, odměny dostanou příští týden. Všem moc děkuji


Podpora dětí na školní stravování na školní rok 2019/2020

Finanční podpora je určena dětem naší základní školy od 1. do 9. třídy na odběr obědů ze školní jídelny, dotace hradí veškeré náklady na školní oběd. Žádám tímto rodiče, kteří mají o tuto dotaci z nedostatku financí zájem, aby se hlásili v kanceláři školy u paní hospodářky Petry Cudrákové nejpozději do 31. 5. 2019.

Bližší informace získáte na tel. čísle 495 496 226 u paní Petry Cudrákové. Mgr. Hana Špinková


Zápis do 1.třídy 2019

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhl na naší škole dnes 3. dubna 2019 od 13 do 17 hodin. Fotografie naleznete zde:

zápis do 1.třídy 2019


třídní schůzky

Třídní schůzky za třetí čtvrtletí se konají ve středu 24. dubna 2019 od 15 do 17 hodin


Crossfit games

„Crossfit Games“ Dne 26. 3. 2019 proběhla v tělocvičně přednáška na téma „Crossfit Games“, kterou si pro nás připravil Mgr. David Snopko. Pomocí vlastní fotogalerie a videozáznamů se pokusil našim dětem přiblížit nejen tento „netradiční“ sport, ale především důležitost pohybu jako takového. Objasnil dětem pojmy „Crossfit Games, Gladiator Race“ a představil jednotlivé disciplíny. Poté následovala praktická ukázka, kde měly děti možnost si některé z disciplín vyzkoušet a zjistit, co tato soutěž obnáší. Nakonec byly děti pozvány na soutěž Gladiator Race konající se již tuto neděli, 31. 3. 2019, v Hradci Králové či na 2. ročník Crossfit Games, která se uskuteční 8. 6. 2019 na hřišti v Ohnišťanech. Fotografie z naší akce najdete ve fotogalerii.


Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy
Plakát naleznete zde
Informace o zápisu zde


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Věc: Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na pondělí 25. 3. 2019
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 24, odst. 2, v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové Mgr. Hana Špinková z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v období školního vyučování pro žáky základní školy i děti mateřské školy v pondělí 25. 3. 2019 ředitelské volno.

Školní jídelna bude tento den mimo provoz i pro cizí strávníky.


Taneční kroužek HIP HOP

Oznamujeme našim rodičům, že otevíráme v naší škole Taneční kroužek HIP HOP.
Konat se bude vždy v pondělí od 12. 10 do 12. 50 hodin. Zájemci z prvního stupně se přihlásí u svých třídních učitelek.


Uzavření školy a školky

Oznamuji rodičům, že 25. 3. 2019 bude z důvodu odstávky elektrické energie uzavřena základní i mateřská škola.
Mgr. Hana Špinková
ředitelka školy


Žádost o vyplnění dotazníků

Vážení rodiče,
rádi bychom i nadále zlepšovali pedagogickou činnost na naší škole, proto jsem si zadala u firmy SCIO vypracování MAPY ZŠ a MŠ. Tato studie je založena na odpovědích Vás rodičů, Vaších dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ, Smidary.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro rodiče. Dotazník Vám přinesou Vaše děti.

V dotazníku se objevují údaje:
Kód školy: vyplňte :ACHL
Třída:
Budova: (rodiče žáků z MŠ zaškrtnou budova č. 2, rodiče žáků ze ZŠ budova č.1)

Vyplněný dotazník pošlete po svých dětech nejpozději do 21.2.2019 třídním učitelům. Žáci, kteří se účastní lyžařského výcvikového zájezdu, odevzdají tento dotazník nejpozději 17.2.2019 před odjezdem na LVZ (budu přítomna u odjezdu).
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

Mgr. Hana Špinková ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


Recitační soutěž

Ve středu 30. 1. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 22 žáků z 1. - 6. třídy. Do okrskového kola postupuje 6 žáků.

Adéla Mikácsiová, Petr Bydžovský - 1. třída

Sabina Horváthová - 2. třída

Alena Staníková, Matrin Břízek - 3. třída

Natálie Mňuková - 6. třída

Blahopřejeme! Fotografie najdete v naší fotogalerii.
KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Karneval ve školní družině se koná ve středu 13. 2. 2019 od 13:00 do 14:30.
Uvítáme jakékoliv masky dětí!
Nejlepší masky budou oceněny!


Konzultační hodiny pro rodiče s vedením školy

Vážení rodiče, informujeme Vás, že konzultační hodiny pro rodiče s vedením školy jsou stanoveny na každé pondělí od 8:00 do 16:00 hodin. Schůzku si dopředu sjednejte na tel. čísle 495 496 223


Recyklohraní

Naše škola se zapojila do projektu recyklohraní.
Sbíráme staré baterie a tonery.

Sběrné boxy najdete u šaten.


Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2017

Celý obrázek si můžete zobrazit ZDE


Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin 2. 5. 2017Sběrové akce

Od září 2016 do března 2017 naši žáci získali za sběr papíru celkem 21 000 korun. Již předem bylo oznámeno, že tyto finanční prostředky budou použity na zlepšení zájmových oblastí našich žáků.

Deset tisíc korun bylo využito na nákup nových florbalových branek a na dvoje brankářské florbalové kalhoty.

Tisíc korun bylo vloženo do keramické dílny na nákup barev ENGOBY.

Protože chceme u našich žáků zvýšit zájem i o manuální činnosti, rozhodli jsme se věnovat dalších deset tisíc na vybavení školní dílny. Od září 2017 bude v dílnách probíhat výuka pracovních činností s cílem zvýšit manuální dovednosti našich žáků.


Mgr. Hana Špinková
ředitelka školy


Přírodovědecká soutěž

Dne 9. března 2017 se uskutečnilo školní kolo přírodovědné soutěže v poznávání živočichů. Své znalosti si prověřilo 98 žáků prvního stupně a 57 žáků z druhého. Nejlepší soutěžící budou školu reprezentovat v regionálním kole na ZŠ Karla IV. v Novém Bydžově.

Kategorie 1. až 2. třídy             Kategorie 3. až 5. třídy


Sběr papíru, Den Země 24. 4. 2015

Dne 24. 4. 2015 se v rámci Dne Země uskutečnil sběr papíru ve Smidarech a přilehlých obcích. Žáci 2. stupně vybírali papír s opravdu velkým pracovním nasazením. Tato akce nám umožnila vybrat příspěvek 6300 Kč na pořízení interaktivní tabule. Děkujeme žákům ZŠ Smidary a všem občanům za podporu.