Dokumenty ZŠ


Název souboru: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Smidary

- Výroční zpráva ZŠ a MŠ Smidary - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Školní vzdělávací program ZŠ

- Školní vzdělávací program ZŠ - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Smidary 2015-2016

- Výroční zpráva ZŠ a MŠ Smidary 2015-2016 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: EBOOK - odklady dětí

- EBOOK - odklady dětí - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Nové informace a podmínky k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017

- Nové informace a podmínky k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Projekt Obědy pro děti

- Projekt Obědy pro děti - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Objednávání a odhlašování stravy internetem - návod

- Objednávání a odhlašování stravy internetem - návod - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Obsazení volného pracovního místa

- Obsazení volného pracovního místa - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Informační dokument o sociometrickém meření

- Informační dokument o sociometrickém meření - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Provozní řád ŠJ

- Provozní řád ŠJ - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Množství pokrmů

- Množství pokrmů - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Organizace školního roku 2017/2018

- Organizace školního roku 2017/2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Výroční zprava 2016/2017

- Výroční zprava 2016/2017 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Výsledky voleb do Školské rady za rodiče

- Výsledky voleb do Školské rady za rodiče - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Výsledky voleb do Školské rady za zaměstnance

- Výsledky voleb do Školské rady za zaměstnance - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Návrh rozpočtu 2018

- Návrh rozpočtu 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Střednědobý výhled rozpočtu

- Střednědobý výhled rozpočtu - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Rozpočet provozních nákladů 2018

- Rozpočet provozních nákladů 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky

- Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

- Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 - plakát

- Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 - plakát - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Přírodovědná soutěž v poznávání živočichů - školní kolo - 13.3.2018

- Přírodovědná soutěž v poznávání živočichů - školní kolo - 13.3.2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Poznávání živočichů 2018 1. až 2. třída

- Poznávání živočichů 2018 1. až 2. třída - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Poznávání živočichů 2018 3. až 5. třída

- Poznávání živočichů 2018 3. až 5. třída - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Středisko výchovné péče Návrat - letáček

- Středisko výchovné péče Návrat - letáček - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018 2019

- Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018 2019 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin 17. 5. 2018

- Přírodovědná soutěž v poznávání rostlin 17. 5. 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Přírodovědná soutěž - rostliny - výsledky květen 2018 - 2. stupeň

- Přírodovědná soutěž - rostliny - výsledky květen 2018 - 2. stupeň - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Jednací řád školské rady

- Jednací řád školské rady - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Zápis ze školské rady ze dne 11. 12. 2017 a 10. 5. 2018

- Zápis ze školské rady ze dne 11. 12. 2017 a 10. 5. 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Seznam učebních pomůcek pro školní rok 2018 2019

- Seznam učebních pomůcek pro školní rok 2018 2019 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Souhlas zákonného zástupce v době polední přestávky

- Souhlas zákonného zástupce v době polední přestávky - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Zápis ze školské rady ze dne 13. 6. 2018

- Zápis ze školské rady ze dne 13. 6. 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Zápis ze školské rady ze dne 28. 8. 2018

- Zápis ze školské rady ze dne 28. 8. 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Šetření a vyřizování stížností a podnětů

- Šetření a vyřizování stížností a podnětů - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Kritéria pro přijetí do školní družiny pro školní rok 2018 2019

- Kritéria pro přijetí do školní družiny pro školní rok 2018 2019 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Zápis ze školské rady ze dne 19. 11. 2018

- Zápis ze školské rady ze dne 19. 11. 2018 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021

- Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Obec Smidary hledá pracovníky na přechod pro chodce

- Obec Smidary hledá pracovníky na přechod pro chodce - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Organizační zajištění školního roku 2018-2019

- Organizační zajištění školního roku 2018-2019 - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Školní řád ZŠ a MŠ, Smidary

- Školní řád ZŠ a MŠ, Smidary - ZŠ a MŠ, Smidary


Název souboru: Žádost o uvolnění žáka z vyučování

- Žádost o uvolnění žáka z vyučování - ZŠ a MŠ, Smidary