Dotace

Dotace pro rok 2019

Na základě předpokládaných nákladů na provoz ZŠ a MŠ, Smidary na rok 2019 předložených ZO Smidary na konci listopadu jsme obdrželi následující dotace na rok 2019.

Za přidělené dotace děkuji ZO Smidary.
Mgr. Hana Špinková


17SMV05 - Polytechnická výchova a vzdělávání

Polytechnické vzdělávání ZŠ a MŠ Smidary
Projekt Polytechnické vzdělávání ZŠ a MŠ Smidary je určen pro žáky 1. - 9. ročníku. Finanční prostředky budou využity především na nákup stavebnic z řady Lego Education. Lego jsme vybrali proto, že je dětem blízké, je pro ně atraktivní a umí s ním pracovat. Lego Education nabízí ucelenou řadu polytechnických stavebnic využitelných od 1. do 9. třídy ZŠ. Naším záměrem je nabídnout žákům stavebnici, která s nimi " poroste". Díky stavebnicím Lego Education budou moci bádat a experimentovat, hledat a nacházet řešení, objevovat souvislosti, učit se pracovat v týmu a tvořivě myslet. Polytechnická výchova a práce se stavebnicí je obsažena v platném ŠVP naší školy a to v několika předmětech (prvouka, matematika, praktické činnosti, fyzika)
Doba trvání projektu: 1. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Projekt je realizován za podpory Královehradeckého kraje


17SMP01-0008 – Prevence rizikového chování

My se máme, že se máme
Projekt My se máme, že se máme je určen pro žáky 1. ročníku ZŠ a MŠ Smidary ve školním roce 2017/18. Obsahuje 6 projektových dnů, které budou realizovány v průběhu celého školního roku. Vedle těchto hlavních aktivit budou ještě zařazovány drobnější programy, které je budou ideově a obsahově doplňovat. Všechny projektové dny budou otevřeny rodičům buď v roli pozorovatelů, nebo aktivních aktérů.
1. Krtečkův den - adaptační program, který bude zařazen na začátku šk. roku
2. Třídní miniolympiáda
3. Těšíme se na Vánoce
4. Den etikety
5. Den otevřených dveří
6. Loučení s 1. třídou
Přínos pro školu: vytvoření třídy se zdravým pozitivním třídním klimatem, ve kterém se děti cítí dobře. Spokojení rodiče, kteří s dětmi vše sdílejí, prožívají a aktivně spolupracují. Přínos pro KHK: budování školy s pozitivním sociálním klimatem
Doba trvání projektu: 1. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Projekt je realizován za podpory Královehradeckého kraje