Školní družinaKARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Karneval ve školní družině se koná ve středu 13. 2. 2019 od 13:00 do 14:30.
Uvítáme jakékoliv masky dětí!
Nejlepší masky budou oceněny!


Přemístění školní družiny do budovy školy od 15. 6. 2018

Od 15. 6. 2018 bude školní družina, z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení, přemístěna do budovy školy.


Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny na školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 od 7:30 hod. do 12:00 hod.


KARNEVAL

Vážení rodiče, ve dne 13.2.2018 od 13.00 do 14.30 hodin proběhne ve školní družině karneval. Děti si mohou přinést jakoukoliv masku. Jsou připraveny soutěže a malé odměny.


Volná místa ve školní družině

Vážení rodiče, ve školní družině jsou volná ještě tři místa. V případě zájmu je možné podat přihlášku přímo ve školní družině.


Zápis do školní družiny

Dne 31.8.2017 proběhne od 8:00 do 15:00 hodin první kolo zápisů do školní družiny.
Druhé kolo je vyhlášeno na 4.9.2017 od 7:30 do 10:00 hodin.
Přednostně budou přijímáni žáci 1. - 3. ročníku, žáci 4. a 5. ročníku budou přijati dle volné kapacity a pořadí přihlášení.

Úplata za družinu je zachována ve stejné výši jako v minulém školním roce, tedy 150 Kč/ měsíc.


Karneval

V úterý 28. 2. 2017 od 13:00 do 14:30 hod. se koná ve školní družině karneval. Děti můžou mít jakoukoliv masku. Jsou připraveny soutěže a malé odměny.


Informace o provozu družiny

Provozní doba
Ranní provoz: 6:00 - 7:40
Odpolední provoz: 11:10 - 15:40
Platba: Poplatek za školní družinu činí 150 Kč za měsíc, platba se provádí do 10. dne v měsíci hotově ve školní družině.

O mimoškolní zájmovou činnost v rámci školní družiny je veliký zájem. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlastního výběru do zájmové činnosti. Společně vytváříme vhodné estetické prostředí školní družiny, dbáme na slušné chování, na přátelské a kamarádské vztahy. Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se zde všem líbilo a byli jsme spokojeni.