Kontakty mateřské školy

Konzultační hodiny

Pro lepší kontakt s mateřskou školou vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin.
Zákonní zástupci mohou v této době přijít konzultovat s vedoucí učitelkou mateřské školy jakékoliv připomínky nebo náměty týkající se MŠ.
Termíny konzultací:
a) každé sudé pondělí 12. 30 - 13. 00
b) každé liché pondělí 15. 00 - 15. 30
Konzultace nahlaste nejpozději v pondělí ráno a to buď osobně, emailem nebo zápisem do tabulky umístěné na nástěnce v mateřské škole.


Kontakty do MŠ

TELEFON

495 496 118

EMAIL

skolka@zssmidary.cz