Naše škola

Adaptační pobyt v mateřské škole pro nově přijaté děti

Nabízíme adaptační pobyt nově přijatých dětí od středy 20.6. do středy 27.6. 2018. V době od 8.00 - 11.30 hod..
O prázdninách v týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2018, v době 9.30 – 11.30 hod. (na zahradě MŠ).
Doprovázející osoba ručí za bezpečnost dítěte. Zajistí pití, případnou svačinu, obuv na přezutí.

Podle možností rodičů doporučujeme první týden v září zkrátit pobyt nejmenších dětí na 1 - 2 hodiny denně (bez rodičů).


Toto je třeba nahlásit telefonicky (495 496 118) nebo emailem (skolka@zssmidary) v týdnu od 27.8 do 31. 8. 2018.
Ve druhém týdnu je možná docházka před obědem v 11,00 hod. (oběd si odnesete v jídlonosiči) nebo po obědě – 12,00 hod..
Ve třetím týdnu plný režim s obědem.

Po domluvě s rodiči je možné udělat individuální adaptační program. První měsíce pobytu dítěte v mateřské škole věnujeme vytváření návyků, které vedou k co největší samostatnosti při činnostech (stolování, používání toalety, oblékání).


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Schůzka pro rodiče přijatých dětí a rodiče dětí v posledním roce před zahájením školní docházky proběhne v úterý 19. 6. 2018 v 15:00 hodin v MŠ Smidary.


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2018

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2018


Oznámení o uzavření MŠ v době pololetních a jarních prázdnin

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v den pololetních prázdnin v pátek 2. 2. 2018 a v době jarních prázdnin od pondělí 19. 2. 2018 do pátku 23. 2. 2018 bude mateřská škola z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí uzavřena. Stravné bude dětem na tyto dny automaticky odhlášeno školní jídelnou.


Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Vážení rodiče,
během vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do úterý 2. 1. 2018 bude naše mateřská škola uzavřena.
Na všechny děti se budeme opět těšit ve středu 3. 1. 2018.


Oznámení o uzavření mateřské školy v době podzimních prázdnin

Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí bude mateřská škola v době podzimních prázdnin (26. 10. 2017 a 27. 10. 2017) uzavřena.
Školní jídelna nebude v provozu ani pro cizí strávníky.


Uzavření MŠ v pátek 29. 9. 2017

Z důvodu nedostečného počtu přihlášených dětí je v pátek dne 29. 9. 2017 mateřská škola uzavřena.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona, ustanovení § 24, odst. 2, v platném znění, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové Mgr. Hana Špinková z provozních důvodů v období školního vyučování pro žáky základní školy v pátek 29. 9. 2017 ředitelské volno.


Co děti potřebují do mateřské školy

Co děti potřebují do mateřské školy


NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16. 00 hodin.

Provoz mateřské školy byl zahájen v listopadu 1969 po rekonstrukci bývalé obecní školy. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je Obec Smidary. Vedení školy sídlí v budově základní školy na okraji obce, ve směru od Nového Bydžova.

Jsme mateřskou školou s celodenním provozem s kapacitou 52 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.

Mateřská škola se nachází ve středu obce. Budova je dvoupodlažní a v posledních letech prošla celkovou opravou (zateplení, nová okna, nové sociální zařízení v obou třídách).

V přízemí se nachází jídelna s výdejnou jídla, ložnice mladších dětí, tělocvična, šatny dětí, sociální zařízení pro děti, bezbariérové WC. V poschodí se nachází I. třída s přilehlou hernou. Prostory II. třídy tvoří dvě velké místnosti – třída a herna, která slouží i k odpočinku. Dále jsou zde kabinety s pomůckami, kancelář a sociální zařízení pro dospělé.

Součástí školy je rozlehlá zahrada s travnatým povrchem. Děti mají k dispozici průlezky, pískoviště, domek, altán. V letních měsících využívají bazén. V zimě mohou provozovat zimní sporty na uměle vytvořeném kopci. Vybavení zahrady je průběžně renovováno. Zpevněné plochy v exteriéru školy poskytují dostatek místa pro hry a pod terasou je chráněný prostor, který děti využívají v případě nepříznivého počasí. V okolí mateřské školy jsou louky, pole, řeky, rybníky, lesy – ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.

ZAMĚSTNANCI

Učitelé

Kamila Prouzová - učitelka 2. třídy MŠ, vedoucí učitelka MŠ

Věra Schnábelová - učitelka 2. třídy MŠ

Alena Pokrupová - učitelka 1. třídy MŠ, logopedická asistentka

Markéta Sedláčková - učitelka 1. třídy MŠ

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Dana Šefarová - uklizečka, pomocná kuchařka