Naše škola

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16. 00 hodin.

Provoz mateřské školy byl zahájen v listopadu 1969 po rekonstrukci bývalé obecní školy. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je Obec Smidary. Vedení školy sídlí v budově základní školy na okraji obce, ve směru od Nového Bydžova.

Jsme mateřskou školou s celodenním provozem s kapacitou 52 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku.

Mateřská škola se nachází ve středu obce. Budova je dvoupodlažní a v posledních letech prošla celkovou opravou (zateplení, nová okna, nové sociální zařízení v obou třídách).

V přízemí se nachází jídelna s výdejnou jídla, ložnice mladších dětí, tělocvična, šatny dětí, sociální zařízení pro děti, bezbariérové WC. V poschodí se nachází I. třída s přilehlou hernou. Prostory II. třídy tvoří dvě velké místnosti – třída a herna, která slouží i k odpočinku. Dále jsou zde kabinety s pomůckami, kancelář a sociální zařízení pro dospělé.

Součástí školy je rozlehlá zahrada s travnatým povrchem. Děti mají k dispozici průlezky, pískoviště, domek, altán. V letních měsících využívají bazén. V zimě mohou provozovat zimní sporty na uměle vytvořeném kopci. Vybavení zahrady je průběžně renovováno. Zpevněné plochy v exteriéru školy poskytují dostatek místa pro hry a pod terasou je chráněný prostor, který děti využívají v případě nepříznivého počasí. V okolí mateřské školy jsou louky, pole, řeky, rybníky, lesy – ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.

ZAMĚSTNANCI

Učitelé

Kamila Prouzová - učitelka 2. třídy MŠ, vedoucí učitelka MŠ

Věra Schnábelová - učitelka 2. třídy MŠ

Alena Pokrupová - učitelka 1. třídy MŠ, logopedická asistentka

Markéta Sedláčková - učitelka 1. třídy MŠ

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Dana Šefarová - uklizečka, pomocná kuchařka