Informace o provozu

Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc červenec 2017

Hotovostní platby za stravné a školkovné na měsíc červenec 2017 budou přijímány v kanceláři školní jídelny od úterý 26. 6. 2017 do čtvrtka 28. 6. 2017 vždy od 8.00 hod. do 14.30 hod.
Školkovné na měsíc červenec činí 150,- Kč.
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v termínuod 17. 7. do 27. 8. 2017. Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí bude mateřská škola uzavřena i v týdnu od 21. 8. do 27. 8. 2017. Provoz bude opět zahájen v pondělí 28. 8. 2017.
Informujeme Vás, že od školního roku 2017/2018 již nebude možné platby za stravné hradit hotovostně.
Platby budou přijímány pouze převodním příkazem nebo inkasem.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 495 496 909


Bezhotovostní platby za stravné a školkovné na měsíce srpen a září 2017

Bezhotovostní platby za stravné a školkovné na měsíce srpen a září 2017 zasílejte od 1. 8. do 25. 8. 2017 převodním příkazem. Inkasem bude platba provedena ve 34. týdnu.
Školkovné na měsíc srpen se neplatí.
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena v termínuod 17. 7. do 27. 8. 2017. Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí bude mateřská škola uzavřenai v týdnu od 21. 8. do 27. 8. 2017. Provoz bude opět zahájen v pondělí 28. 8. 2017.
Informujeme Vás, že od školního roku 2017/2018 již nebude možné platby za stravné hradit hotovostně.
Platby budou přijímány pouze převodním příkazem nebo inkasem.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 495 496 909


Bezhotovostní platby za stravné žáků ZŠ na měsíc září 2017

Bezhotovostní platby za stravné na měsíc září 2017 zasílejte od 1. 8. do 25. 8. 2017 převodním příkazem.
Inkasem bude platba provedena ve 34. týdnu.
Informujeme Vás, že od školního roku 2017/2018 již nebude možné platby za stravné hradit hotovostně.
Platby budou přijímány pouze převodním příkazem nebo inkasem.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 495 496 909


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informujeme Vás, že v případě zájmu o obědy pro Vaše dítě od pondělí 4. 9. 2017 je potřeba v kanceláři školní jídelny v týdnu 28. 8. - 1. 9. 2017 v čase od 8.00 do 14.30 hod. vyplnit přihlášku žáka ke stravování a zakoupit čip v částce 115,- Kč.
Čip si žák nechává po celou dobu docházky na obědy. V případě ukončení docházky na obědy a vrácení čipu Vám bude částka za čip vyplacena zpět.
OBĚDY V PONDĚLÍ DNE 4. 9. 2017 BUDOU VYDÁVÁNY POUZE ŽÁKŮM, KTEŘÍ ODEVZDALI ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU A ZAKOUPILI ČIP NEJPOZDĚJI V PÁTEK 1. 9. 2017.
Výdej obědů bude dne 4. 9. 2017 probíhat od 10.30 hod.


Objednávání a odhlašování stravy internetem - návod

Objednávání a odhlašování stravy internetem - návod


Podrobné informace ke stravování od 1. 2. 2017

Podrobné informace ke stravování od 1. 2. 2017


Nové informace k odhlašování a přihlašování stravného od 1. 2. 2017

Vážení rodiče, v září 2016 naše škola spustila zkušební proces bezhotovostního placení stravného a školkovného. Umožnila i možnost webového rozhraní. Na základě četných dotazů a přání rodičů jsme se rozhodli o změnu dodavatelské firmy, která zajistí modernější služby ve stravovacím systému naší školy. Nový systém má řadu nových výhod - mimo jiné i aplikaci na mobilní telefon, kde si budete moci nastavit a ovládat správu obědů Vašich dětí.

Na webových stránkách naší školy naleznete odkaz na nové přihlášení:

www.strava.cz - přihlášení

provedete přihlášení: výběr jídelny: Smidary nebo 5067

Uživatelské jméno a heslo obdržíte e-mailem nebo u vedoucí školní jídelny.

Následně si heslo můžete změnit a provést nastavení, které Vám bude vyhovovat.

ÚHRADA STRAVNÉHO zůstává platná dle Vašeho vyplnění na přihlášce ke stravování ze září 2016. VARIABILNÍ SYMBOL zůstává také nezměněn!!!


Informace ke stravování ve školním roce 2016/2017

Naše školní jídelna vaří denně pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Smidary, své zaměstnance a od školního roku 2016/2017 nově i pro cizí strávníky. Důchodci mají příspěvek od Obce Smidary 20,- Kč/1 oběd. Potvrzení o nároku na příspěvek vydává OÚ Smidary. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.