Provozní doba mateřské školy

Konzultační hodiny

Pro lepší kontakt s mateřskou školou vám nabízíme možnost využití konzultačních hodin.
Zákonní zástupci mohou v této době přijít konzultovat s vedoucí učitelkou mateřské školy jakékoliv připomínky nebo náměty týkající se MŠ.
Termíny konzultací:
a) každé sudé pondělí 12. 30 - 13.00
b) každé liché pondělí 15. 00 - 15. 30
Konzultace nahlaste nejpozději v pondělí ráno a to buď osobně, emailem nebo zápisem do tabulky umístěné na nástěnce v mateřské škole.


Oznámení o uzavření MŠ v době pololetních prázdnin

Č.j.: 53/2019
Ve Smidarech 25. 1. 2019
Oznámení o uzavření mateřské školy v době pololetních prázdnin

Tímto Vás informujeme, že v období pololetních prázdnin v pátek dne 1. 2. 2019 bude mateřská škola z důvodu nedostatečného počtu přihlášených dětí uzavřena.


V tento den je školní jídelna mimo provoz. Strávníci byli informováni.
S pozdravem

Mgr. Hana Špinková
ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 do 16.00.