Režim dne

Režím dne

1. Třída - mladší děti
6.00 - 8.20volné aktivity dětí, řízené činnosti, ranní cvičení
8.20 - 8.50hygiena, svačina
8.50 - 9.20řízené činnosti, příprava na pobyt venku
9.20 - 11.20pobyt venku, hygiena
11.20 - 12.00oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.00 - 14.00 odpočinek
14.00 - 14.30 hygiena, odpolední svačina
14.30 - 16.00 zábavné činnosti, hry
2. Třída - starší děti
6.00 - 8.40volné aktivity dětí, řízené činnosti, ranní cvičení
8.40 - 9.10hygiena, svačina
9.10 - 9.40řízené činnosti, příprava na pobyt venku
9.40 - 11.40pobyt venku, hygiena
11.40 - 12.20oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12.20 - 14.20 odpočinek, aktivity pro nespící děti
14.20 - 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 - 16.00 zábavné činnosti, hry