Informace pro 2. třídu

Informace

Veškeré informace vždy naleznete v Úkolníčku, proto je třeba ho denně kontrolovat a přečtení potvrdit podpisem. Děkuji.


Žádost o vyplnění dotazníků

Vážení rodiče,
rádi bychom i nadále zlepšovali pedagogickou činnost na naší škole, proto jsem si zadala u firmy SCIO vypracování MAPY ZŠ a MŠ. Tato studie je založena na odpovědích Vás rodičů, Vaších dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ, Smidary.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro rodiče. Dotazník Vám přinesou Vaše děti.

V dotazníku se objevují údaje:
Kód školy: vyplňte :ACHL
Třída:
Budova: (rodiče žáků z MŠ zaškrtnou budova č. 2, rodiče žáků ze ZŠ budova č.1)

Vyplněný dotazník pošlete po svých dětech nejpozději do 21.2.2019 třídním učitelům. Žáci, kteří se účastní lyžařského výcvikového zájezdu, odevzdají tento dotazník nejpozději 17.2.2019 před odjezdem na LVZ (budu přítomna u odjezdu).
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

Mgr. Hana Špinková ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


Nepřehlédněte!

V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Na čtvrtek 1. 11. je z technických důvodů (nepoteče voda) vyhlášeno ředitelské volno. Další ředitelské volno je vyhlášeno na tyto dny: pátek 21. 12. 2018, čtvrtek 3. 1. 2019 a pátek 4. 1. 2019. Děti tedy nastoupí do školy až 7. 1. 2019.


Sběr papíru

Svázaný starý papír vybíráme u školní jídelny vždy první pondělí v měsíci od 7:00 do 7:25 hod. Nejlepší sběrači budou odměněni.


Sběr kaštanů

Suché a zvážené kaštany přijímáme u školní jídelny od 1. 10. 2018 každé pondělí od 7:10 do 7:25. Nejlepší sběrači budou odměněni.


Diktáty, prověrky z Prv

Připomínám - každé úterý píšeme diktát krátkých vět. Do sešitu je nutné provést případnou opravu a obratem ho přinést do školy. Děkuji. V prvouce již píšeme krátké prověrky. Je nutné umět to, co je v sešitě.


Chování

Vzhledem k tomu, že září považuji za dostatečně dlouhou dobu na poprázdninovou adaptaci, začnu od října přísně černými puntíky hodnotit kázeň a pozornost při vyučování (V:) a o přestávkách (P:), kdy se mi jedná zejména o udržování pořádku na lavici a okolo ní, přípravu správných pomůcek a sešitů na danou hodinu a včasný návrat do třídy z přestávek. Platí tak jako loni: 5 černých puntíků = mračoun do ŽK.


Čtení

Připomínám nutnost každodenního hlasitého domácího čtení pod Vaší kontrolou (1-2 stránky denně). Poslala jsem domů Čítanku pro 1. ročník, ze které můžete číst jednodušší texty. Ponechte si ji doma, po přečtení ji vrátíte do školy a dostanete další s názvem Počteníčko. V záloze mám i alternativní Čítanky pro 2. ročník. Číst můžete samozřejmě i jakoukoli svoji dětskou knihu.