Informace pro 3. třídu

Domácí úkoly

Čítanka str. 32-33 Matematika - násobení a dělení 1-8, násobení a dělení 10 - procvičovat Ve čtvrtek 1. 11. 2018 - ředitelské volno, nepůjde voda.


„Nácvik sociálních dovedností“

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že ve třídě bude dne 13. 12. 2018 probíhat program na téma „Nácvik sociálních dovedností“. Povede ho metodička prevence při PPP a SPC KHK (pracoviště Hradec Králové), Mgr. Jitka Musilová.


SBĚR KAŠTANŮ

V pondělí 22. 10. 2018 je poslední den, kdy můžete přinést suché, zvážené kaštany ke školní jídelně.


DOMÁCÍ ÚKOLY

16. 10. M7 str. 23 cv. 3 (procvičit ústně) ČJ - pracovní sešit str. 19 cv. 2 Na pracovní činnosti ( pátek 19. 10.) přinést 2 - 3 brambory a přírodniny : listy, kaštany, žaludy, ořechy, šípek, hloh, jeřabiny a další.


DOMÁCÍ ÚKOLY

15. 10. M - násobení a dělení (1 - 8) --> 16. 10. TEST .!


DOMÁCÍ ÚKOLY

12. 10. ČJ - do českého jazyku - školního, napsat alespoň 2 slova, které mají 2 významy. M - pracovní list, slovní úlohu


DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 10. M - pracovní list "Doplň správné slovo do textu"


DOMÁCÍ ÚKOLY

9. 10. ČJ str. 33 cv. 7 do sešitu český jazyk -domácí


LAND ART

V pátek 5. 10. 2018 naše pracovní činnosti probíhaly tak trochu jinak, než jsme zvyklý. Vždy totiž sedíme v lavicích a dáváme pozor, co paní učitelka říká, abychom věděli, co budeme tvořit. Ale tentokrát to bylo jiné. Ustrojili jsme se a šli ven do školního areálu, kde nám paní učitelka vyprávěla o tom, co je to LAND ART. LAND – ART (z anglického LAND - země, ART - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Měli jsme za úkol sesbírat přírodní materiály, které jsme kolem nás našli. (kameny, větve, plody šípku, hlínu, mech, listí, atd.) Pak z nich vytvořit tvorbu / dílo podle naší fantazie a dokázat si o tom povídat. (co je to, proč jsme to udělali a co všechno jsme k tomu použili) Cílem hodiny bylo především seznámit děti s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu při práci s přírodninami, učit děti vnímat krásu přírody. Výsledek tvorby nebyl úplně tak důležitý, ale šlo hlavně o prožitek. Fotky najdete ve FOTOGALERII -> LAND ART


Žákovské knížky

Prosím, aby alespoň jedenkrát týdně byla podepsána žákovská knížka. Děkuji


DOMÁCÍ ÚKOLY

3. 10. ČJ - oprava diktátu ( do sešitu DIKTÁT) M- str. 21 cv. 1 + násobky 8. Nosit pravidelně kružítko, trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 3. AJ str. 12 cv. 1 DODĚLAT.! Ve čtvrtek 4. 10. test z AJ BARVY ( pravopis + význam). V pátek 5. 10. test z PRVOUKY ČR + PRAHA .


DOMÁCÍ ÚKOLY

2. 10. M7 str. 21 cv. 3. Čtení -> Pracovní list: 1. KOLIK JE NÁS DĚTÍ V BULLERBYNU? Čítanka -> str. 8 naučit se do 5.10. 'NAŠE RODINA'


DOMÁCÍ ÚKOLY

1. 10. ČJ str. 21 cv. 6 procvičovat ( ve středu toto cvičení budeme psát jako diktát)


DOMÁCÍ ÚKOLY

27. 9. 2018 M - opakovat +,- pod sebe. Od příštího týdne nosit kružítko! ČJ - kopie cv. 4 a), b). Čtení cokoliv alespoň 10 min. denně AJ - PRACOVNÍ SEŠIT. str. 11. cv. 6


DOMÁCÍ ÚKOLY

26. 9. 2018 M - písemné pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení hlavně 7.


DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - 1 malý list z jakéhokoliv stromu ( vylisovat do 1. 10. 2018) VV - 3 ( i více) jakékoliv listy ( vylisovat do 27. 9. 2018)


DOMÁCÍ ÚKOLY

24.9. ČJ - str. 15 cv. 1 (dodělat do ČJ -Š) Zítra 25. 9. 2018 opakovací test z Matematiky (sčítání, odčítání, násobení, dělení,slovní úloha) Ve středu 26. 9. 2018 opakovací test z Českého Jazyka ( str. 17. cv. 6 procvičovat - tohle cvičení bude v opakovacím testu jako diktát)


Prázdninové deníky

Školní rok nám už začal, ale stále jsme ještě jednou nohou na prázdninách. Děti měly přes letní prázdniny úkol. Do svých prázdninových deníků, které jsme si vyrobili na škole v přírodě, zapisovat každý prázdninový týden a k tomu nakreslit i obrázek. Na jejich krásné deníky se můžete podívat na chodbě v přízemí, kde jsou vystavené. Ale také tady v naší fotogalerii složka „prázdninové deníky“.