Informace pro 3. třídu

1.POMOC

Dnes jsme o výuce měly kurz pro žáky 1. pomoc, pod vedení Jany Šustové. zbytek fotek : zde


DOMÁCÍ ÚKOLY

7.5. M - str. 19 cv. 1 ( do MAT - domácí) , AJ - str. 50 cv. 1


DOMÁCÍ ÚKOLY

25. 4. M - pětiminutovka (dělení se zbytkem -> 2, 3, 4, 5, 6, 7)


HRADECKÉ LESY

Dne 24. 4. 2019 jsme se zúčastnily výukového programu v Královéhradeckých městských lesích.

Děti byly seznámeny s životem lesních zvířátek a všeobecně co se lesů týče.

Více fotek najdete zde:

Školní rok 2018/2019
DOMÁCÍ ÚKOLY

23. 4. M - učebnice str. 13 cv. 31 (do školního sešitu)


DOMÁCÍ ÚKOLY

9. 4. ČJ - procvičovat všechny vyjmenovaná slova,která jsme se do teď učili. PS - vyjmenovaná slova str. 46 cv. 2 (diktát)


DOMÁCÍ ÚKOLY

3. 4. VV - přinést 1 větší bramboru

ČÍT - STR. 118 - 119 ( ČÍST, 8. 4.)

M - opak. násobilka + MŠ doplnit tabulku

ČJ - opakovat Vyjmenovaná slova - M, P, S + ohebné a neohebné slovní druhy


INFORMACE

Prosíme rodiče o kontrolu vlasů, výskyt vší. Kontrolovat hlavu alespoň 2 krát týdně. Děkujeme .!

DOMÁCÍ ÚKOLY

12. 3. ČJ - pracovní sešit VS str. 42 cv. 4

M - kružítko ( 13. 3.)


DOMÁCÍ ÚKOLY

6. 3. ČJ - pracovní list v sešitě ČJ - domácí (doplnit,vybarvit)

M - str. 39 cv. 18 do sešitu M- domácí

AJ - čtení učebnice str. 28 cv. 2


INFORMACE

Prosíme rodiče o preventivní kontrolu vlasů,alespoň 2x týdně.

DOMÁCÍ ÚKOLY

4. 3. ČJ -> vyjmenovaná slova po P (v řadě -> 39/1)


Domácí úkoly přes jarní prázdniny

M - str. 37 cv. 4, str. 38 cv. 7 ČJ - PS velký, díl 1. str. 36 cv. 5, 6, 7, 8 AJ - PS str. 37 cv. 5 Čtení - alespoň 2 stránky denně


Domácí úkoly 19. 2. 2019

M - str 34. cv. 5 do M_Š


Potvrzení o zdravotním stavu žáka - Plavecká škola Hořice

Vážení rodiče, prosím o doplnění: Potvrzení o zdravotním stavu žáka - Plavecká škola Hořice do čtvrtka 21. 2. 2019. Bez tohoto odevzdaného potvrzení nebude smět Vaše dítě do plaveckého bazénu. Připomínám, že první lekce plavání je již tento pátek, 22. 2. 2019. Děti potřebují plavky, ručník, sprchový gel, hřeben. Svačinu a pití. Vyučování ve škole bude pouze první vyučovací hodinu, učení si děti nosit nebudou (necháme si v lavici od čtvrtka). Po dobu plavání budeme hodiny tělocviku nahrazovat výukou hlavních předmětů (ČJ, M, Prv, Aj) dle aktuální potřeby. Děkuji.


Domácí úkoly

Český jazyk - pracovní sešit, vyjmenovaná slova str. 38 cv. 1d - oprava diktátů, zítra 19. 2. diktát z PS VS str. 38 cv. 2 Matematika - str. 25 cv. 13 (M-D)


Žádost o vyplnění dotazníků

Vážení rodiče,
rádi bychom i nadále zlepšovali pedagogickou činnost na naší škole, proto jsem si zadala u firmy SCIO vypracování MAPY ZŠ a MŠ. Tato studie je založena na odpovědích Vás rodičů, Vaších dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ, Smidary.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro rodiče. Dotazník Vám přinesou Vaše děti.

V dotazníku se objevují údaje:
Kód školy: vyplňte :ACHL
Třída:
Budova: (rodiče žáků z MŠ zaškrtnou budova č. 2, rodiče žáků ze ZŠ budova č.1)

Vyplněný dotazník pošlete po svých dětech nejpozději do 21.2.2019 třídním učitelům. Žáci, kteří se účastní lyžařského výcvikového zájezdu, odevzdají tento dotazník nejpozději 17.2.2019 před odjezdem na LVZ (budu přítomna u odjezdu).
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

Mgr. Hana Špinková ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


DOMÁCÍ ÚKOLY

M - učebnice str. 27 cv. 4 ( M - domácí)

ČJ - PS vyjmenovaná slova str. 35 cv. 3, DODĚLAT domácí úkol z 8. 2. ČJ PS velký str. 35 cv. 1 pod nadpisem (MY - MÝT- MYSLET/MYSLIT- MÝLIT SE)

AJ - PS str. 34 cv. 2


DOMÁCÍ ÚKOLY

8. 2. ČJ - PS velký str. 35 cv. 1

PS vyjmenovaná slova str. 23 cv. 1c projít chyby

M - str. 25 cv. 11 do M - domácí


Naučný program

Dnes pro žáky naší školy proběhla naučná přírodovědná přednáška s názvem "OBLUDKY". Děti měly možnost shlédnout ukázku exotických zvířat, dozvědět se něco o jejich životech, smyslech, žití v přírodě, atd.. Dostali i možnost si na nějaká zvířátka sáhnout.


INFORMACE

Žádám Vás tímto o velmi důkladnou kontrolu vlasů Vašich dětí, kvůli opětovnému výskytu vší u některých žáků naší školy. Děkujeme předem moc za spolupráci.

Ve čtvrtek 20. 12. končí výuka v 11:10. Tento den nepotřebujeme učení, pouze penál a čip na obědy. Děti si můžou mezi sebou dát drobné dárky a přinést trochu cukroví a hrneček na čaj.

21. 12. a 3. – 4. 1. je ředitelské volno. Vyučování začíná až v pondělí 7. 1. 2019.


ADVENTNÍ VĚNEC

Děti si o pracovních činnostech vyrobili svůj vlastní adventní věnec, který si můžou nechat třeba v pokojíčku. Měli z něho obrovskou radost, tak doufáme, že se Vám líbí stejně jako jim.


VÝUKA PLAVÁNÍ PŠ HOŘICE

ZŠ bude jezdit v 9:00 hodin a návrat bude v cca 12:00, každý pátek. Vše (kurzovné, autobus) je hrazeno, děti nic neplatí. Podrobnější informace a potvrzení o bezinfekčnosti, dostanou děti týden před odjezdem. 22. 2./8. 3./15. 3./22. 3./29. 3./5. 4./12. 4./26. 4./3. 5./10. 5.


INFORMACE

Číst pravidelně alespoň 15 minut

opravy DÚ a diktátů

i když není písemný úkol, tak procvičovat -> násobení, dělení, vyjmenovaná slova


INFORMACE

Vážení rodiče,

dne 3. 12. 2018 jedeme na Vánoční výstavu na Hrádek u Nechanic. S sebou svačinu, pití (v dobře uzavíratelné lahvi) a dle Vašeho uvážení kapesné. Výlet (vstupné, autobus) hrazeno z třídního fondu. Učení mít děti nemusí, ale nezapomenout ČIP na obědy!


INFORMACE

PROSÍME PROHLÉDNOUT DĚTEM HLAVY Z DŮVODU VÝSKYTU VŠÍ.!!


INFORMACE

Příští týden nás budou čekat čtvrtletní práce z ČJ (ČESKÉHO JAZYKA) a M (MATEMATIKY) . Na čtvrtletní práce se můžeme připravit tak, že si zopakujeme:

ČJ - párové souhlásky uvnitř slov, řazení slov (jmen) dle abecedy , kořen slova, slova příbuzná a tvary slova , čtení s porozuměním

M- slovní úloha , násobení, dělení , písemné sčítání a odčítání , zvětšování. zmenšování čísel , početní operace se závorkami (příklady se závorkou)


BUBLINA - TISK Z VÝŠKY

Tiše děti, novina, přiletěla bublina. Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje, přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum. Více fotografií najdete v našem albu: Školní rok 2018/2019


INFORMACE

Děti dnes obdržely katalogy knih. Objednávky prosíme odevzdat nejpozději v pondělí 12. 11. 2018. Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se přírodovědný kroužek nekoná, přesouvá se na pondělí 12. 11. 2018 začátek 12:15 hodin.


„Nácvik sociálních dovedností“

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že ve třídě bude dne 13. 12. 2018 probíhat program na téma „Nácvik sociálních dovedností“. Povede ho metodička prevence při PPP a SPC KHK (pracoviště Hradec Králové), Mgr. Jitka Musilová.


SBĚR KAŠTANŮ

V pondělí 22. 10. 2018 je poslední den, kdy můžete přinést suché, zvážené kaštany ke školní jídelně.


LAND ART

V pátek 5. 10. 2018 naše pracovní činnosti probíhaly tak trochu jinak, než jsme zvyklý. Vždy totiž sedíme v lavicích a dáváme pozor, co paní učitelka říká, abychom věděli, co budeme tvořit. Ale tentokrát to bylo jiné. Ustrojili jsme se a šli ven do školního areálu, kde nám paní učitelka vyprávěla o tom, co je to LAND ART. LAND – ART (z anglického LAND - země, ART - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Měli jsme za úkol sesbírat přírodní materiály, které jsme kolem nás našli. (kameny, větve, plody šípku, hlínu, mech, listí, atd.) Pak z nich vytvořit tvorbu / dílo podle naší fantazie a dokázat si o tom povídat. (co je to, proč jsme to udělali a co všechno jsme k tomu použili) Cílem hodiny bylo především seznámit děti s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu při práci s přírodninami, učit děti vnímat krásu přírody. Výsledek tvorby nebyl úplně tak důležitý, ale šlo hlavně o prožitek. Fotky najdete ve FOTOGALERII -> LAND ART


Žákovské knížky

Prosím, aby alespoň jedenkrát týdně byla podepsána žákovská knížka. Děkuji


Prázdninové deníky

Školní rok nám už začal, ale stále jsme ještě jednou nohou na prázdninách. Děti měly přes letní prázdniny úkol. Do svých prázdninových deníků, které jsme si vyrobili na škole v přírodě, zapisovat každý prázdninový týden a k tomu nakreslit i obrázek. Na jejich krásné deníky se můžete podívat na chodbě v přízemí, kde jsou vystavené. Ale také tady v naší fotogalerii složka „prázdninové deníky“.