Informace pro 3. třídu

ADVENTNÍ VĚNEC

Děti si o pracovních činnostech vyrobili svůj vlastní adventní věnec, který si můžou nechat třeba v pokojíčku. Měli z něho obrovskou radost, tak doufáme, že se Vám líbí stejně jako jim.


DOMÁCÍ ÚKOLY

M - procvičovat +, -, podle sešitu M - Š (pětiminutovka)


DOMÁCÍ ÚKOLY

29. 11. M - str. 8 cv. 35 do matematiky - D


VÝUKA PLAVÁNÍ PŠ HOŘICE

ZŠ bude jezdit v 9:00 hodin a návrat bude v cca 12:00, každý pátek. Vše (kurzovné, autobus) je hrazeno, děti nic neplatí. Podrobnější informace a potvrzení o bezinfekčnosti, dostanou děti týden před odjezdem. 22. 2./8. 3./15. 3./22. 3./29. 3./5. 4./12. 4./26. 4./3. 5./10. 5.


INFORMACE

Číst pravidelně alespoň 15 minut

opravy DÚ a diktátů

i když není písemný úkol, tak procvičovat -> násobení, dělení, vyjmenovaná slova


DOMÁCÍ ÚKOLY

27. 11. ČJ - oprava diktátu, pracovní sešit malý (vyjm. slova) str. 60 cv. 3 M - str. 47 cv. 2 dodělat + zkouška do matematiky - Š PRV - OPAKOVAT NA ZÍTŘEJŠÍ TEST.! (hmotnost, čas, teplota, objem - skupenství)


DOMÁCÍ ÚKOLY

23. 11. PRV - pracovní sešit , ČJ - pracovní sešit str. 5 cv. 6


INFORMACE

Vážení rodiče,

dne 3. 12. 2018 jedeme na Vánoční výstavu na Hrádek u Nechanic. S sebou svačinu, pití (v dobře uzavíratelné lahvi) a dle Vašeho uvážení kapesné. Výlet (vstupné, autobus) hrazeno z třídního fondu. Učení mít děti nemusí, ale nezapomenout ČIP na obědy!


DOMÁCÍ ÚKOLY

19. 11. Prv - pracovní list cv. 7 , M - opakovat z matematiky Š na zítřejší písemnou práci


INFORMACE

PROSÍME PROHLÉDNOUT DĚTEM HLAVY Z DŮVODU VÝSKYTU VŠÍ.!!


INFORMACE

Příští týden nás budou čekat čtvrtletní práce z ČJ (ČESKÉHO JAZYKA) a M (MATEMATIKY) . Na čtvrtletní práce se můžeme připravit tak, že si zopakujeme:

ČJ - párové souhlásky uvnitř slov, řazení slov (jmen) dle abecedy , kořen slova, slova příbuzná a tvary slova , čtení s porozuměním

M- slovní úloha , násobení, dělení , písemné sčítání a odčítání , zvětšování. zmenšování čísel , početní operace se závorkami (příklady se závorkou)


BUBLINA - TISK Z VÝŠKY

Tiše děti, novina, přiletěla bublina. Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje, přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum. Více fotografií najdete v našem albu: Školní rok 2018/2019


DOMÁCÍ ÚKOLY

15. 11. M str. 43 cv. 8 do M - domácí (5 příkladů + zkoušku) , ČJ - pracovní sešit str. 5 cv. 3, AJ - pracovní sešit str. 20 cv. 1


DOMÁCÍ ÚKOLY

13. 11. M - str. 5 cv. 17 ( do M - domácí)


DOMÁCÍ ÚKOLY

12. 11. PRV - pracovní list cv. 6 (dívat se 3x denně na teploměr a zapisovat teploty) ČJ - pracovní sešit str. 2 cv. 4, str. 4 cv. 1 ( do 19. 11. se naučit)


DOMÁCÍ ÚKOLY

9. 11. Geometrie, čtení ( cokoliv), M - 1.díl str. 10 cv. 40 ( do M-domácí) (1,3,5, sloupeček) opravit diktáty


DOMÁCÍ ÚKOLY

7. 11. ČJ - sešit SLOH - nakreslit nebo vystřihnout 1 výrobek, věc, hračku,.. o které napíšete reklamu --> CO TO JE, KVALITA, CENA AJ - čtení učebnice str. 18 cv. 1 M - GEOMETRIE M7 str. 31 celá (test) 12. 11.


INFORMACE

Děti dnes obdržely katalogy knih. Objednávky prosíme odevzdat nejpozději v pondělí 12. 11. 2018. Ve čtvrtek 8. 11. 2018 se přírodovědný kroužek nekoná, přesouvá se na pondělí 12. 11. 2018 začátek 12:15 hodin.


DOMÁCÍ ÚKOLY

AJ - pracovní sešit str. 18 cv. 2, ČJ - pracovní sešit str. 15 cv. 12


DOMÁCÍ ÚKOLY

31.10. ČJ str. 46 cv. 3b) dodělat do ČJ-š , ČJ str. 52 cv. 3 a), b) do ČJ - D, M - str. 29 cv. 1 , Čít. str. 38-39


DOMÁCÍ ÚKOLY

24. 10. M - špejle, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, ČJ - doplnit PL č. 5, ČÍT. str. 35 (jednu z básní naučit zpaměti) do 2. 11.


DOMÁCÍ ÚKOLY

23. 10. ČJ - PS str. 10. cv. 4 , AJ - PS str. 17 cv. 5


DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ str. 42 cv. 2 (dopsat do čj-Š) , podtržená slova a odůvodnit ústně souhlásku uvnitř slova. V pátek 19. 10. 2018 obdrželi žáci do ŽK lístky od vedení školy "dotazník na alergii a další zdravotní komplikace". Prosím o řádné vyplnění.!


Domácí úkoly

Čítanka str. 32-33 Matematika - násobení a dělení 1-8, násobení a dělení 10 - procvičovat Ve čtvrtek 1. 11. 2018 - ředitelské volno, nepůjde voda.


„Nácvik sociálních dovedností“

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že ve třídě bude dne 13. 12. 2018 probíhat program na téma „Nácvik sociálních dovedností“. Povede ho metodička prevence při PPP a SPC KHK (pracoviště Hradec Králové), Mgr. Jitka Musilová.


SBĚR KAŠTANŮ

V pondělí 22. 10. 2018 je poslední den, kdy můžete přinést suché, zvážené kaštany ke školní jídelně.


DOMÁCÍ ÚKOLY

16. 10. M7 str. 23 cv. 3 (procvičit ústně) ČJ - pracovní sešit str. 19 cv. 2 Na pracovní činnosti ( pátek 19. 10.) přinést 2 - 3 brambory a přírodniny : listy, kaštany, žaludy, ořechy, šípek, hloh, jeřabiny a další.


DOMÁCÍ ÚKOLY

15. 10. M - násobení a dělení (1 - 8) --> 16. 10. TEST .!


DOMÁCÍ ÚKOLY

12. 10. ČJ - do českého jazyku - školního, napsat alespoň 2 slova, které mají 2 významy. M - pracovní list, slovní úlohu


DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 10. M - pracovní list "Doplň správné slovo do textu"


DOMÁCÍ ÚKOLY

9. 10. ČJ str. 33 cv. 7 do sešitu český jazyk -domácí


LAND ART

V pátek 5. 10. 2018 naše pracovní činnosti probíhaly tak trochu jinak, než jsme zvyklý. Vždy totiž sedíme v lavicích a dáváme pozor, co paní učitelka říká, abychom věděli, co budeme tvořit. Ale tentokrát to bylo jiné. Ustrojili jsme se a šli ven do školního areálu, kde nám paní učitelka vyprávěla o tom, co je to LAND ART. LAND – ART (z anglického LAND - země, ART - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. Měli jsme za úkol sesbírat přírodní materiály, které jsme kolem nás našli. (kameny, větve, plody šípku, hlínu, mech, listí, atd.) Pak z nich vytvořit tvorbu / dílo podle naší fantazie a dokázat si o tom povídat. (co je to, proč jsme to udělali a co všechno jsme k tomu použili) Cílem hodiny bylo především seznámit děti s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu při práci s přírodninami, učit děti vnímat krásu přírody. Výsledek tvorby nebyl úplně tak důležitý, ale šlo hlavně o prožitek. Fotky najdete ve FOTOGALERII -> LAND ART


Žákovské knížky

Prosím, aby alespoň jedenkrát týdně byla podepsána žákovská knížka. Děkuji


DOMÁCÍ ÚKOLY

3. 10. ČJ - oprava diktátu ( do sešitu DIKTÁT) M- str. 21 cv. 1 + násobky 8. Nosit pravidelně kružítko, trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 3. AJ str. 12 cv. 1 DODĚLAT.! Ve čtvrtek 4. 10. test z AJ BARVY ( pravopis + význam). V pátek 5. 10. test z PRVOUKY ČR + PRAHA .


DOMÁCÍ ÚKOLY

2. 10. M7 str. 21 cv. 3. Čtení -> Pracovní list: 1. KOLIK JE NÁS DĚTÍ V BULLERBYNU? Čítanka -> str. 8 naučit se do 5.10. 'NAŠE RODINA'


DOMÁCÍ ÚKOLY

1. 10. ČJ str. 21 cv. 6 procvičovat ( ve středu toto cvičení budeme psát jako diktát)


DOMÁCÍ ÚKOLY

27. 9. 2018 M - opakovat +,- pod sebe. Od příštího týdne nosit kružítko! ČJ - kopie cv. 4 a), b). Čtení cokoliv alespoň 10 min. denně AJ - PRACOVNÍ SEŠIT. str. 11. cv. 6


DOMÁCÍ ÚKOLY

26. 9. 2018 M - písemné pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení hlavně 7.


DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - 1 malý list z jakéhokoliv stromu ( vylisovat do 1. 10. 2018) VV - 3 ( i více) jakékoliv listy ( vylisovat do 27. 9. 2018)


DOMÁCÍ ÚKOLY

24.9. ČJ - str. 15 cv. 1 (dodělat do ČJ -Š) Zítra 25. 9. 2018 opakovací test z Matematiky (sčítání, odčítání, násobení, dělení,slovní úloha) Ve středu 26. 9. 2018 opakovací test z Českého Jazyka ( str. 17. cv. 6 procvičovat - tohle cvičení bude v opakovacím testu jako diktát)


Prázdninové deníky

Školní rok nám už začal, ale stále jsme ještě jednou nohou na prázdninách. Děti měly přes letní prázdniny úkol. Do svých prázdninových deníků, které jsme si vyrobili na škole v přírodě, zapisovat každý prázdninový týden a k tomu nakreslit i obrázek. Na jejich krásné deníky se můžete podívat na chodbě v přízemí, kde jsou vystavené. Ale také tady v naší fotogalerii složka „prázdninové deníky“.