Informace pro 4. třídu

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 28.11. se konají třídní schůzky. Od 15 hod. individuální konzultace, v 16 hod. společná schůzka. Hlavní body schůzky: škola v přírodě, třídní mazlíček


SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru probíhá každé první pondělí v měsíci.