Informace pro 6. třídu

Kino

Dne 20. 12. 2018 po vánoční besídce žáci 6. – 9. třídy navštíví kino v Novém Bydžově, film: Draka bolí hlava, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Hvězdárna v HK

Dne 19. 12. 2018 žáci 6. – 9. třídy navštíví hvězdárnu v Hradci Králové, sraz u školy 7:05, s sebou svačinu, pití, kapesné, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Vánoční tvoření

Dne 13. 12. se od 15 hodin koná v prostorách školy a školní družiny vánoční jarmark. Můžete se těšit na: tvořivé dílny, prodejní výstavu vánočních výrobků tvořených žáky, hudební vystoupení žáků ZŠ, občerstvení.


Výuka odpadá

Dne 30.11.2018 z provozních důvodů odpadá poslední vyučovací hodina (TV). Tzn. vyučování končí v 11:10.


Naučný program

V pondělí 26. 11. 2018 od 9:35 do 10.20 proběhne v tělocvičně naší školy naučný program s názvem "Používám mozek". Cena 45 Kč bude hrazena z třídního fondu.


Třídní schůzky

Dne 28. 11. 2018 se od 15 do 17 hodin konají třídní schůzky.


Vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí ředitelství školy budou vánoční prázdniny z provozních důvodů od 21. 12. - 6. 1. 2019, tzn. nástup do školy 7.1. 2019.


Návštěva muzea

V pondělí 5. 11. navštívíme Městské muzeum v Novém Bydžově. Odchod na autobus po první vyučovací hodině, tzn. v 8:35. Návrat na oběd a odpolední výuku! Vstupné a jízdné bude hrazeno z třídního fondu.


Školní rok 2018/19

Na školní rok 2018/2019 se během měsíce září budou vybírat následující finanční prostředky:
1) 500 Kč- třídní fond, ze kterého se budou hradit školní akce, toaletní papír (10 Kč) a kopírování materiálů pro žáky (30 Kč)
2) 300 Kč- pomůcky na výtvarnou výchovu
3) 100 Kč- pomůcky na pracovní činnosti
4) 135 Kč- pracovní sešit Your Space na anglický jazyk