Informace pro 7. třídu

Vánoce

Krásné prožití svátků vánočních, mnoho dárků pod stromečkem, rodinou pohodu všem, přeje třídní učitelka Tímto Vás opět zveme na školní jarmark, který se koná v tento čtvrtek od 15:00 v prostorách školy. PŘIJĎTE PODPOŘIT SVÉ DĚTI, NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU A ZAKOUPIT SI NĚCO MALÉHO K VÁNOCŮM


Hvězdárna v HK

Dne 19. 12. 2018 žáci 6. – 9. třídy navštíví hvězdárnu v Hradci Králové, sraz u školy 7:05, s sebou svačinu, pití, kapesné, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Kino

Dne 20. 12. 2018 po vánoční besídce žáci 6. – 9. třídy navštíví kino v Novém Bydžově, film: Draka bolí hlava, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Třídní schůzky

Dne 28. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin se konají třídní schůzky.


Vánoční jarmark

Dne 13. 12. se koná v prostorách školy jarmark, budou připraveny dílničky a k prodeji vánoční výrobky od žáků


Používáme mozek

Dne 26. 11. 2018 se koná naučný program pro 5. - 9. třídu - Používáme mozek, cena pro jednoho žáka 45Kč


Pochvala

V pátek 5. 10. 2018 se zúčastnili žáci naší třídy Memoriálu Václava Runda, ve složení Petr Nosek a Jaroslav Novotný umístili se na pěkných místech a vzorně reprezentovali naší školu, za to mají náš dík.


Vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí ředitelství školy budou vánoční prázdniny z provozních důvodů od 21. 12. - 6. 1. 2019, tzn. nástup do školy 7.1. 2019.


Cestopisná přednáška

Dne 15.10. 2018 se bude konat cestopisná přednáška Maroko, cena 50Kč, každému přítomnému žákovi bude cena stržena z třídního fondu.


Informace

Na školní rok 2018/2019 se během měsíce září budou vybírat následující finanční prostředky: 1) 500 Kč- třídní fond, ze kterého se budou hradit školní akce, toaletní papír (10 Kč) a kopírování materiálů pro žáky (30 Kč) 2) 300 Kč- pomůcky na výtvarnou výchovu 3) 100 Kč- pomůcky na pracovní činnosti 4) 135 Kč- pracovní sešit Your Space na anglický jazyk