Informace pro 7. třídu

Pochvala

V pátek 5. 10. 2018 se zúčastnili žáci naší třídy Memoriálu Václava Runda, ve složení Petr Nosek a Jaroslav Novotný umístili se na pěkných místech a vzorně reprezentovali naší školu, za to mají náš dík.


Vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí ředitelství školy budou vánoční prázdniny z provozních důvodů od 21. 12. - 6. 1. 2019, tzn. nástup do školy 7.1. 2019.


Cestopisná přednáška

Dne 15.10. 2018 se bude konat cestopisná přednáška Maroko, cena 50Kč, každému přítomnému žákovi bude cena stržena z třídního fondu.


Informace

Na školní rok 2018/2019 se během měsíce září budou vybírat následující finanční prostředky: 1) 500 Kč- třídní fond, ze kterého se budou hradit školní akce, toaletní papír (10 Kč) a kopírování materiálů pro žáky (30 Kč) 2) 300 Kč- pomůcky na výtvarnou výchovu 3) 100 Kč- pomůcky na pracovní činnosti 4) 135 Kč- pracovní sešit Your Space na anglický jazyk