Informace pro 8. třídu

Vánoce

Krásné prožití svátků vánočních, mnoho dárků pod stromečkem, rodinou pohodu všem, přeje třídní učitelka Tímto Vás opět zveme na školní jarmark, který se koná v tento čtvrtek od 15:00 v prostorách školy. PŘIJĎTE PODPOŘIT SVÉ DĚTI, NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU A ZAKOUPIT SI NĚCO MALÉHO K VÁNOCŮM


Hvězdárna v HK

Dne 19. 12. 2018 žáci 6. – 9. třídy navštíví hvězdárnu v Hradci Králové, sraz u školy 7:05, s sebou svačinu, pití, kapesné, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Kino

Dne 20. 12. 2018 po vánoční besídce žáci 6. – 9. třídy navštíví kino v Novém Bydžově, film: Draka bolí hlava, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Používáme mozek

Dne 26. 11. 2018 se koná naučný program pro 5. - 9. třídu - Používáme mozek, cena pro jednoho žáka 45Kč.


Vánoční jarmark

Dne 13. 12. se koná v prostorách školy jarmark, budou připraveny dílničky a k prodeji vánoční výrobky od žáků


Třídní schůzky

Dne 28. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin se konají třídní schůzky.


Soutěž mladých budoucích odborníků

Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Smidary se dne 30. 11. 2018 zúčastní soutěže "Já už to znám, umím...", která se koná ve výukovém centru Hlušice. Jedná se o akci pořádanou Střední školou gastronomie a služeb v Nové Pace, Střední školou zahradnickou v Kopidlně a Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.
Žáci si mohou vybrat z jednotlivých kategorií, ve kterých budou soutěžit, na výběr jsou tyto obory: automechanik, opravář zemědělských strojů, cukrář, krejčí, zahradník, řezník, kuchař, elektrikář, truhlář, řidič, rybář, pekař, myslivec.


Prezentace středních škol

Dne 19. 11. 2018 se od 16 hodin uskuteční akce pro žáky 8. a 9. tříd. Na prezentaci středních škol přijaly pozvání tyto školy:
* Střední škola zahradnická Kopidlno
* Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
* Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
* Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
* Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova, Hradec Králové
* Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
* Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové
* Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
* Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
* Masarykova obchodní akademie, Jičín


Vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí ředitelství školy budou vánoční prázdniny z provozních důvodů od 21. 12. - 6. 1. 2019, tzn. nástup do školy 7.1. 2019.


Pochvala

V pátek 5. 10. 2018 se zúčastnili žáci naší třídy Memoriálu Václava Runda, ve složení Šedivý Daniel, Drobná Tereza, Dyer Emma, Štoček Vojtěch a Rychetník Šimon, umístili se na pěkných místech a vzorně reprezentovali naší školu, za to mají náš dík.


Sběr papíru

Připomínáme všem žákům naší třídy, že každé první pondělí v měsíci proběhne sběr papíru.


Cestopisná přednáška

Dne 15.10. 2018 se bude konat cestopisná přednáška Maroko, cena 50Kč, každému přítomnému žákovi bude cena stržena z třídního fondu.