Informace pro 8. třídu

Školní výlet

Upozorňujeme, že se blíží termín školního výletu, který proběhne od 28.5. - 29.5. Žáci mají zaplacenou zálohu 300Kč. Prosíme, o úhradu zbylé částky 700Kč od 3.4. - 24.5. (možnost ve dvou splátkách)


Žádost o vyplnění dotazníků

Vážení rodiče,
rádi bychom i nadále zlepšovali pedagogickou činnost na naší škole, proto jsem si zadala u firmy SCIO vypracování MAPY ZŠ a MŠ. Tato studie je založena na odpovědích Vás rodičů, Vaších dětí a zaměstnanců ZŠ a MŠ, Smidary.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku pro rodiče. Dotazník Vám přinesou Vaše děti.

V dotazníku se objevují údaje:
Kód školy: vyplňte :ACHL
Třída:
Budova: (rodiče žáků z MŠ zaškrtnou budova č. 2, rodiče žáků ze ZŠ budova č.1)

Vyplněný dotazník pošlete po svých dětech nejpozději do 21.2.2019 třídním učitelům. Žáci, kteří se účastní lyžařského výcvikového zájezdu, odevzdají tento dotazník nejpozději 17.2.2019 před odjezdem na LVZ (budu přítomna u odjezdu).
Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

Mgr. Hana Špinková ředitelka ZŠ a MŠ, Smidary


Školní výlet

Dne 28. 5. - 29.5. 2019 pojedeme na školní výlet do Sedmihorek. Budeme ubytováni v penzionu Podhájí, první den se seznámíme s okolní přírodou, druhý den je zajištěn environmentální program s lektorem téma voda. Záloha 300kč je zaplacena.


Vánoce

Krásné prožití svátků vánočních, mnoho dárků pod stromečkem, rodinou pohodu všem, přeje třídní učitelka Tímto Vás opět zveme na školní jarmark, který se koná v tento čtvrtek od 15:00 v prostorách školy. PŘIJĎTE PODPOŘIT SVÉ DĚTI, NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU A ZAKOUPIT SI NĚCO MALÉHO K VÁNOCŮM


Hvězdárna v HK

Dne 19. 12. 2018 žáci 6. – 9. třídy navštíví hvězdárnu v Hradci Králové, sraz u školy 7:05, s sebou svačinu, pití, kapesné, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Kino

Dne 20. 12. 2018 po vánoční besídce žáci 6. – 9. třídy navštíví kino v Novém Bydžově, film: Draka bolí hlava, návrat cca 11:50 – odchod domů, na oběd (odpolední výuka odpadá). Vstupné 60 Kč a náklady za dopravu budou hrazeny z třídního fondu.


Používáme mozek

Dne 26. 11. 2018 se koná naučný program pro 5. - 9. třídu - Používáme mozek, cena pro jednoho žáka 45Kč.


Vánoční jarmark

Dne 13. 12. se koná v prostorách školy jarmark, budou připraveny dílničky a k prodeji vánoční výrobky od žáků


Třídní schůzky

Dne 28. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin se konají třídní schůzky.


Soutěž mladých budoucích odborníků

Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Smidary se dne 30. 11. 2018 zúčastní soutěže "Já už to znám, umím...", která se koná ve výukovém centru Hlušice. Jedná se o akci pořádanou Střední školou gastronomie a služeb v Nové Pace, Střední školou zahradnickou v Kopidlně a Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.
Žáci si mohou vybrat z jednotlivých kategorií, ve kterých budou soutěžit, na výběr jsou tyto obory: automechanik, opravář zemědělských strojů, cukrář, krejčí, zahradník, řezník, kuchař, elektrikář, truhlář, řidič, rybář, pekař, myslivec.


Prezentace středních škol

Dne 19. 11. 2018 se od 16 hodin uskuteční akce pro žáky 8. a 9. tříd. Na prezentaci středních škol přijaly pozvání tyto školy:
* Střední škola zahradnická Kopidlno
* Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
* Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
* Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
* Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova, Hradec Králové
* Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
* Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové
* Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
* Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
* Masarykova obchodní akademie, Jičín


Vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí ředitelství školy budou vánoční prázdniny z provozních důvodů od 21. 12. - 6. 1. 2019, tzn. nástup do školy 7.1. 2019.


Pochvala

V pátek 5. 10. 2018 se zúčastnili žáci naší třídy Memoriálu Václava Runda, ve složení Šedivý Daniel, Drobná Tereza, Dyer Emma, Štoček Vojtěch a Rychetník Šimon, umístili se na pěkných místech a vzorně reprezentovali naší školu, za to mají náš dík.


Sběr papíru

Připomínáme všem žákům naší třídy, že každé první pondělí v měsíci proběhne sběr papíru.


Cestopisná přednáška

Dne 15.10. 2018 se bude konat cestopisná přednáška Maroko, cena 50Kč, každému přítomnému žákovi bude cena stržena z třídního fondu.