Informace pro 9. třídu

Vánoční prázdniny

Na pátek 21. 12. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno, následují vánoční prázdniny. Žáci nastoupí zpět do školy v pondělí 7. 1. 2019.


Kino v Novém Bydžově

Dne 20. 12. 2018 žáci 6.-9. třídy navštíví kino v Novém Bydžově, film "Draka bolí hlava". Návrat ke škole cca 11:50 hod. Vstupné bude odečteno z třídního fondu.


Hvězdárna v Hradci Králové

Dne 19. 12. 2018 navštíví žáci 6.-9. třídy Hvězdárnu v Hradci Králové. Sraz u školy je v 7:05 hod., návrat cca 11:50 hod. S sebou: svačinu, pití a kapesné. Výlet bude hrazen z třídního fondu.


Program "Používám mozek"

26. 11. 2018 se uskuteční pro žáky 2. stupně výukový program "Používám mozek". Žáci se dozvědí, k čemu je dobré rozvíjet mozek, jak se učit, jak zařídit, abychom si pamatovali různé věci. Dále se dozvědí, jak vstupují informace do mozku, jak pracují naše smysly.
Cena programu činí 45 Kč, bude odečtena z třídního fondu.


Soutěž mladých budoucích odborníků

Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Smidary se dne 30. 11. 2018 zúčastní soutěže "Já už to znám, umím...", která se koná ve výukovém centru Hlušice. Jedná se o akci pořádanou Střední školou gastronomie a služeb v Nové Pace, Střední školou zahradnickou v Kopidlně a Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.
Žáci si mohou vybrat z jednotlivých kategorií, ve kterých budou soutěžit, na výběr jsou tyto obory: automechanik, opravář zemědělských strojů, cukrář, krejčí, zahradník, řezník, kuchař, elektrikář, truhlář, řidič, rybář, pekař, myslivec.


Prezentace středních škol

Dne 19. 11. 2018 se od 16 hodin uskuteční akce pro žáky 8. a 9. tříd. Na prezentaci středních škol přijaly pozvání tyto školy:
* Střední škola zahradnická Kopidlno
* Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
* Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka
* Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
* Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova, Hradec Králové
* Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
* Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové
* Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
* Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
* Masarykova obchodní akademie, Jičín


Třídní schůzky

Dne 28. 11. 2018 se od 15 hodin konají třídní schůzky.


Prezentace středních škol

Ráda bych Vás informovala o blížící se akci pro žáky 9. tříd, kterou organizuje Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve dnech 16. a 17. 11. 2018. Jedná se o prezentaci středních škol v Kongresovém centru Aldis v HK. Více informací o programu naleznete na webových stránkách www.vybiramstredni.cz .
Naše škola připravuje také program na 19. 11. 2018, kdy proběhne prezentace zástupců středních škol přímo v prostorách ZŠ Smidary. Seznam škol, které přislíbily svou účast, bude upřesněn.


Zdravá pětka

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhne v 9. třídě program s názvem "Zdravá 5". Jedná se o unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka seznámí žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování, některé recepty si společně ve cvičné kuchyňce uvaří. Program bude probíhat první a druhou hodinu.


Bruslení

Ve středu 31. 10. 2018 pojede 9. třída společně s ostatními žáky 2. stupně bruslit na zimní stadion do Nového Bydžova. Sraz v 7:40 hodin u školy, odjezd autobusem, návrat ve 12 hodin zpět ke škole. Odpolední výuka odpadá.


Přednáška Maroko

Dne 15. 10. 2018 se od 8:00 do 9:30 hod. ve škole uskuteční cestopisná přednáška na téma Maroko. Její cena je 50 Kč, bude odečtena z třídního fondu.


Kam na střední školu

Dne 1. 10. 2018 navštívíme s 9. třídou Úřad práce v Hradci Králové, kde se koná beseda "Kam na střední školu".
Sraz na vlakovém nádraží ve Smidarech je v 7:50 hod. Návrat zpět vlakem kolem 13 hod. Jízdné bude hrazeno z třídního fondu.


Školní rok 2018/2019

Na školní rok 2018/2019 se během měsíce září budou vybírat následující finanční prostředky:
1) 500 Kč- třídní fond, ze kterého se budou hradit školní akce, toaletní papír (10 Kč) a kopírování materiálů pro žáky (30 Kč)
2) 300 Kč- pomůcky na výtvarnou výchovu
3) 135 Kč- pracovní sešit Your Space na anglický jazyk
4) 126 Kč- pracovní sešit Deutsch Mit Max na německý jazyk