Naše škola

O škole

Základní škola se školní družinou a se školní jídelnou leží v klidné části obce. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Škola má 9 postupných ročníků. V každém ročníku je jedna třída.

Celý areál školy je doslova obklopen přírodou. Areál je možné rozdělit na 3 celky – hlavní budova (učebny, tělocvična, školní bufet), dílny a jídelna (v objektu se školní družinou. Součástí školy je i škola mateřská, která funguje na odloučeném pracovišti (cca 1 km od školy). Prostředí školy je rodinného typu, menší počet žáků ve třídách umožňuje větší individuální přístup ke každému žákovi.

a) hlavní budova základní školy

V hlavní budově sídlí ředitelství školy a ekonomka. Škola má novou učebnu informatiky (z projektu EU Peníze školám) vybavenou výkonnými počítači, plátnem a dataprojektorem, multimediální učebnu pro přírodovědné předměty.

Tělocvična je vybavena klasickým nářadím, od roku 2010 má novou podlahovou krytinu, která splňuje náročné požadavky hygienické i sportovní.

V budově funguje školní bufet, který kromě svačin zajišťuje pitný režim pro žáky po celou dobu vyučování. Ten pronajímá zřizovatel soukromému nájemci. Tělocvičnu mohou využívat i pracovníci školy ke sportu a relaxaci. Na chodbách jsou umístěny ping-pongové stoly, které žáci využívají o přestávkách a po vyučování.

Zadní vchod školy a celé přízemí je bezbariérové, do dalších pater můžeme tělesně postižené žáky dopravovat pomocí schodolezu, takže naše škola může poskytovat vzdělání i žákům tělesně postiženým. Ve školním roce 2008/2009 jsme se stali z rozhodnutí Obce III jedinou školou regionu, která zajišťuje i výchovu a vzdělávání pro žáky tělesně postižené. Škola je také vybavena nově zrekonstruovaným sociálním zařízením.

b) dílny

Dílny jsou vybaveny klasickými ponky a dále je chceme využívat, neboť se i v dalších letech chceme věnovat pracovní výchově. Má velký význam v posilování morálně volních vlastností žáků a považujeme ji v současné době za velmi významný výchovný prvek. V dílnách byla vybudována nová keramická dílna (grant Královéhradeckého kraje), která je žáky hojně navštěvována. Keramická dílna je vybavena pecí, kruhem, pracovními stoly a novým nábytkem.

c) školní jídelna

Školní jídelna je součástí areálu školy. Vyhovuje evropským normám a mají možnost se v ní stravovat žáci i učitelé.

d) školní družina

Školní družina má kapacitu 49 žáků. Je umístěna ve stejné budově se školní jídelnou. Má samostatnou zahradu s vlastním vchodem, 2 herny a odpočinkový kout.

Venkovní prostory

Školní areál disponuje velkým množstvím travnatých ploch, které mohou žáci využívat k relaxaci i tělesné výchově a při akcích pro veřejnost. Žáci mají k dispozici hřiště. Na školních zahradách je mnoho okrasných, listnatých a jehličnatých stromů, které slouží k výuce a různým ekologickým aktivitám. Každoročně se zde konají zahradní slavnosti, sportovní turnaje, čarodějnické hry a je zde zázemí pro cyklistickou akci pro žáky i občany Smidarska.