Základní škola a Mateřská škola Smidary

Rychlé kontakty

Školní kancelář: 495 496 226
Školní ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

PŘIHLÁŠENÍ ŠKOLNÍCH OBĚDŮ

Novinky 

Vyjádření zaměstnanců ke stávce 27. listopadu 2023

Vyjádření zaměstnanců ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, ,

dne 27. 11. 2023 se zaměstnanci naší školy rozhodli připojit k celostátní stávce škol a školských zařízení. Všichni jsme si vědomi obecné nutnosti úsporných opatření a nevalné finanční situace státního rozpočtu, přesto se domníváme, že škola není tím pravým místem, kde je třeba seškrtat a zrušit to, co funguje a je důležité pro úspěšné vzdělávání našich žáků, aby se ušetřilo.

Důvodem stávky NEJSOU PLATY UČITELŮ, jak se mnozí domnívají a jak je mylně prezentováno. Nedovedeme si představit, že omezíme efektivní výuku a začneme ji „osekávat a redukovat“, aby se ušetřilo. Co by to znamenalo konkrétně?

– Nechceme rušit dělené hodiny (Vždyť právě tam je při menším počtu žáků více času na individuální práci.) – Nechceme přijít o asistenty pedagogů (Kdo se bude věnovat žákům, kteří jejich pomoc potřebují?)

– Nechceme obecně přijít o nepedagogické pracovníky (Kdo zajistí ve škole jejich práci?)

– Nechceme omezit na minimum nákup pomůcek a učebnic, které pak můžeme žákům poskytovat.

– Nechceme přijít o část hodin cizích jazyků a jiných, kde se naši žáci denně rozvíjejí a získávají tolik znalostí a dovedností.

– Nechceme rušit nic, co jsme pracně budovali, protože se to po nás chtělo, a co nám funguje.

Z uvedených důvodů se rozhodla většina zaměstnanců naší školy, školky, družiny a jídelny připojit v pondělí 27. 11. 2023 ke stávce škol a školských zařízení.

Děkujeme Vám tímto za pochopení a pevně věříme, že naše účast bude mít smysl. V zájmu nás všech je především kvalitní vzdělávání našich žáků, a tuto možnost je třeba zachovat.

kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Smidary

Vyjádření zaměstnanců ke stávce 27. listopadu 2023

Stávka 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí zaměstnanci školy do výstražné jednodenní stávky. Z důvodu nedostatečného počtu zaměstnanců na pracovišti musí být provoz základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny na jeden den uzavřen.

Mgr. Jiří Suchánek, ředitel ZŠ a MŠ, Smidary

Výsledky školního kola v konverzaci

Výsledky školního kola v konverzaci

1. Kategorie (5. třída) – 1. místo Tadeáš Poupě 

2. Kategorie  (6. – 7. třída) – 1. místo Nikol Černilová 

3. Kategorie ( 8. – 9. třída) – 1. místo Mikuláš Dostál 

Do II. kola konverzační soutěže konané v Novém Bydžově postupují: 

Tadeáš Poupě, Eliška Duhová, Patrik Prokůpek, Nikol Černilová, Mikuláš Dostál, Tereza Kučerová, Alena Staníková

Kalendář akcí

Kalendář

2. 2. 2024 Pololetní prázdniny

 19. – 23. 2. 2024 Jarní prázdniny

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
IČO 70988897

Rychlé kontakty

Škola – kancelář: 495 496 226
Škola – ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

Všechna práva vyhrazena. © ZŠ a MŠ Smidary 2023. Web vytvořil AKO Enterprise