Recyklohraní

Dne 21. 4. se uskutečnil na naší škole projektový den s tématem Recyklohraní. Zopakovali jsme si, jak se třídí odpad, co se děje s roztříděným odpadem. Děti navrhovaly poutavé plakáty, pak pracovaly s papírovými kartony a vytvořily 3D modely budov Smidar. Vyšly nám...