TŘÍDA OD ZÁŘÍ 2022 – CO BUDOU ŽÁČCI POTŘEBOVAT

1. třída od září 2022 – Co budou žáčci potřebovat v 1. ročníku naleznete v příloze. Důležitá informace: „Přihlášky ke stravování“ se musí vyplnit znovu při přecházení z MŠ do ZŠ – jsou k dispozici na www.zssmidary.cz v záložce „Jídelna“. Přihlášky přineste...

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem...

DEN S HASIČEM

Ve středu 18.5. 2022 k nám přijeli ohnišťanští dobrovolní hasiči s programem pro žáky prvního stupně. Pro naše děti si připravili krátké povídání o práci hasiče, soutěži TFA, ale také spoustu hasičských disciplín, které si děti aktivně a s nadšením vyzkoušely....

SPORTOVNÍ DEN

V pátek 20.5. se v Červeněvsi na fotbalovém hřišti uskuteční sportovní den pro žáky II. stupně (6. – 9. třída). Sraz v 7:40 před školou a společný odchod na hřiště. Po ukončení akce rozchod opět před školou v 11:30. S sebou sportovní oblečení, svačinu, pití,...