DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy ve Smidarech

úterý 21. června 2022 od 10:00 do 15:00 hodin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro děti s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do základní školy ve Smidarech

čtvrtek 16. června 2022 od 11:00 do 16:00 hodin

Pokud se Vašeho dítěte týká zahájení povinné školní docházky v 1. třídě od září 2022 je třeba je přihlásit k zápisu.

Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 – do 31. 8. 2016