O naší mateřské škole

O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Jsme mateřskou školou s celodenním provozem s kapacitou 52 dětí ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. Třída Sluníčka pro mladší děti a Duhová třída pro děti starší.

Mateřská škola zahájila provoz v listopadu 1969 po rekonstrukci bývalé obecní školy. Od 1. 1. 2003 je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je Obec Smidary. Vedení školy sídlí v budově základní školy.

Hlavní budova

Budova se nachází ve středu obce. Je dvoupodlažní a v posledních letech prošla celkovou rekonstrukcí. V přízemí se nachází šatny dětí, jídelna, ložnice, tělocvična. V patře jsou dvě prostorné třídy s hernami. Herna starších dětí slouží též k odpolednímu odpočinku.

Prostory jsou vybaveny novým, moderním nábytkem a pomůckami, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí a jsou přizpůsobeny jejich věku. V rámci ICT gramotnosti mají děti možnost pracovat s interaktivní tabulí.

Zahrada

Součástí školy je rozlehlá zahrada s travnatým povrchem, který je pravidelně udržován. V letních měsících využívají děti bazén, v zimě mohou provozovat zimní sporty na uměle vytvořeném kopci. Ke hrám děti využívají nové prvky z akátového dřeva. Zpevněné plochy v exteriéru školy poskytují dostatek místa pro hry a pod terasou je chráněný prostor, který děti využívají v případě nepříznivého počasí.

V okolí mateřské školy jsou louky, pole, řeky, rybníky, lesy – ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Kamarádi se sluníčkem“

Naše filozofie

Filozofií naší mateřské školy je vychovat dítě co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a zodpovědně jednat. Ochotně přijímat, ale také dávat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Standardní aktivity rozšiřujeme o různé sportovní, výtvarné činnosti, hru na flétnu, logopedickou péči, angličtinu, plavecký a lyžařský kurz, školku v přírodě, plavání, výlety, akce pro rodiče a děti, kulturní akce ve školce i v obci. Blízce spolupracujeme s obecní knihovnou.

Rádi bychom, aby byla naše mateřská škola místem, kde budou děti i rodiče spokojeni.

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
IČO 70988897

Rychlé kontakty

Škola – kancelář: 495 496 226
Škola – ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

Všechna práva vyhrazena. © ZŠ a MŠ Smidary 2023. Web vytvořil AKO Enterprise