O naší škole

O škole

Základní škola se školní družinou a se školní jídelnou leží v klidné části obce. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Škola má 9 postupných ročníků. V každém ročníku je jedna třída.

Celý areál školy je doslova obklopen přírodou. Areál je možné rozdělit na 3 celky – hlavní budova (učebny, tělocvična), polytechnický pavilon a jídelna (v objektu se školní družinou). Součástí školy je i škola mateřská, která funguje na odloučeném pracovišti (cca 1 km od školy). Prostředí školy je rodinného typu, menší počet žáků ve třídách umožňuje větší individuální přístup ke každému žákovi.

Hlavní budova základní školy

V hlavní budově sídlí ředitelství školy a kancelář školy. Škola má nově vybavenou učebnu informatiky. Ve všech třídách máme dataprojektor a plátno. Všichni vyučující mají osobní počítač.

Tělocvična je vybavena klasickým nářadím, od roku 2010 má novou podlahovou krytinu, která splňuje náročné požadavky hygienické i sportovní. Vybavení je pravidelně modernizováno a doplňováno se zaměřením na moderní trendy v tělesné výchově.

Pro žáky je zajištěn pitný režim po celou dobu vyučování. Škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Tělocvičnu mohou využívat i pracovníci školy ke sportu a relaxaci. Na chodbách jsou umístěny ping-pongové stoly, basketbalový koš a stolní fotbal, které žáci využívají o přestávkách a po vyučování. K relaxaci mohou využívat také pěkné prostředí žákovské knihovny.

Zadní vchod školy a celé přízemí je bezbariérové, do dalších pater můžeme tělesně postižené žáky dopravovat pomocí schodolezu, takže naše škola může poskytovat vzdělání i žákům tělesně postiženým.

Polytechnický pavilon

Dílny jsou vybaveny klasickými ponky a dále je chceme využívat, neboť se i v dalších letech chceme věnovat pracovní výchově. Má velký význam v posilování morálně volních vlastností žáků a považujeme ji v současné době za velmi významný výchovný prvek. V dílnách byla vybudována keramická dílna (grant Královéhradeckého kraje), která je žáky hojně navštěvována. Keramická dílna je vybavena pecí, kruhem, pracovními stoly a novým nábytkem. Opakovaně jsme byli úspěšní se žádostmi o z Královéhradeckého kraje na zlepšování vybavení pro výuku polytechnické výchovy.

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí areálu školy. Vyhovuje evropským normám a mají možnost se v ní stravovat žáci, učitelé i cizí strávníci.

Školní družina

Školní družina má kapacitu 50 žáků. Je umístěna ve stejné budově se školní jídelnou. V roce 2018 v ní proběhla celková rekonstrukce z rozpočtu zřizovatele – obce Smidary. Má samostatnou zahradu s vlastním vchodem, 2 herny a odpočinkový kout.

Venkovní prostory

Školní areál disponuje velkým množstvím travnatých ploch, které mohou žáci využívat k relaxaci i tělesné výchově a při akcích pro veřejnost. Žáci mají k dispozici hřiště s umělým povrchem. Na školních zahradách je mnoho okrasných, listnatých a jehličnatých stromů, které slouží k výuce a různým ekologickým aktivitám. Každoročně se zde konají různé sportovní i kulturní akce školy.

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
IČO 70988897

Rychlé kontakty

Škola – kancelář: 495 496 226
Škola – ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

Všechna práva vyhrazena. © ZŠ a MŠ Smidary 2023. Web vytvořil AKO Enterprise