ZÁPIS 2022/2023

proběhne dne 6. 4. 2022 od 11:00 do 16:30 hodin Pro zápis do 1. třídy je nutné předložit: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterému byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky) Žádost o odklad...