proběhne dne 6. 4. 2022 od 11:00 do 16:30 hodin

Pro zápis do 1. třídy je nutné předložit:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterému byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Občanský průkaz

Více informací v příloze.