1. třída od září 2022 – Co budou žáčci potřebovat v 1. ročníku naleznete v příloze.

Důležitá informace:

„Přihlášky ke stravování“ se musí vyplnit znovu při přecházení z MŠ do ZŠ – jsou k dispozici na www.zssmidary.cz v záložce „Jídelna“.

Přihlášky přineste v posledním v srpnovém týdnu ( 22.8. do 31.8. 2022 od 8:00 do 10:00 hod.) do kanceláře jídelny ZŠ.