Děti se celý týden seznamovaly s legendou o sv. Martinovi a v pátek se dočkaly jeho příjezdu. Martin jim přivezl svatomartinské rohlíčky, které ve čtvrtek upekli žáci 4. a 5. ročníku, a povyprávěl jim o svém životě. Potom děti čekala stezka s patnácti stanovišti, kde se prověřovaly znalosti o sv. Martinovi. Prvňáčkům a některým druháčkům přišli pomáhat se čtením úkolů deváťáci. Poslední hodinu čekala děti ve třídě výtvarná dílna.