Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové

pořádá

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Termín:                               od 19. 5. 2023 – 5. 6. 2023

Umístění kontejneru:      vjezd u hlavního vchodu do budovy ZŠ

Sbíráme

–        letáky, noviny, časopisy – nebalit do krabic, ale svázat provázkem

–        karton – balit zvlášť, nemíchat např. s časopisy a letáky

–        knihy a sešity pouze bez pevné vazby a desek

Prosíme Vás o důsledné dodržení požadavků na třídění papíru, aby nedošlo ke znehodnocení.

Děkujeme za pochopení.

Výtěžek bude určen na financování aktivit žáků a dětí ze ZŠ a MŠ.