Na jaře jsme se nově zapojili do programu dlouhodobé primární prevence zaštítěné organizací Semiramis. Letos se do programu, jehož náplní je spolupráce v třídním kolektivu, posílení životních hodnot a postojů, rizikové chování a další, zapojí děti ze 4. – 8. ročníku. Programy jsou vedeny zábavnou formou s využitím her a technik zážitkové pedagogiky.