Vážení rodiče, ,

dne 27. 11. 2023 se zaměstnanci naší školy rozhodli připojit k celostátní stávce škol a školských zařízení. Všichni jsme si vědomi obecné nutnosti úsporných opatření a nevalné finanční situace státního rozpočtu, přesto se domníváme, že škola není tím pravým místem, kde je třeba seškrtat a zrušit to, co funguje a je důležité pro úspěšné vzdělávání našich žáků, aby se ušetřilo.

Důvodem stávky NEJSOU PLATY UČITELŮ, jak se mnozí domnívají a jak je mylně prezentováno. Nedovedeme si představit, že omezíme efektivní výuku a začneme ji „osekávat a redukovat“, aby se ušetřilo. Co by to znamenalo konkrétně?

– Nechceme rušit dělené hodiny (Vždyť právě tam je při menším počtu žáků více času na individuální práci.) – Nechceme přijít o asistenty pedagogů (Kdo se bude věnovat žákům, kteří jejich pomoc potřebují?)

– Nechceme obecně přijít o nepedagogické pracovníky (Kdo zajistí ve škole jejich práci?)

– Nechceme omezit na minimum nákup pomůcek a učebnic, které pak můžeme žákům poskytovat.

– Nechceme přijít o část hodin cizích jazyků a jiných, kde se naši žáci denně rozvíjejí a získávají tolik znalostí a dovedností.

– Nechceme rušit nic, co jsme pracně budovali, protože se to po nás chtělo, a co nám funguje.

Z uvedených důvodů se rozhodla většina zaměstnanců naší školy, školky, družiny a jídelny připojit v pondělí 27. 11. 2023 ke stávce škol a školských zařízení.

Děkujeme Vám tímto za pochopení a pevně věříme, že naše účast bude mít smysl. V zájmu nás všech je především kvalitní vzdělávání našich žáků, a tuto možnost je třeba zachovat.

kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Smidary