Posouváme termín zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 do vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Z důvodu, že stávající kapacita mateřské školy není v posledních letech dostačující pro všechny zájemce ze spádové oblasti, bylo požádáno o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí MŠ.