Pravidla ochrany osobních údajů

Základní škola a Mateřská školka Smidary

se sídlem J.A.Komenského 326, 503 53 Smidary
webová stránka: https://zssmidary.cz/ 

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu www.zssmidary.cz. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola Smidary se sídlem J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary, IČ: 70988897, DS: s7vmhkt, telefon: 495 496 226; e-mail: vedeni@zssmidary.cz

Pověřenec pro OÚ: Ing. Lenka Skalická, e-mail: pocidlinsko@seznam.cz, tel: 731 719 977

Důležité informace

Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary
IČO 70988897

Rychlé kontakty

Škola – kancelář: 495 496 226
Škola – ředitelna: 495 496 223
Školní jídelna: 495 496 909
Školní družina: 702 022 699
Mateřská škola: 495 496 118

Všechna práva vyhrazena. © ZŠ a MŠ Smidary 2023. Web vytvořil AKO Enterprise