Kvalifikační kritéria:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru, ukončené maturitní zkouškou (VŠ výhodou).
 • Praxe v účetnictví minimálně 3 roky (praxe ve školství a v příspěvkových organizacích výhodou) – není podmínkou.

Pracovní náplň:

 • Komplexní vedení podvojného účetnictví – všech organizačních složek a projektů, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, sestavování HV, účetní závěrky, vedení účetní knihy, …
 • Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů.
 • Tvorba rozpočtů, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů, návrhy případných opatření.
 • Korespondence s příslušnými úřady, bankou, odběrateli a dodavateli.
 • Zařazování, odpisování majetku a sestavování odpisového plánu.
 • Tvorba ekonomických směrnic.
 • Provádění rozborů hospodaření a návrhy případných opatření. 
 • Vedení pokladny.
 • Vedení personální agendy.
 • Zpracování daňového přiznání PO.

Požadavky:

 • Znalost podvojného účetnictví (znalost účetnictví PO výhodou).
 • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací (zákon o účetnictví včetně příslušných prováděcích předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
 • Znalost daňové problematiky .
 • Znalost a orientace v oblasti personální agendy.
 • Výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, účetní program MRP K/S velkou výhodou.
 • Morální a právní bezúhonnost.
 • Spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat a maximální samostatnost.

Platové ohodnocení:

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č.564/2006 Sb., podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe.

Benefity:

 • Po domluvě možnost občasné práce na homeoffice
 • Příspěvek z FKSP
 • Dotované obědy
 • Společné kulturní akce

Více informací k pracovní pozici na e-mailu kancelar@zssmidary.cz, zde můžete zasílat i své životopisy.