Na konci školního roku děti dostaly spolu s vysvědčením i kompletní seznam sešitů a pomůcek do 2. třídy. Pro pořádek tento seznam přikládám i sem. Na děti se těším ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 7:40 v naší řídě 🙂