SEZNAM POMŮCEK DO MATEMATIKY PRO 6. – 9. TŘÍDU

Psací a rýsovací potřeby ( pravítko s ryskou, pravítko libovolné bez rysky, kružítko, úhloměr, tužka č. 3 a 2, guma ), 2 x nelinkovaný sešit 440, barevné pastelky, nůžky, lepidlo, libovolnou složku na pracovní listy. Obaly na sešity a učebnice. Žáci šesté třídy navíc 1x nelinkovaný sešit 540.

SEZNAM SEŠITŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Dějepis 6. – 9. ročník: 1x linkovaný sešit 544, 1x písemkový sešit 544.

Výchova k občanství 6. – 9- ročník: 1x linkovaný sešit 544.

Ruský jazyk 7. – 9. ročník: 1x linkovaný sešit 544, 1x písemkový sešit 544, 1x sešit na slovíčka 544.

Všechny sešity si společně nadepíšeme na výuce.

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO 4. ROČNÍK

·      Sešit 524 – 10x

·      Sešit 424 – 2x

·      Sešit 420 + podložka (Geometrie) – 1x

·      Notový sešit (lze pokračovat v sešitu z 3. ročníku) – 1 x

·      Úkolníček – 1x

·      Blok trhací A5

·      Mazací destička na psaní fixou – 1x

·      Mazací fix – 2x

·      Obaly na sešity

Vybavený penál – kvalitní pastelky, guma, tužka č. 2 – 1x, tužka č. 3 nebo mikrotužka – 1x, ořezávátko, krátké pevné pravítko, pero – 2x.

Geometrie – průhledný trojúhelník s ryskou, průhledné pravítko dlouhé 30 cm (pevné!), kvalitní kružítko, náhradní tuhy do kružítka.

Vv + Pč – temperové barvy, anilinové (kvalitní vodové) barvy, kelímek na vodu, štětce kulaté a ploché (tenký, střední a tlustý), hadřík, plastová paleta na míchání barev, voskovky, suché pastely-křídy umělecké (balení 6 ks), lepidlo (tyčinka), tuš černá, modelína, nůžky, fixy, 1 černý fix navíc, sada barevných papírů, špejle, igelit na lavici nebo staré noviny, pracovní tričko.

Tv – cvičební úbor, obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, obuv na ven, švihadlo.

Ostatní – papírové kapesníčky v krabičce 1x

PROSBA – POKUD MÁTE STARÉ LINO, KTERÉ NEPOTŘEBUJETE, VYUŽIJEME HO PŘI VÝTVARTNÉ VÝCHOVĚ NA LINORYT.

SEZNAM POMŮCEK A SEŠITŮ PRO 5. TŘÍDU

sešit 523 – 4x

sešit 524 – 2x

sešit 544 – 1x

sešit 440 – 3x

sešit A5 čtverečkový na informatiku – 1x

velká papírová podložka do sešitu – 3x

obaly na sešity

Sešity doma nenadepisujte, nadepíšeme je společně ve škole.

Penál:

pero 2x, nůžky, obyčejné tužky (č. 1, 2, 3), guma, ořezávátko, pastelky (základní barvy), krátké podtrhávací pravítko, lepidlo, černá fixa

Další pomůcky:

mazací tabulka + fix + hadřík

trojúhelník s ryskou

pravítko 30 cm (ne rolovací!)

kružítko

Výtvarná výchova, pracovní činnosti:

temperové barvy, anilinové (kvalitní vodové) barvy, kelímek na vodu, štětce kulaté a ploché (tenký, střední, tlustý), hadřík, plastová paleta na míchání barev, voskovky, suché pastely – křídy umělecké (balení 6 ks), lepidlo (tyčinka), tuš černá, tuš barevná, modelína, nůžky, fixy, sada barevných papírů, špejle, igelit na lavici, pracovní tričko

  • pomůcky na VV a PČ nemusíte všechny kupovat nové, pokud jsou loňské v pořádku a je jich dostatek

SEZNAM SEŠITŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 22/23

Fyzika 6.-9. třída, 1x čtverečkovaný sešit 565 + 6. třída 1x písemkový nelinkovaný sešit 560.

Zeměpis 6.-9. třída, 1x linkovaný sešit 564 + 6. třída písemkový sešit též 564 1x.

SEZNAM SEŠITŮ

Přírodopis 6. – 9. třída: sešit 544, písemkový 524

Zeměpis 6. třída: sešit 544, písemkový 524

Chemie 8. – 9. třída: sešit 544, písemkový 524

Etická výchova 8. třída: sešit 524

Přírodověda 4. – 5. třída: sešit 420 + podložka

Informatika 5. – 6. třída: sešit 525