Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole, Smidary, okres Hradec Králové

pro školní rok 2022/2023

Список учащихся, допущенных к начальному образованию

начальная школа и детский сад, Смидары, район Градец-Кралове

на 2022/2023 учебный год