Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 12. 5. 2023 v době od 8:00 do 15:00 hodin v ředitelně v přízemí základní školy na adrese J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary.