Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude doručeno v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.